مرور برچسب

کمال گرایی

۱۰ عادت افراد با اعتماد به نفس بالا چیست؟

ذهنیت مثبت و رفتار موفقیت آمیز از ترکیب اطمینان و اعتماد به نفس و همچنین تعادل مناسب بین آن ها به وجود می آید. این که گفته می شود با خودتان به صورت مثبت صحبت کنید به این معنی است که با خودتان یک گفت و گوی ذهنی با نگرشی مثبت و روشن داشته…