مرور برچسب

گوش دادن موزیک

موزیک به قلب کمک می کند تا ریتم خود را پیدا کند!

دانشمند الیور ساکس Oliver Sacks نوشت: "موسیقی می تواند قلب را به طور مستقیم متورم کند و نیازی به میانجیگری نیست." تحقیقات پزشکی اعتقاد به مشاهدات او را نشان می دهد، زیرا موسیقی کلاسیک برای کاهش ضربان قلب و فشار خون شناخته شده است. با این…