مرور برچسب

کودکان کار

درباره کودکان کار و وضعیت زندگی آنان بیشتر بدانیم

کودکان کار یکی از مقوله مهم و ناراحت کننده بیشتر مردم می باشد این موضوع مهم نه تنها در کشور ایران بلکه در جهان یک موضوع مهم و هشدار دهنده می باشد. در کشور ایران یکی از مشکلات دشوار اجتماعی، کودکان کار محسوب می شود به همین خاطر کودکان کار…