خانه موضوعات کنترل عصبانیت

موضوعات: کنترل عصبانیت

چرا در مواقع عصبانیت نمی‌توانیم خوب فکر کنیم؟

چرا در مواقع عصبانیت نمی‌توانیم خوب فکر کنیم؟

در مواقعی برای خیلی از ما پیش آمده که دچار خشم و عصبانیت شده ایم و نتوانسته ایم آن را کنترل کنیم و در...
راه هایی برای کنترل خشم در نوجوانان

راه های کنترل خشم در نوجوانان چیست؟مهارت کنترل خشم در نوجوانان

دوران نوجوانی دوران تغییر است و این تغییر در ابعاد مختلف جسمی و روانی اتفاق می افتد.در این دوران تغییرات هورمونی در جسم و...
کنترل اعصبانیت

۱۱ راهکار عملی برای رهایی از خشم و کنترل عصبانیت

منتظر ماندن در صفوف طولانی، سر و کله زدن با حرف های کنایه آمیز همکاران، رانندگی کردن در ترافیک بی منتها، همه این چیزها...
کنترل نگرانی

۱۵ راهکار برای آرام کردن خودتان و کنترل نگرانی و ناامیدی

همه ما گاهی نگران و ناامید میشویم. نگرانی و ناامیدی هم بخشی طبیعی از زندگی هستند، اینطور نیست؟ اما اگر این اضطراب و عصبانیت...