خانه موضوعات کلیه

موضوعات: کلیه

کراتینین خون بالا چه خطراتی دارد؟

کراتینین خون بالا چه خطراتی دارد؟

کراتینین یک ماده زائد است که توسط عضلات بدن تولید می شود. به طور معمول از طریق کلیه ها برداشته می شود. کلیه های...
مراحل ثبت نام و گرفتن کارت اهدای عضو

توضیح کامل درباره مراحل ثبت نام و دریافت کارت اهدای عضو

اهدای عضو را می توان گفت یکی از قشنگترین نماد فرهنگی هر کشور می باشد زیرا اهدای عضو یک کار انسان دوستانه است و...