جملات انگلیسی درباره حمایت از حیوانات با ترجمه فارسی

جملات انگلیسی درباره حمایت از حیوانات با ترجمه فارسی

در این مطلب زیباترین جملات انگلیسی درباره حمایت از حیوانات با ترجمه فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم.

به یاد داشته باشید که حیوانات صرفا منابعی برای خوراک و پوشاک انسان نیستند. آنها موجودات باشکوهی هستند که همچون انسان ها در این دنیا حق زندگی دارند و من به عنوان یکی از حامیان حیوانات وحشی و حیوانات خانگی و همچنین محیط زیست معتقدم که حیوانات بیش از آنچه ما فکر می کنیم می دانند و بسیار بیشتر از آنچه ما می دانیم فکر می کنند. در این مطلب جملات انگلیسی درباره حمایت از حیوانات با ترجمه فارسی و متن در مورد مهربانی با حیوانات را برای شما حامیان عزیز گردآوری کرده ایم.

جملات انگلیسی درباره حمایت از حیوانات با ترجمه فارسی

If having a soul means being able to feel love and loyalty and gratitude, then animals are better off than a lot of humans
.James Herriot

“اگر داشتن روح به معنای احساس عشق و وفاداری و قدردانی است، وضعیت حیوانات از بسیاری از انسانها بهتر است.”
جیمز هریوت.

«جمله انگلیسی درباره حمایت حیوانات با ترجمه فارسی»

“.Until one has loved an animal, a part of one’s soul remains unawakened”
Anatole France

2. “تا زمانی که کسی حیوان را دوست نداشته باشد، بخشی از روح او بیدار نمی ماند.”
آناتول فرانس

«متن انگلیسی درباره حمایت از حیوانات با ترجمه فارسی»

 You think those dogs will not be in heaven
I tell you they will be there long before any of us
Robert Louis Stevenson

شما فکر می کنید آن سگها در بهشت نخواهند بود!
من به شما می گویم که آنها مدتها قبل از هر یک از ما آنجا خواهند بود.
رابرت لویی استیونسون

«جمله کوتاه درباره حمایت از حیوانات به انگلیسی با ترجمه فارسی»

The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated
Mahatma Gandhi

6. “عظمت یک ملت و پیشرفت اخلاقی آن را می توان با نحوه برخورد با حیوانات آن قضاوت کرد.”
مهاتما گاندی

«متن در مورد حمایت حیوانات به انگلیسی با ترجمه فارسی»

“.An animal’s eyes have the power to speak a great language”
Martin Buber

“چشمان حیوان قدرت این را دارد که به یک زبان عالی صحبت کند.”
مارتین بوبر

«متن کوتاه در مورد حمایت حیوانات به انگلیسی با معنی فارسی»

We have doomed the wolf not for what it is, but for what we deliberately and mistakenly perceive it to be –the mythologized epitome of a savage ruthless killer – which is, in reality, no more than a reflected image of ourself
.Farley Mowat

“ما گرگ را نه به خاطر آنچه هست ، بلکه به خاطر آنچه عمداً و به اشتباه تصور می کنیم محکوم کرده ایم – مظهر اسطوره ای یک قاتل بی رحم وحشی – که در حقیقت چیزی بیش از یک تصویر منعکس شده از خود نیست.”
فارلی موات

«متن در مورد حمایت حیوانات به انگلیسی با ترجمه فارسی»

Animals are reliable, many full of love, true in their affections, predictable in their actions, grateful and loyal Difficult standards for people to live up to
Alfred A. Montapert

11. “حیوانات قابل اعتماد هستند، بسیاری از آنها مملو از عشق، در محبت های خود صادق هستند، در اعمال خود قابل پیش بینی هستند، سپاسگزار و وفادار هستند. انتظار هایی که انسان ها سخت آن را برآورده می کنند.”

«جمله زیبا انگلیسی در مورد حمایت از حیوانات»

 How it is that animals understand things I do not know, but it is certain that they do understand. Perhaps there is a language which is not made of words and everything in the world understands it. Perhaps there is a soul hidden in everything and it can always speak, without even making a sound, to another soul
Frances Hodgson Burnett

چگونه است که حیوانات چیزهایی را می فهمند که من نمی دانم ، اما مسلم است که آنها می فهمند. شاید زبانی وجود داشته باشد که از کلمات ساخته نشده باشد و همه چیز در جهان آن را درک کند. شاید یک روح پنهان شده باشد همه چیز و همیشه می تواند بدون حتی صدایی با روح دیگری صحبت کند.
فرانسیس هاجسون برنت

«متن زیبا انگلیسی در مورد حمایت از حیوانات»

Besides love and sympathy, animals exhibit other qualities connected with the social instincts which in us would be called moral
Charles Darwin

22. “علاوه بر عشق و همدردی ، حیوانات ویژگی های دیگری را نیز در ارتباط با غرایز اجتماعی نشان می دهند که در ما اخلاقی نامیده می شود.”
چارلز داروین

«متن انگلیسی درباره حمایت از حیوانات با ترجمه فارسی»

Animals are the bridge between us and the beauty of all that is natural. They show us what’s missing in our lives, and how to love ourselves more completely and unconditionally. They connect us back to who we are, and to the purpose of why we’re here
Trisha McCagh

حیوانات پل ارتباطی بین ما و زیبایی همه چیز طبیعی هستند. آنها به ما نشان می دهند که در زندگی ما چه چیزی کم است و چگونه خودمان را به طور کامل و بدون قید و شرط دوست داشته باشیم. آنها ما را به آنچه که هستیم و هدف ما باز می گردانند. چرا ما اینجا هستیم.
تریشا مک کا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 نظر
  1. ک. فتاحیان می گوید

    سلام.
    عالی بود.لذت بردم.
    با تمام این گفته ها درباره حیوانات موافقم و به نظر شخص خودم حیوانات از هر نظر قابل احترامتر از انسانها و از هر نظر چه ظاهری و چه باطنی خبلی زیبا تر از انسانها هستند چون کاملا طبیعی، بدون ژست و سلفی و ادا و اطوار و تظاهر و خیلی واقعی و اصیل اند.