مرور برچسب

Google-Earth

نحوه نمایش سه بعدی ساختمان ها در Google Earth

شما می توانید نمای سه بعدی ساختمان ها را با استفاده از Google Earth مشاهده کنید. نقشه های موجود در Google Earth سه بعدی هستند و به قدری دقیق و با جزئیات است که حتی می توانید قسمت های مختلف ساختمان را مشاهده کنید و احساس کنید که در آن مکان…