متن تبریک تولد به عشق انگلیسی با ترجمه فارسی

اگر قصد تبریک تولد به عشق زندگیتان را دارید و میخواهید روز تولدش را خیلی خاص و زیبا تبریک بگویید میتوانید از متن های تبریک تولد به عشق انگلیسی که در ادامه آورده ایم استفاده کنید. مجموعه ای از متن انگلیسی تبریک تولد به عشق را برایتان معرفی کرده ایم که مجموعه ای از زیباترین متن های بسیار زیبا و خاص برای تبریک تولد به عشق زندگی تان است. متن های زیبا تبریک تولد به عشق انگلیسی را میتوانید در ادامه دنبال کنید و این متن ها را در یک پیام برای او ارسال کنید یا میتوانید داخل یک کارت پستال برایش بنویسید و بفرستید و … پس با ما همراه باشید تا مجموعه ای از متن عاشقانه تبریک تولد عشقم به انگلیسی را در اختیارتان قرار دهیم. همچنین می توانید از متن زیبا دوستت دارم، جدید و عاشقانه برای ابراز عشق نیز استفاده کنید.

پیام تبریک تولد به عشق انگلیسی با معنی


Babe, as you celebrate your special day today, please always bear in mind that I can never breathe without your love. Thank you for blessing me with your love and making me the happiest woman in the entire universe. Happy birthday, my love.

عزیزم ، همینطور که امروز روز خاص تو را جشن می گیریم ، لطفا همیشه به خاطر داشته باش که من بدون عشق تو هرگز نمی توانم نفس بکشم. ممنونم که با عشق خود به من برکت داده ای و مرا خوشبخت ترین زن در کل جهان کرده ای. تولدت مبارک عشقم.

************

متن تبریک تولد به عشق جان به انگلیسی

The most beautiful sound I have ever heard in this world is your voice. The most beautiful place I have ever been is in your arms. Have a gorgeous birthday, honey!

قشنگ ترین صدایی که من در این دنیا شنیده ام صدای تو است. بهترین و زیباترین مکانی که بوده ام آغوش تو بوده است. تولد باشکوهی داشته باشی عسلم.

متن تبریک تولد به عشق انگلیسی
متن تبریک تولد به عشق انگلیسی

جملات تاکیدی مثبت برای جذب عشق و ازدواج برای ارسال به کائنات

Today is truly a unique day because the most precious boyfriend in the entire universe is celebrating the day he made his grand entry into the world. Have fun, my prince!

امروز واقعاً یک روز بی نظیر است چرا که ارزشمند ترین دوست پسر در کل جهان به دنیا آمده است. خوش بگذرون و شاد باش. پرنس من

************

متن تبريك تولد عشقم انگلیسی با ترجمه 

It’s your birthday, but I’m the one who should be celebrating the most. My favorite person in the world was born on this day

روز تولد است ، اما من کسی هستم که باید بیشترین جشن را  بگیرد. شخص مورد علاقه من در جهان در این روز متولد شده است.

************

Babe, not even God can make me as happy as you make me. I promise to spend an eternity loving no one but you. Happy birthday, my dear

عزیزم ، حتی خدا هم نمی تواند به اندازه تو که من را شاد می کنی خوشحالم کند. من قول می دهم که یک ابدیت را به عشق دیگری به جز تو سپری نکنم. تولدت مبارک عزیزم

************

پیام تبریک تولد عشق به انگلیسی

Your smile is cause for celebration. Your love is the most precious gift in the world. Your kisses could light a thousand birthday candles. Happy Birthday to someone who makes life itself feel like a special occasion

لبخند تو دلیل برگزاری جشن است. عشق تو گرانبهاترین هدیه جهان است. بوسه های تو می تواند هزار شمع تولد روشن کند. تولدت مبارک کسی که باعث می شود زندگی خودش یک موقعیت خاص باشد

************

متن تبریک تولد انگلیسی برای عشق با معنی

While everybody’s days begin with the rising of the sun, mine begins with your smile. Happy birthday, my hero

در حالی که روزهای همه با طلوع خورشید آغاز می شود ، روز من با لبخند تو شروع می شود. تولدت مبارک قهرمان من

************

متن تبریک تولد عشق انگلیسی

Were you really born on this day? Or did you just fly down from heaven as the beautiful angel you are

 واقعاً توی این روز متولد شده اید؟ یا دقیقا مثل فرشته زیبایی که از آسمان به پایین پرواز کرده آمده اید.

************

متن تبریک عاشقانه تولد به عشق انگلیسی


I love you on your birthday, and every day, now and forever

من تو را در روز تولدت ، و هر روز ، اکنون و برای همیشه دوست دارم

************

متن تبریک تولد به عشق انگلیسی طولانی

Honey, as you make your way into this new chapter of your life, do know that you’ll always be the King of my castle and that the heart nestling in my bosom will always beat for you. I love you more than I can say in all the languages of this world put together. Happy birthday

عزیزم ، همانطور که وارد این فصل جدید از زندگی خود می شوی ، بدان که همیشه پادشاه قلعه من خواهی بود و قلبی که در آغوش من قرار دارد ، همیشه برای تو خواهد تپید. من تو را بیشتر از آنچه بتوانم به تمام زبانهای این دنیا با هم بگویم دوست دارم. تولدت مبارک

************

(Thank you God, for making such a perfect [man/girl] for me, and then leading me to (her/him

(خدا را شکر ، که چنین [مرد / دختری] عالی برای من ساخته و سپس مرا به سمت (او) سوق داده اید

متن تبریک تولد به عشق انگلیسی
متن تبریک تولد به عشق انگلیسی

متن تبریک تولد انگیزشی انرژی بخش و امیدوار کننده

Honey, today being your special day, I sat down with a sheet of paper and tried listing the biggest reasons why I love you, but I gave up the venture upon realizing that even if I spent every second of the rest of my life listing the reasons why I love you, I would never be able to list all the reasons. Happy birthday!

عزیزم ، امروز که روز ویژه تو است ، من با یک ورق کاغذ نشستم و سعی کردم بزرگترین دلایل دوست داشتن شما را ذکر کنم ، اما با درک اینکه حتی اگر هر ثانیه از بقیه زندگی خود را صرف لیست کردن به همین دلیل دوستت دارم ، هرگز نمی توانم همه دلایل را ذکر کنم. تولدت مبارک!

************

متن تبریک تولد انگلیسی برای عشق

Your life began on this day. My life began the day I met you. I’m so glad both days happened. Happy Birthday, darling

زندگی تو در این روز آغاز شد. زندگی من از روزی که با تو آشنا شدم آغاز شد. خیلی خوشحالم که هر دو روز اتفاق افتاد تولدت مبارک عزیزم

************

تبریک تولد برای عشق به انگلیسی

Thank you for loving everything about me, including my imperfections. God gave me the most priceless gift of my life when he made you my husband. Happy birthday, honey.

متشکرم که همه چیز در مورد من ، از جمله نقص های من را دوست دارید. خدا بی ارزش ترین هدیه زندگی من را به من داد وقتی تو را شوهرم قرار داد. تولدت مبارک عزیزم.

************

پیام تبریک تولد انگلیسی عاشقانه 

Looking into your eyes takes me into a world a thousand times happier than paradise. Here’s to a fabulous future together. Happy birthday

نگاه کردن به چشمان تو مرا به دنیایی هزار بار شادتر از بهشت ​​می برد. با هم به آینده ای خارق العاده خواهیم پرداخت. تولدت مبارک

************

متن انگلیسی برای تبریک تولد عشق

Happy Birthday to you
Happy Birthday to you
Happy Birthday, my dearest
I will always love you

تولدت مبارک

تولدت مبارک

تولدت مبارک عزیزترینم

من همیشه دوستت خواهم داشت.

************

جمله تبریک تولد به عشق انگلیسی

You are not only my wife but also my life. You are everything I need to be happy in this world. I promise to love you for as long as the sun is alive. Happy birthday.

تو نه تنها همسر من هستی بلکه زندگی من نیز هستی. تو هر چیزی هستی که من برای خوشبخت شدن در این دنیا به آن نیاز دارم. من قول می دهم تا زمانی که خورشید زنده است شما را دوست داشته باشم. تولدت مبارک.

************

تبریک تولد عشق ب انگلیسی

Every year with you just gets better and better. Happy Birthday to someone who thoroughly rocks my world.

هر سال با شما فقط بهتر و بهتر می شود. تولدت مبارک کسی که دنیای من را کاملاً خراب می کند.

زیباترین متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی (عاشقانه و رمانتیک)

I promise to do everything within my power to ensure that life is always sweet for you because I love you so much and don’t ever want to see you sad. Thank you for being such a wonderful wife, an amazing friend and a true inspiration to me. Happy birthday.

من قول می دهم همه کارهایی را که در توان من است انجام دهم تا اطمینان حاصل کنم زندگی همیشه برای تو شیرین است زیرا من تو را بسیار دوست دارم و نمی خواهم هرگز غمگین ببینمت. متشکرم که چنین همسر فوق العاده ای ، یک دوست شگفت انگیز و یک الهام واقعی برای من بودی. تولدت مبارک.

************

تبریک تولد انگلیسی برای عشق

I want your birthday kiss to be the best ever. We might have to “practice” a lot to get it right

من می خواهم بوسه تولد تو بهترین باشد. ممکن است مجبور باشیم برای درست کردنش خیلی تمرین کنیم

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید