جملات انگلیسی درباره فنجان چای با معنی فارسی

جملات انگلیسی درباره فنجان چای با معنی فارسی

در این مطلب جملات انگلیسی درباره فنجان چای با معنی فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم.

به نظر من هیچ چیز دلچسب تر از نوشیدن یک فنجان چای گرم (چای ماسالا و چای ماچا ) و دمنوش گیاهی در یک روز سرد پاییزی و زمستونی نیست. هر وقت که خسته اید هر وقت که ذهنتان آشفته است فقط کافیست دقایقی را با خود خلوت کنید و یک فنجان چای گرم بنوشید. اگر شما هم مثل من از نوشیدن یک فنجان چای گرم لذت میبرید این مطلب که در آن جملات انگلیسی درباره فنجان چای با معنی فارسی جمع آوری شده را مطالعه نمایید. در صورت تمایل می توانید از مطلبی همچون متن انگلیسی در مورد قهوه بازدید نمایید.

جملات انگلیسی زیبا درباره فنجان چای با ترجمه فارسی

“Where there’s tea there’s hope”
Arthur Wing Pinero

“جایی که چای وجود دارد، امید وجود دارد.”
آرتور وینگ پینرو

«جمله انگلیسی درباره یک فنجان چای با معنی فارسی»

“Some people will tell you there is a great deal of poetry and fine sentiment in a chest of tea”
Ralph Waldo Emerson

“برخی از مردم به شما خواهند گفت که مقدار زیادی شعر و احساس خوب در یک چای وجود دارد.”
– رالف والدو امرسون

«جمله کوتاه انگلیسی در مورد فنجان چای با ترجمه فارسی»

“Sometimes all you need is a good cup of Tea”

“گاهی اوقات تنها چیزی که نیاز دارید یک فنجان چای خوب است”

«جمله انگلیسی در مورد یک فنجان چای گرم»

“The Adventure begins with Tea”

“ماجراجویی با چای آغاز می شود”

«جمله انگلیسی در مورد فنجان چای با معنی فارسی»

If you are cold, tea will warm you
if you are too heated, it will cool you
If you are depressed, it will cheer you
If you are excited, it will calm you
William Ewart Gladstone

“اگر سرد هستید ، چای شما را گرم می کند.
اگر بیش از حد گرم شده اید ، شما را خنک می کند.
اگر افسرده هستید ، شما را خوشحال می کند.
اگر هیجان زده باشید ، به شما آرامش می دهد. ”
– ویلیام اوارت گلادستون

«جمله انگلیسی در مورد چای با معنی فارسی»

“Rainy days should be spent at home with a cup of tea and a good book”

“روزهای بارانی باید در خانه با یک فنجان چای و یک کتاب خوب سپری شود.”

«متن انگلیسی در مورد یک فنجان چای گرم»

“Each cup of tea represents an imaginary voyage”

“هر فنجان چای نشان دهنده یک سفر خیالی است.”

«جمله انگلیسی درباره فنجان چای با معنی فارسی»

There is something in the nature of tea that leads us into a world of quiet contemplation of life
Lin Yutang

چیزی در طبیعت چای وجود دارد که ما را به دنیایی از تفکر آرام در زندگی هدایت می کند.
لین یوتانگ

«متن انگلیسی درباره فنجان چای با معنی فارسی»

There is no problem on earth that can’t be ameliorated by a hot bath and a cup of tea
Jasper Fforde

هیچ مشکلی بر روی زمین وجود ندارد که با حمام گرم و یک فنجان چای بهبود نیابد.
جاسپر فورده

«متن انگلیسی درباره چای با معنی فارسی»

.The mere chink of cups and saucers tunes the mind to happy repose
George Gissing

یک تکه فنجان و نعلبکی ذهن را برای آرامش شاد می کند.
جورج گیسینگ

«جمله زیبا انگلیسی  در مورد چای با معنی فارسی»

When you are drinking tea, it is basically a private conversation between the tea and your individual soul
Lu Ann Pannunzio

هنگامی که شما چای می نوشید، این اساساً یک مکالمه خصوصی بین چای و روح فردی شما است.
لو آن پانونزیو

«متن انگلیسی درباره چای با معنی فارسی»

Tea is best when enjoyed in pleasant surroundings, whether indoors or out, where the atmosphere is tranquil, the setting harmonious
John Blofeld

“چای زمانی بهتر است که در محیط های دلپذیر، چه در داخل خانه و چه بیرون ، جایی که فضا آرام است و محیط هماهنگ است، نوشیده شود.”
جان بلوفلد

«جمله انگلیسی زیبا درباره چای با معنی فارسی»

Do not gulp the tea but sip it slowly allowing its fragrance to fill your mouth There is no need to have any special attitude while drinking except one of thankfulness
Pojong Sunim

چای را نخورید بلکه آن را به آرامی میل کنید تا عطر آن دهان شما را پر کند. هنگام نوشیدن نیازی به داشتن نگرش خاصی نیست جز شکرگزاری.
پوژونگ سونیم

«متن انگلیسی زیبا درباره چای با معنی فارسی»

Tea tempers the spirit and harmonizes the mind; dispels lassitude and relieves fatigue, awakens thought and prevents drowsiness
Lu Yu

“چای روح را تعدیل می کند و ذهن را هماهنگ می کند. سستی را برطرف می کند و خستگی را برطرف می کند ، فکر را بیدار می کند و از خواب آلودگی جلوگیری می کند. ”
لو یو

«متن انگلیسی در مورد فنجان چای با معنی فارسی»

.I say let the world go to hell, but I should always have my tea
Fyodor Dostoevsky

من می گویم بگذار دنیا به جهنم برود، اما من همیشه باید چایم را بخورم.
-فیودور داستایوفسکی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.