مرور برچسب

کوهنوردی

۳ انشا درباره ورزش کوهنوردی برای دانش آموزان

رفتن به کوه های سرسبز و یا کوه های برفی، هم تفریح و هم ورزش محسوب می شود. طبیعت زیبای کوه باعث آرامش ذهن می شود، روحیه انسان را تقویت می کند و حال خوب و انرژی مثبت را به انسان منتقل می کند. کوه و کوهنوردی موضوع خوبی برای نوشتن انشا می باشد.…