متن کوتاه انگلیسی درباره جنگل با ترجمه فارسی

متن های زیبا و کوتاه انگلیسی در مورد جنگل با ترجمه فارسی

در این پست بهترین و زیباترین متن ها در مورد جنگل به زبان انگلیسی به شما ارائه می شود. مجموعه متن کوتاه انگلیسی درباره جنگل با ترجمه فارسی گرد آوری شده است.

اگر فقط یک جا در دنیا وجود داشته باشد که ما بیشتر از هر جایی در آن آرامش داشته باشیم، آن جا جنگل  است. ما عاشق غرق شدن در زیبایی های خیره کننده جنگل ها هستیم. همه ما می دانیم که مراقبه و مدیتیشن پادزهر استرس هستند و باعث می شود خلق و خو و روحیه مان شادتر از قبل بشود. قدم زدن در میان درختان کهنسال جنگل نوعی مدیتیشن و مراقبه محسوب شود؛ یعنی همان کاری که حداقل هفته ای یک بار باید سعی کنیم انجامش بدهیم.  ما در این مطلب متن کوتاه انگلیسی درباره جنگل با ترجمه فارسی در اختیارتان می گذاریم. این متن های کوتاه هم می توانند لبخند به لبتان بیاورند و هم خودتان می توانید از آن ها برای کپشن زیبا درباره جنگل به انگلیسی برای عکس های اینستاگرامتان استفاده کنید. برای خواندن متن زیبا درباره جنگل و متن کوتاه انگلیسی درباره طبیعت کلیک کنید.

متن کوتاه درباره جنگل به انگلیسی با ترجمه فارسی

زیباترین جملات کوتاه انگلیسی درباره جنگل با ترجمه فارسی

.I found far more answers in the woods than I ever did in the city

من در جنگل بیشتر از سکونت در شهر برای سوالاتم جواب پیدا کردم.

.And into the forest I go to lose my mind and find my soul

و به جنگل می روم تا عقل و هوشم را از دست بدهم و روحم را پیدا کنم.

.The forest is a quiet place if only the best birds sing

وقتی بهترین پرندگان آواز می خوانند، جنگل آرام ترین مکان دنیاست.

متن های خاص کوتاه  انگلیسی در مورد جنگل با ترجمه فارسی

.Gold is a luxury. Trees are necessities. Man can live and thrive without gold, but we cannot survive without trees

طلا و جواهرات لوکس و گران قیمتند ولی درختان جزو واجباتند. ما بدون طلا هم می توانیم زندگی کنیم اما بدون درخت نه.

.A grove of giant redwoods or sequoias should be kept just as we keep a great or beautiful cathedral

درست همانطور که از کلیساهای جامع و زیبایمان محافظت می کنیم باید از جنگل های پر از درختان غول پیکر یا سکویا هم مراقبت کنیم.

.Knowing trees, I understand the meaning of patience. Knowing grass, I can appreciate persistence

با شناخت درختان، معنای صبر را می فهمم و وقتی به چمن ها فکر می کنم استقامت را درک کنم.

.I took a walk in the woods and came out taller than the trees

من در جنگل قدم زدم و در حالی که بلند قامت تر از درختان بودم از آن بیرون آمدم.

.The forest is not a resource for us, it is life itself. It is the only place for us to live

جنگل برای ما منبع نیست، بلکه خود زندگی است.  جنگل تنها مکان زندگی ماست.

In some mysterious way woods have never seemed to me to be static things. In physical terms, I move through them; yet in metaphysical ones, they seem to move through me

برخی از تئوری های مرموز بر این باورند که  جنگل ها هرگز چیز های ایستا و بی حرکتی نیستند. از نظر فیزیکی ما از آن ها عبور می کنیم؛ اما به لحاظ متافیزیکی، این  است که آن ها از ما عبور می کند.

الهام بخش ترین متن های کوتاه انگلیسی درباره جنگل با ترجمه فارسی

.Come to the woods, for here is rest. There is no repose like that of the green deep woods. Sleep in forgetfulness of all ill

به جنگل بیا، چرا که هیچ مکانی مثل جنگل آرام نیست. هیچ کجای دنیا آرامش جنگل های عمیق و سبز را ندارد. اینجا جاییست که می توان به دور از هر بیماری و رنجی خوابید و استراحت کرد.

.A forest of these trees is a spectacle too much for one man to see

برای کسی که خواهان دیدن باشد، درختان جنگل پر از زیبایی های تماشایی اند.

.Forests are like churches, hallowed places. There’s a stillness about them, a sort of reverence

جنگل ها مانند کلیساها مکان های مقدسی هستند. در سکوت و سکون آن ها نوعی احترام وجود دارد.

It is not so much for its beauty that the forest makes a claim upon men’s hearts, as for that subtle something, that quality of air that emanation from old trees, that so wonderfully changes and renews a weary spirit

این زیبایی شگفت انگیز جنگل نیست که قلب انسان را به تسخیر در می آورد، بلکه آن چیز ظریف، هوای مطبوعیست که از درختان  سرچشمه می گیرد و به شکل شگفت آوری روحیه خسته انسان را تغییر می دهد و تجدید می کند.

For in the true nature of things, if we rightly consider, every green tree is far more glorious than if it were made of gold and silver

اگر به درستی در طبیعت واقعی اشیا بنگریم، هر درخت سبز را بسیار با شکوه تر می بینیم؛ چنان که گویی درختان از طلا و نقره ساخته شده اند.

The strongest oak of the forest is not the one that is protected from the storm and hidden from the sun. It’s the one that stands in the open where it is compelled to struggle for its existence against the winds and rains and the scorching sun

“قوی ترین و سرسخت ترین درخت بلوط  درختی نیست که از طوفان و از گرمای آفتاب دور باشد. بلکه آن درختیست که در فضایی باز ایستاده و برای موجودیت خود با باد و باران و خورشید سوزان مبارزه می کند.

.My roots are in the depths of the woods

ریشه های من در اعماق جنگل است.

!If you go to a desert, you will hear this mysterious voice: Be wise, protect your forests

اگر به بیابان بروید این صدای مرموز را خواهید شنید: عاقل باشید و از جنگل هایتان محافظت کنید!

گالری عکس: عکس طبیعت

متن های کوتاه و خاص انگلیسی درباره جنگل با ترجمه فارسی

.The clearest way into the Universe is through a forest wilderness

آشکارترین راه برای ورود به جهان، عبور از طبیعت وحش جنگل است.

.Forests were the first temples of the divinity, and it is in the forests that men have grasped the first idea of architecture

جنگل ها اولین معابد الوهیت بودند. جنگل همان جاییست که انسان ها در آن برای اولین بار مفاهیم معماری را درک کردند

.The trees will tell their secrets to those that tune in

درختان اسرارشان را برای کسانی که سر تا به پا به آن ها گوش فرا می دهند بازگو خواهند کرد.

!An autumn forest is such a place that once entered you never look for the exit

یک جنگل پاییزی جاییست که وقتی وارد آن شدی دیگر هرگز به دنبال راه خروج نیستی!

.If we lose the forests, we lose our only teachers

اگر جنگل ها را از دست بدهیم، تنها معلمان خود را از دست داده ایم.

What we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another

کاری که ما با  جنگل ها می کنیم، در واقع کاریست که در حق خودمان و دیگران می کنیم.

.Nothing is more beautiful than the loveliness of the woods before sunrise

هیچ چیز زیباتر از زیبایی جنگل ها قبل از طلوع آفتاب نیست.

.Being in the woods at night is a beautiful thing

سپری کردن شب در جنگل واقعا زیباست.

!Forest is the best port of the wise man

جنگل بهترین مکان برای انسان های خردمند است.

.Forest is a dream where you may find yourself and dream is a forest where you may lose yourself

جنگل رویاییست که ممکن است خودت را در آن پیدا کنی و رویا، جنگلیست که ممکن است در آن گم شوی!

.The forests are the lungs of the world

جنگل ها ریه های جهان هستند.

I’m always astonished by a forest. It makes me realise that the fantasy of nature is much larger than my own fantasy. I still have things to learn

من همیشه با دیدن جنگل متحیر می شوم. زیبایی  جنگل ها باعث می شود تا بفهمم که تخیل طبیعت چقدر قوی تر از تخیل من است و هنوز هم چیزهای زیادی برای یادگیری من وجود دارد.

متن های کوتاه انگلیسی ناب در مورد جنگل با ترجمه فارسی

.Anywhere which is in a forest, that’s my zen place

هر جایی در جنگل ، مکان ذهنی من است.

.An infinity of forest lies dormant within the dreams on one acorn

در رویاهای یک بلوط خفته، ابدیت  نهفته است.

.I love the forest. It is the place where you hear yourself better

من عاشق جنگلم.  جنگل جاییست که در آن بهتر می توانید به خودتان گوش فرا دهید.

.To me a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug

برای من چمن های سرسبز و علف های تازه از فرش های گرانقیمت ایرانی با ارزش ترند.

.In the woods we return to reason and faith

در جنگل ، خرد و ایمان دوباره به ما باز می گردند.

.I find my soul in forests

من روحم را در جنگل ها می یابم.

.If you walk into a forest – you hear all kinds of subtle sounds – but underneath there is an all pervasive silence

وقتی وارد جنگل می شوید، انواع و اقسام صداها را می شنوید؛ اما پشت همه این صداها سکوتی فراگیر و گسترده وجود دارد.

.There is always an adventure waiting in the woods

همیشه یک ماجراجویی در جنگل منتظر شماست.

When we walk into a grove of trees or under an open sky the magic of nature takes over and the heaviness of life lifts a little

وقتی در جنگلی انبوه از درختان قدم می زنیم یا زیر سقف آسمان جادوی طبیعت را تسخیر می کنیم، کمی از سنگینی و سختی زندگی کاسته می شود.

I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived

به جنگل رفتم چون می خواستم آگاهانه زندگی کنم. می خواستم فقط واقعیتهای اساسی و مهم زندگی را جلوی روی خود قرار دهم و ببینم که آیا واقعا نمی توانم چیزی را یاد بگیرم که برای آن بدنیا آمده ام؟ نمی خواهم وقتی در آستانه مرگ قرار گرفتم بفهمم که اصلا زندگی نکرده ام.

.Deep down, at the molecular heart of life, the trees, and we are essentially identical

به قلب عمیق ترین ذرات زندگی و درختان بروید؛ آن گاه می فهمید که ما و درختان یکی هستیم.

بهترین متن های کوتاه انگلیسی در مورد جنگل با ترجمه فارسی

.The groves were God’s first temples

جنگل ها اولین معابد خداوند بودند.

متن کوتاه زیبا در مورد جنگل به انگلیسی

.The woods seemed all answer and healing and more than enough to live for

به نظر می رسد جنگل ها شفابخش و پاسخگوی نیازهای انسان هستند. جنگل بیش از اندازه برای زندگی ما کافی است.

.Time spent amongst trees is never wasted time

وقت صرف شده در میان درختان هرگز اتلاف وقت نیست.

.Not just beautiful, though – the stars are like the trees in the forest, alive and breathing. And they’re watching me

ستاره ها فقط زیبا نیستند؛ آن ها درست مثل درختان جنگل زنده هستند و نفس می کشند. آن ها مرا تماشا می کنند.

.It is said that the forest has a certain limit if you look straightahead, but the sides are boundless

اینطور گفته می شود که اگر از به روبرو نگاه کنید، جنگل انتها دارد. ولی کناره ها و اطراف جنگل بی حد و مرز و بی انتها هستند.

By walking on a snowy forest, you can really forget about this world and every time you forget about this world you leave this world and every time you leave this world you gain a very special wisdom that does not exist in this world

با قدم زدن در یک جنگل برفی، می توانید دنیا را فراموش کنید و هر بار که این دنیا را فراموش می کنید از آن جدا می شوید و ترکش می کنید. و هر زمان که این جهان را ترک می کنید به حکمت خاصی دست پیدا می کنید در این جهان وجود ندارد!

متن کوتاه در مورد جنگل به زبان انگلیسی

There is a serene and settled majesty to woodland scenery that enters into the soul and delights and elevates it, and fills it with noble inclinations

عظمتی آرام و مستقر در جنگل ها وجود دارد که وارد روح می شود و آن را به وجد می آورد. این عظمت، روح را به اوج می برد و آن را با تمایلات اصیل پر می کند.

!You can walk in a dream while you are awake: Just walk in the misty morning of a forest

اگر می خواهید در رویا راه بروید فقط کافیست در یک صبح مه آلود در جنگلی قدم بزنید!

Ancient trees are precious. There is little else on Earth that plays host to such a rich community of life within a single living organism

درختان کهن گنجینه ای گرانبها هستند. چیزهای کمی روی زمین وجود دارد که میزبان چنین موجود زنده ای باشند که سرشار از روح زندگی است.

.Nature gives us beauty of the flowers in the summer, but the fall brings out the beauty of the trees and the entire forest

طبیعت زیبایی گلها را در تابستان به ما می بخشد؛ اما پاییز زیبایی درختان و کل جنگل را رقم می زند.

.When you are lost in the wilderness, a tree will always point you in the right direction

وقتی در بیابان گم می شوید، همیشه یک درخت شما را به سمت مسیر درست هدایت می کند.

متن های کوتاه انگلیسی زیبا در مورد جنگل با ترجمه فارسی

.Trees are sanctuaries. Whoever knows how to speak to them, whoever knows how to listen to them, can learn the truth

درختان مقدس هستند. هر کسی که بداند چطور با آنها صحبت کند و چطور به آنها گوش فرا دهد می تواند حقیقت را بیاموزد.

متن زیبا و کوتاه درباره جنگل ها به زبان انگلیسی با معنی

.The creation of a thousand forests is in one acorn

در هر بذر، هزار جنگل نهفته است.

جمله زیبا درباره جنگل به انگلیسی

.We need to protect our forests to protect all of life

ما باید از جنگل هایمان محافظت کنیم تا از همه زندگی خود محافظت کنیم.

متن قشنگ انگلیسی درباره جنگل

.We can learn a lot from the forests, regrowth, change and beauty

ما می توانیم از جنگل ها، رویش مجدد گیاهان، تغییر طبیعت و زیبایی آن درس های زیادی بیاموزیم.

.Anyone who thinks fallen leaves are dead has never watched them dancing on a windy day

کسی که تصور می کند برگ های افتاده بر روی زمین مرده اند، هرگز رقصیدن آنها در باد را تماشا نکرده است.

.Forests should not be walked on, they should be walked under and through

نباید در جنگل پیاده روی کرد؛ بلکه باید آن را زیر و رو کرد!

!If you love a tree you will be more beautiful than before

اگر عاشق درختان باشی، زیباتر از قبل می شوی!

Those who dwell among the beauties and mysteries of the earth are never alone or weary of life

کسانی که در میان زیبایی ها و اسرار زمین زندگی می کنند، هرگز تنها نیستند و از زندگی خسته نمی شوند.

.Observe the beauty of forest

در زیبایی جنگل غرق شوید.

.The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not expect to sit

معنای واقعی زندگی کاشتن درختانی است که انتظار ندارید زیر سایه شان بنشینید.

The forests are the flags of nature. They appeal to all and awaken inspiring universal feelings. Enter the forest and the boundaries of nations are forgotten. It may be that some time an immortal pine will be the flag of a united peaceful world

جنگل ها پرچم های طبیعت هستند. آنها توجه همه را به خودشان جلب می کنند و احساسات جهانی را بر می انگیزند. وارد جنگل شوید تا مرزهای میان ملتها فراموش شوند. گاهی اوقات یک کاج جاودانه به پرچم صلح جهانی متحد بدل می شود.

.Dreams appear as seeds that when planted, must become a forest reserve

رویاها شبیه بذرهایی هستند که موقع کاشت انتظار می رود به جنگلی انبوه تبدیل شوند.

.Trees are poems that the earth writes upon the sky

درختان شعرهایی هستند که زمین روی آسمان می نویسد.

.To really feel a forest canopy one must use different senses, and often the most useful one is the sense of imagination

برای اینکه پوشش سبز جنگل واقعا احساس شود باید از حواس مختلفی استفاده کرد و اغلب اوقات بهترین حس، تخیل است.

بهترین و زیباترین متن های کوتاه درباره جنگل با ترجمه فارسی

The forest is not merely an expression or representation of sacredness, nor a place to invoke the sacred; the forest is sacredness itself

جنگل صرفاً بیان یا بازنمایی مقدسات یا مکانی برای بازگشت به سمت مقدسات نیست. جنگل خود مقدسات است.

I love walking in the woods, along the trails, by the beaches. I love being part of nature. I love walking alone. It is therapy. One needs to be alone, to recharge one’s batteries

من عاشق قدم زدن در جنگل، در امتداد مسیرهای سبز و کنار ساحل هستم. من دوست دارم بخشی از طبیعت باشم. عاشق این هستم که به تنهایی راه بروم و قدم بزنم. این کار درمانگر و شفا بخش است. برای تجدید قوا باید به تنهایی قدم زد.

.Nature is not a place to visit. It is home

طبیعت مکانی برای بازدید نیست. طبیعت خانه ماست.

.Use what talents you possess: the woods would be very silent if no birds sang there except those that sang best

از استعدادهایی که دارید استفاده کنید. یادتان باشد اگر هیچ پرنده ای آواز نخواند، جنگلها سوت و کور خواهند شد.

The forest is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence that makes no demands for its sustenance and extends generously the products of its life and activity; it affords protection to all beings

جنگل ارگانیسم خاصی از مهربانی و خیرخواهی بی نهایت و نامحدود است که از شما نمی خواهد معیشت آن را تامین کنید. در عوض چتر مهربانی را روی همه باز می کند، محصولاتش را در اختیار همه قرار می دهد و از همه موجودات محافظت می کند.

All forests are one… They are all echoes of the first forest that gave birth to Mystery when the world began

همه جنگل ها یکی هستند … همه آنها پژواک اولین جنگلی هستند که با شروع جهان رمز و راز را خلق کردند.

Forests, lakes, and rivers, clouds and winds, stars and flowers, stupendous glaciers and crystal snowflakes every form of animate or inanimate existence, leaves its impress upon the soul of man

جنگل ها، دریاچه ها و رودخانه ها، ابرها و بادها، ستاره ها و گل ها، یخچال های طبیعی شگفت انگیز، دانه های برف کریستالی و هر شکلی از موجودات زنده و بی جان، تأثیر خود را روی روح انسان می گذارند.

A forest is a living thing like a human body…each part dependent on all the other parts

یک جنگل، درست مثل بدن انسان زنده است و هر قسمتی از آن به سایر قسمتها وابسته است.

.In all things of nature there is something of the marvellous

در همه چیزهای طبیعی نکته ای شگفت انگیز وجود دارد.

.A walk in nature, walks the soul back home

پیاده روی در طبیعت، روح را به خانه بر می گرداند.

.The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep, and miles to go before I sleep

جنگل تاریک، عمیق و دوست داشتنی است. ولی من قولی داده ام که باید به آن عمل کنم: قبل از اینکه بخوابم، فرسنگ ها راه باید طی کنم.

The more civilized man becomes, the more he needs and craves a great background of forest wildness, to which he may return like a contrite prodigal from the husks of an artificial life

هرچه انسان متمدن تر شود، به طبیعت وحشی جنگل نیاز و اشتیاق بیشتری پیدا می کند و این باعث می شود درست مثل یک اسراف کار پشیمان، از زندگی مصنوعی اش به سمت طبیعت پناه ببرد.

.Forget not that the earth delights to feel your bare feet and the winds long to play with your hair

فراموش نکنید که زمین پای برهنه شما را احساس می کند و باد آرزو دارد که با موهایتان بازی کند.

.Of all the paths you take in life, make sure a few of them are dirt

میان تمام مسیرهایی که در زندگی باید از آنها عبور کنید حتما چند مسیر خاکی را نیز بگنجانید.

Keep close to nature’s heart… and break clear away, once in a while, and climb a mountain or spend a week in the woods. Wash your spirit clean

نزدیک قلب طبیعت باشید  و هر چند وقت یک بار از دنیا جدا شوید، از کوه بالا بروید یا یک هفته را در جنگل بگذرانید. به این ترتیب می توانید روحتان را پاک و منزه کنید.

.Leave the roads; take the trails

جاده ها را رها کنید، مسیرهای طبیعی را در پیش بگیرید.

I felt my lungs inflate with the onrush of scenery- air, mountains, trees, people. I thought, ‘This is what it is to be happy

احساس می کردم که ریه هایم از هجوم مناظر طبیعی، هوا، کوه، درختان و مردم پر می شوند. با خودم فکر کردم این همان چیزیست که برای خوشبخت بودن کافیست.

In nature, nothing is perfect and everything is perfect. Trees can be contorted, bent in weird ways, and they’re still beautiful

در طبیعت هیچ چیز کامل و بی نقص نیست اما در عین حال همه چیز عالیست. ممکن است درختان به شکلی عجیب خم یا کج شوند اما هنوز هم سرشار از زیبایی اند.

.Solitary trees, if they grow at all, grow strong

درختان تنها اگر رشد کنند، قوی و سرسخت خواهند بود.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.