انشا انگلیسی در مورد فصل بهار همراه با ترجمه فارسی

در این قسمت از سایت انشاهای جالب و زیبا انگلیسی را در مورد بهار می توانید بخوانید.

انشا نوشتن یکی از لذت بخش ترین کارهایی است که در دوران مدرسه انجام می دهیم. در ادامه این مطلب هم می توانید یک انشا انگلیسی در مورد فصل بهار را با ترجمه فارسی آن بخوانید.

انشا انگلیسی زیبا در مورد فصل بهار همراه با ترجمه فارسی

مقدمه:

let us dance in the sun, wearing wild flowers in our hair… Let us live a little more; Spring is coming

اجازه بدهید زیر نور خورشید برقصیم و گل های وحشی را در موهایمان بگذاریم! اجازه بدهید کمی بیشتر زندگی کنیم. بهار از راه می رسد.

متن انشا:

Everywhere in the nature becomes full of aroma of romance such as flowers start blooming, trees start getting new leaves, sky becomes cloudless, rivers murmur mildly, etc. We can say that nature joyfully announces loudly that spring has come; now it’s time to wake up

The beauty of this season and all around happiness makes mind very creative and gives energy to the body to start new works with full confidence. The sound of birds in the early morning and moon light in the night, both become very pleasant, cool and calm. Sky looks very clear and wind becomes very cool and refreshing. It is important season for farmers as their crops ripen in the fields and it is time to cut them

همه جای طبیعت پر از عطر عاشقانه می شود، مانند شکفتن گل ها، درختان شروع به برگ شدن، آسمان بی ابر می شود، رودخانه ها زمزمه ملایمی می کنند و… می توان گفت طبیعت با شادی با صدای بلند اعلام می کند که بهار آمده است. حالا وقت بیدار شدن است زیبایی این فصل و همه اطراف شادی ذهن را بسیار خلاق می کند و به بدن انرژی می دهد تا با اطمینان کامل کارهای جدید را شروع کند. صدای پرندگان در صبح زود و نور ماه در شب، هر دو بسیار دلنشین، خنک و آرام می شود. آسمان بسیار صاف به نظر می رسد و باد بسیار خنک و با طراوت می شود. این فصل برای کشاورزان مهم است زیرا محصولات آنها در مزارع به مرحله برداشت رسیده است.

انشا انگلیسی ادبی در مورد فصل بهار همراه با ترجمه فارسی

Spring season is the best and most favorite season of the year. People (especially kids) are fond of this season because of its beauty, slight cool and comfortable nature. It is the queen of all seasons of the year and considered as the favorite season of the poets. It comes after winter season and before summer season. It begins from the month of March and ends in the month of May. On the arrival of spring season everything on the earth looks adorable and charming. All the trees gets new clothes in the form of new leaves, flower starts blooming and fragrancing, birds start dancing and singing on the tree branches, sky becomes clear, cloudless and blue, fields become full of green grasses and other so many changes occur in the nature

فصل بهار بهترین و محبوب ترین فصل سال است. مردم (به خصوص بچه ها) به دلیل زیبایی، طبیعت کمی خنک و راحت آن، عاشق این فصل هستند. ملکه تمام فصول سال است و فصل مورد علاقه شاعران محسوب می شود. بعد از فصل زمستان و قبل از فصل تابستان می آید. از ماه مارس شروع و در ماه می به پایان می رسد. با فرا رسیدن فصل بهار، همه چیز روی زمین شایان ستایش و جذاب به نظر می رسد. همه درختان به شکل برگهای جدید لباس نو می گیرند، گل شروع به شکوفه دادن و خوشبو شدن می کند، پرندگان شروع به رقصیدن و آواز خواندن روی شاخه های درخت می کنند، آسمان صاف، بی ابر و آبی می شود، مزارع پر از علف های سبز می شود و تغییرات بسیاری در طبیعت.

انشا انگلیسی جالب در مورد فصل بهار همراه با ترجمه فارسی

Spring season provides great pleasure, joy and happiness. There is too much cold in winter, too hot in summer and it becomes mud and dirt everywhere in the rainy season that’s why spring is called as season of joy and happiness. Everyone enjoy this season to a great extent and wants to grab its all attraction between the winter and summer.

Spring is the season of joy and happiness for all the living beings like tree, plants, flowers, animals, birds, human beings, etc because it is neither hot nor cold. Days and nights become almost same length, neither too short nor too long. Everyone becomes fed up of cold in winter, hot in summer and mud and dirt in rainy season

فصل بهار لذت، شادی و شادی زیادی را فراهم می کند. در زمستان سرما بسیار زیاد و در تابستان بسیار گرم است و در فصل بارندگی همه جا گل و لای و خاک می شود به همین دلیل بهار را فصل شادی و نشاط می نامند. همه تا حد زیادی از این فصل لذت می برند و می خواهند تمام جاذبه های آن را بین زمستان و تابستان به چنگ آورند. بهار فصل شادی و نشاط همه موجودات زنده مانند درخت، گیاه، گل، حیوانات، پرندگان، انسان و … است زیرا نه گرم است و نه سرد. طول روز و شب تقریباً یکسان است، نه خیلی کوتاه و نه خیلی طولانی. همه از سرما در زمستان، از گرما در تابستان و گل و خاک در فصل باران سیر می شوند.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.