جملات کوتاه انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی

جملات کوتاه انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی

در این مطلب جملات زیبا انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی را با شما به اشتراک می گذرایم.

تابستان ممکن است سرگرم کننده باشد، اما وقتی هوا سردتر می شود و برگها شروع به ریختن می کنند، می توانیم بگوییم که تغییری در حال رخ دادن است. پاییز فصل جابجایی است که ما را از ماه های گرم و آب درخشان به شب های سرد و تاریک زمستان جابجا می کند و تمام سرگرمی های پایان سال را به همراه خواهد داشت.

رنگهای زیبای فصل پاییز نویسندگان و شاعران را مجذوب خود می کند. در این مطلب جملات کوتاه انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم تا از آن به عنوان کپشن پاییزی در اینستاگرام و استوری پاییزی خود از آن استفاده کنید. پیشنهاد می شود از مطالب مرتبط همچون متن در مورد پاییز از بزرگان نیز بازدید نمایید.

جملات انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی

Love the trees until their leaves fall off, then encourage them to try again next year

درخت‌ها را تا زمانی که برگ‌هایشان بریزد دوست داشته باشید؛ سپس ‌آن‌ها را تشویق کنید که برای سال بعد دوباره تلاش کنند!

«جمله کوتاه انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی»

.And all at once, summer collapsed into fall

و به یکباره ، تابستان به پاییز سقوط کرد.

«جملات انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی»

.I’m so glad I live in a world where there are autumn

خیلی خوشحالم که در دنیایی زندگی می کنم که پاییز زیبا وجود دارد.

مطلب پیشنهادی: شعر در مورد دختر پاییز

«جمله انگلیسی در مورد پاییز با ترجمه فارسی»

.Everyone must take time to sit and watch the leaves turn

همه باید برای نشستن و تماشای چرخش برگها وقت بگذارند.

«جمله کوتاه انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی»

Though Autumn is traditionally a season of letting things go
.it can also be a season of renewal and rebirth It can be a time to adopt a fresh new outlook on life and find enjoyment in the little things. There may be fewer flowers, but there are plenty of ripe fruits to be found! From group hikes to apple picking and pumpkin patches, fall is the best season to get out outside with friends and family

اگرچه پاییز به طور سنتی فصل رهایی از کار است. اما می تواند فصل تجدید و تولد دوباره نیز باشد. می تواند زمانی باشد که دیدگاه جدیدی را در مورد زندگی اتخاذ کنید و از چیزهای کوچک لذت ببرید. ممکن است تعداد گلها کمتر باشد ، اما میوه های رسیده فراوانی یافت می شود! از پیاده روی های گروهی گرفته تا چیدن سیب و تکه های کدو ، پاییز بهترین فصل برای بیرون رفتن با دوستان و خانواده است

«متن ساده انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی»

.Autumn is as joyful and sweet as an untimely end

پاییز به اندازه یک پایان نابهنگام شاد و شیرین است.

«متن انگلیسی زیبا در مورد پاییز با ترجمه فارسی»

Delicious autumn!
My very soul is wedded to it
.and if I were a bird I would fly about the earth seeking the successive autumns

پاییز خوشمزه! روح من با آن عجین شده است، و اگر من یک پرنده بودم در زمین به دنبال پاییزهای پی در پی پرواز می کردم.

«متن زیبا به انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی»

.And the sun took a step back, the leaves lulled themselves to sleep and autumn was awakened

و خورشید یک قدم عقب رفت، برگها خود را به خواب بردند و پاییز بیدار شد.

«جمله درباره پاییز به انگلیسی با معنی فارسی»

.I loved Autumn, the one season of the year that God seemed to have put there just for the beauty of it

من عاشق پاییز بودم ، فصلی از سال که به نظر می رسید خدا آن را فقط برای زیبایی آن قرار داده است.

«جمله زیبا درباره پاییز به انگلیسی با معنی فارسی»

.Anyone who thinks fallen leaves are dead has never watched them dancing on a windy day

کسی که گمان می کند برگ ریزان پاییزی به معنای مرگ برگ هاست هرگز رقص آن ها را در روزهایی که باد می وزد ندیده است!

«متن زیبا انگلیسی درباره فصل پاییز با معنی فارسی»

.Dancing of the autumn laves on a surface of a lake is a dream we see when we are awake

رقص برگ های پاییزی روی سطح دریاچه رویایی است که ما وقتی بیدار هستیم می بینیم.

«متن درباره پاییز به انگلیسی با معنی فارسی»

Spring is beautiful, and summer is perfect for vacations, but autumn brings a longing to get away from the unreal things of life, out into the forest at night with a campfire and the rustling leaves

“بهار زیبا است ، و تابستان برای تعطیلات مناسب است ، اما پاییز اشتیاق فراوانی برای دور شدن از چیزهای غیر واقعی زندگی را به ارمغان می آورد ، روشن کردن آتش در شب و راه رفتن روی برگ های خشک جنگل.”

مطالب پیشنهادی: جملات زیبا در مورد برگ درختان

«متن کوتاه درباره پاییز به انگلیسی با معنی فارسی»

.Life starts all over again when it gets crisp in the fall

“زندگی در پاییز دوباره از نو شروع می شود.”

«جمله انگلیسی در مورد فصل پاییز با معنی فارسی»

.How beautifully leaves grow old. How full of light and color are their last days

“برگها چقدر زیبا پیر می شوند. آخرین روزهای آنها چقدر پر از نور و رنگ است.”

«جمله زیبا انگلیسی در مورد فصل پاییز با معنی فارسی»

I wish you many more autumn seasons. This is the most beautiful time of the year when you can reminiscent the good times of the summer and wait once more for the brighter days

برایت فصل های پاییز زیادی را آرزو می کنم زیرا پاییز زیباترین زمان از سال است که می توانی اوقات خوش تابستان را به یاد آوری و منتظر روزهای روشن تر باشی.

«جملات کوتاه انگلیسی در مورد پاییز با معنی فارسی»

Winter is an etching, spring a watercolor, summer an oil painting and autumn a mosaic of them all

زمستان یک اثر قلم‌زنی است. بهار نقاشی آبرنگ است و زمستان یک اثر رنگ روغن و پاییز ترکیبی است از همه آنها.

«متن کوتاه انگلیسی در مورد فصل پاییز»

Even when all the trees get rid of yellow leaves and prepare for the long winter dream, love never sleeps

حتی هنگامی که برگ درختان زرد می شود و آماده خواب زمستانی طولانی می شوند عشق هرگز نمی خوابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.