خانه موضوعات گوگلس

موضوعات: گوگلس

آموزش استفاده از Google Goggles

آموزش استفاده از Google Goggles

گوگل Goggles یک برنامه تشخیص تصویر است که توسط گوگل برای دستگاه های مبتنی بر اندروید ساخته شده است و همچنین به عنوان یک...