خانه موضوعات گذرنامه

موضوعات: گذرنامه

بطور خلاصه گذرنامه یا پاسپورت یکی از اصلی ترین مدارک شناسایی بین المللی و رسمی است که از سوی دولت‌ها برای شهروندان کشورشان صادر می‌شود.
با این مدرک دولت مربوطه از دیگر دولت‌ها اجازه می‌خواهد تا به شهروندان مربوطه اجازه گذر از یا ورود به خاک آن کشورها را بدهند. به اجازه‌ای که به این منظور از دیگر دولت‌ها گرفته می‌شود روادید یا ویزا گفته می‌شود.

هزینه تعویض گذرنامه در سال 99-98

هزینه تعویض گذرنامه در سال ۹۸-۹۹ طبق آخرین اخبار

اگر گذرنامه (پاسپورت) خود را گم کرده اید و یا اعتبار آن تمام شده و قصد تعویض و یا به عبارتی تمدید آن را...