مجموعه آزمایشات پزشکی قانونی DNA 2

کدام یک از موارد زیر منبع بالقوه DNA برای تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی نیست؟

A. ریشه مو
ب. سلولهای قرمز خون
C. سلولهای اپیتلیال در ادرار
D. بافت عضلانی
E. بزاق

خونخون یک  منبع عالی DNA انسان است. DNA در گلبول های سفید خون انسان وجود دارد و نه گلبول های قرمز خون که فاقد هسته هستند. یک لکه خون ، تقریبا به اندازه ی 50 میکرولیتر در حجم ، DNA کافی ای برای تجزیه و تحلیل معمولی VNTR است.

 

اسپرمDNA اسپرم معمولاً مهمترین منبع شواهد DNA در موارد تجاوز جنسی است. پنج میکرولیتر مایع منی تقریباً به همان میزان 50 میکرولیتر خون، DNA دارد. برای آزاد سازی DNA از سر اسپرم روش هایی ویژه ی استخراج لازم است. در نتیجه نمونه های تجاوز جنسی می تواند متفاوت استخراج شود. استخراج اول عمدتا به این صورت است که DNA از سلول های اپیتلیال قربانی به دست می آید و استخراج دوم عمدتا DNA منی را به همراه دارد.

 

بزاقبزاق، حاوی مواد سلولی است. می توان از نیش ، سیگار و تمبرهای پستی روی پاکت ها برای آنالیز، DNA استخراج کرد.
فولیکول مو در پایه موهای انسان حاوی ماده سلولی سرشار از DNA است. برای اینکه از آن برای تجزیه و تحلیل DNA استفاده شود ، موها باید از بدن کشیده شده باشند ، موهای شکسته شده حاوی DNA نیستند.

 

بافت هر بافتی از بدن که تخریب نشده باشد منبع بالقوه DNA است.

 

 

استخواناستخوان یکی از بهترین منابع DNA از بقایای تجزیه شده انسان است. حتی پس از تجزیه شدن گوشت ، غالباً DNA از استخوان بدست می آید. از DNA استخوان برای شناسایی استخوان های برگشت یافته از کارگران دوره ویتنام و بقایای خانواده رومانوف روس که در جریان انقلاب بولشویک اعدام شده اند ، استفاده شده است.

 

دنداندندان ها نیز مانند استخوان ها ، مدت ها بعد از تجزیه سایر اعضای بدن می توانند منبع عالی DNA باشند.

 

 

ادرارادرار خود حاوی DNA نیست ، اما ممکن است شامل سلولهای اپیتلیال باشد که حاوی DNA است. اما اکثر افراد سالم سلولهای اپیتلیال را در ادرار خود دفع نمی کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.