مرور برچسب

کورتیزول

هورمون کورتیزول (Cortisol) در بدن ما چه می کند؟ چگونه هورمون کورتیزول را کاهش دهیم؟

هورمون کورتیزول (Cortisol) چیست؟ این هورمون در بدن ما چه مسئولیت هایی دارد و در بدن ما چه تغییراتی را باعث می شود؟ هورمون کورتیزول که به آن هورمون استرس هم می گویند در پاسخ بدن به استرس ترشح می شود. هورمون کورتیزول توسط غده فوق کلیه ترشح…