مرور برچسب

PAINT

نحوه تغییر اندازه تصویر با استفاده از پینت (Paint)

تا به حال با این مساله رو به رو شدید که عکسی که از سایت های مختلف دانلود کرده اید و متوجه شدید که سایز آن بسیار بزرگتر از اندازه موزد نظر شما بوده تغییر اندازه تصاویر در کامپیوتر با انجام روش های امکان پذر می می باشد. ما در این مقاله به…