مرور برچسب

کنترل استرس

معرفی ۳ راهکار برای درمان فوبیا و ترس از پرندگان

(Ornithophobia ) ترس از پرندگان در اغلب افراد وجود دارد و آنها از اینکه در اتاقی با یک پرنده آزاد قرار بگیرند وحشت دارند این افراد این چرندگان را به شدت طرد می کنند. با این حال، مانند اکثر ترس ها، آنها می توانند با یک سری تمرینات بر آن غلبه…

۱۵ راهکار برای آرام کردن خودتان و کنترل نگرانی و ناامیدی

همه ما گاهی نگران و ناامید میشویم. نگرانی و ناامیدی هم بخشی طبیعی از زندگی هستند، اینطور نیست؟ اما اگر این اضطراب و عصبانیت بر شما غلبه کند و نتوانید آرامش تان را به دست آورید، آن وقت چه؟ این که بتوانید خود را در همان لحظه آرام کنید، فقط…