خانه موضوعات 3

موضوعات: 3

جدیدترین متن و عکس نوشته روز جهانی عصای سفید گرامی باد

روز جهانی عصای سفید در 15 اکتبر برابر با 23 مهرماه با هدف حمایت و توجه بیشتر به افراد نابینا و روشندلان نام گذاری...