خانه موضوعات Emoji چیست

موضوعات: emoji چیست

چگونگی قرار دادن نمادها در اینستاگرام

چگونگی قرار دادن نمادها در اینستاگرام (اندروید,آیفون,مک,ویندوز)

روش اول چگونگی قرار دادن نمادها در اینستاگرام در آیفون emoji 1) صفحه کلید Emoji آی فون خود را فعال کنید. اگر صفحه کلید ساخته شده...