مرور برچسب

کلداکس

آیا مصرف قرص کلداکس ضرر دارد؟ بررسی دقیق عوارض و مضرات آن

» آیا مصرف قرص کلداکس ضرر دارد؟ « سرماخوردگی نوعی بیماری واگیردار مربوط به دستگاه تنفسی فوقانی است که عمدتاً بینی و گلو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سر ما خوردگی را به نام های علمی (common cold)، رینوفارنژیت (rhinopharyngitis)، نازوفارنژیت…