مرور برچسب

کشور ژاپن

راز جوانی کره ای ها و ژاپنی ها در چیست؟

اگر سفری به کشورهای شرق آسیا و به خصوص کره و ژاپن رفته باشید و یا طرفدار سریال های کره ای و ژاپنی باشید حتما این سوال برایتان پیش آمده که چه چیزی باعث می شود که آن ها خیلی جوان تر از سنشان به نظر می آیند و پوست هایی بسیار صاف و درخشان…