خانه موضوعات یارانه معیشتی

موضوعات: یارانه معیشتی

آغاز ثبت نام 2 بسته حمایتی دولت ویژه کرونا از یکشنبه 25 اسفند

آغاز ثبت نام ۲ بسته حمایتی دولت ویژه کرونا از یکشنبه ۲۵ اسفند

دولت برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا وام خرید اعتباری نقدی به ارزش 1 تا 2 میلیون تومانی در نظر گرفته است....