جمله انگلیسی کوتاه درباره هوای ابری با معنی فارسی

جمله انگلیسی کوتاه درباره هوای ابری با معنی فارسی

در این مطلب جمله انگلیسی کوتاه درباره هوای ابری با معنی فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم.

حتما شما هم عاشق هوای ابری و بارانی هستید که اکنون در حال مطالعه این مطلب هستید. من معتقدم کسانی که به هوای ابری علاقه مند هستند، ارزش روز های آفتابی رو بیشتر از دیگران درک می کنند و به زندگی بیشتر امیدوارند. ما در این مطلب جمله انگلیسی کوتاه درباره هوای ابری از بزرگانی همچون پائولو کوئلیو برای شما جمع آوری کردیم که می توانید از آنها برای کپشن پست های زمستانی و هوای ابری در پاییز استفاده کنید. همچنین پیشنهاد می کنیم که از مطلب متن زیبا درباره هوای ابری و متن انگلیسی درباره هوای بارانی نیز بازدید نمایید.

جمله انگلیسی در مورد هوای ابری با مترجمه فارسی

Those who keep speaking about the sun while walking under a cloudy sky are messengers of hope, the true saints of our day
Henri Nouwen

کسانی که در حین قدم زدن در زیر آسمان ابری درباره خورشید صحبت می کنند، پیام آوران امید هستند، مقدسین واقعی روزگار ما.
هنری نوون.

«جمله انگلیسی در مورد هوای ابری با مترجمه فارسی»

“.Don’t forget: Beautiful sunsets need cloudy Skies”
Paulo Coelho

فراموش نکنید: غروب های زیبا به آسمانی ابری نیاز دارند. ”
پائولو کوئلیو

«جمله کوتاه انگلیسی در مورد هوای ابری با مترجمه فارسی»

.The most beautiful sunsets take place against cloudy skies

زیباترین غروب ها در هوای آسمان ابری شکل می گیرد.

«متن انگلیسی در مورد هوای ابری با ترجمه»

You can’t make a cloudy day a sunny day
.but can embrace it and decide it’s going to be a good day after all” 
Jane Lynch

“شما نمی توانید یک روز ابری را یک روز آفتابی کنید
اما می توانید آن را در آغوش بگیرید و تصمیم بگیرید که بالاخره یک روز خوب خواهد بود.
جین لینچ

«متن زیبا انگلیسی در مورد هوای ابری با ترجمه»

مطالب پیشنهادی: متن درباره پاییز و عشق

If you count the sunny and the cloudy days of the whole year, you will find that the sunshine predominates
Ovid

“اگر روزهای آفتابی و ابری کل سال را حساب کنید، متوجه می شوید که نور خورشید غالب است.” اووید

«جمله زیبا انگلیسی درباره هوای ابری با ترجمه»

She missed him the days when some pretext served to take him away from her just as one misses the sun on a cloudy day without having thought much about the sun when it was shining
Kate Chopin

او دلش برای روزهایی تنگ شده بود که بهانه ای باعث می شد او را از خود دور کنند ، همانطور که یکی در یک روز ابری دلش برای خورشید تنگ می شود بدون اینکه در هنگام تابش خوشید زیاد به آن فکر کند.
کیت شوپن

«جمله انگلیسی کوتاه درباره هوای ابری با ترجمه»

Clouds suit my mood just fine.” Marie Lu, Champion

ابرها با روحیه من مطابقت دارند. ” ماری لو ، قهرمان

«جمله انگلیسی برای هوای ابری با ترجمه»

In October, a maple tree before your window lights up your room like a great lamp. Even on cloudy days, its presence helps to dispel the gloom
John Burroughs

در ماه اکتبر ، درخت افرا قبل از پنجره اتاق شما را مانند یک چراغ بزرگ روشن می کند. حتی در روزهای ابری، حضور آن به از بین بردن تاریکی کمک می کند.
جان باروز

«متن انگلیسی برای هوای ابری با ترجمه»

مطالب مرتبط: جمله انگلیسی در مورد پاییز

.Dark clouds become heaven’s flowers when kissed by light

ابرهای تیره هنگام بوسیدن نور به گلهای بهشت تبدیل می شوند.

«جمله زیبا انگلیسی در مورد آب و هوای ابری»

Sometimes in life we become so preoccupied with the cloudy days
.we lose the ability to recognize the sunny ones

گاهی اوقات در زندگی آنقدر مشغول روزهای ابری می شویم که توانایی تشخیص روزهای آفتابی را از دست می دهیم.

«متن درباره هوای ابری به انگلیسی»

The sky may be overcast today with clouds, but a fervent prayer to God is enough to dispel them

ممکن است آسمان امروز ابر باشد، اما یک دعای محکم به خدا برای از بین بردن آنها کافی است.

«متن درباره هوای ابری به انگلیسی با معنی فارسی»

.A misty morning does not signify a cloudy day

یک صبح مه آلود به معنای یک روز ابری نیست.

«متن در مورد هوای ابری به انگلیسی»

Become like the sun. If you do so, all darkness will be dispelled
No matter what happens, live confidently with the conviction that you, yourself are the “sun”
Of course, in life there are sunny days and cloudy days. But even on cloudy days, the sun is still there
Even when you are suffering, it is vital that you strive to keep the sun shining brightly in your heart

مثل خورشید شوید اگر این کار را بکنید، همه تاریکی از بین می رود. مهم نیست چه اتفاقی می افتد، با اطمینان زندگی کنید با این اعتقاد که خودتان، “خورشید” هستید.
البته در زندگی روزهای آفتابی و روزهای ابری وجود دارد.
اما حتی در روزهای ابری، خورشید هنوز آنجاست.
حتی زمانی که شما رنج می برید، بسیار مهم است که تلاش کنید تا خورشید در قلب شما بتابد.

«جمله انگلیسی کوتاه درباره هوای ابری»

A cloudy morning does not signify that the entire day is gonna be rainy! What’s pressing you down today has nothing to change about your great future
.Let patience be your inspiration

یک صبح ابری به این معنی نیست که کل روز بارانی خواهد بود! آنچه امروز شما را تحت فشار قرار می دهد هیچ تغییری در آینده بزرگ شما ایجاد نمی کند! بگذارید صبر الهام بخش شما باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.