مرور برچسب

گوگل ارث

چگونگی برگشت به گذشته در گوگل ارث و گوگل مپ Google Earth و Google Maps

چگونه با گوگل ارث به عقب برگردیم ؟ سفر در زمان همیشه موضوع داغ بحث و گفتگو بوده است و هالیوود با تولید چندین فیلم سینمایی بلاک باستر در این زمینه بیشترین استفاده را از آن کرده است. اما بازگشت در زمان و رفع موارد گذشته تنها در فیلم…