مرور برچسب

گیاهان آپارتمانی مقاوم

انواع گل زمستانی برای بالکن برای رنگی شدن تراس شما در فصل زمستان

افراد ساکن در آپارتمان معمولا به دنبال نگهداری گل ها و گیاهان و ایجاد باغچه ای پر گل در تراس خانه خود هستند. در آپارتمان هم میتوان لذت داشتن باغچه ای رنگارنگ هر چند کوچک، را چشید. در ادامه میخواهیم چند گل زمستانی برای بالکن را معرفی کنیم.  …