متن انگلیسی درباره روستا کندوان با ترجمه فارسی

در این مطلب متن انگلیسی درباره روستا کندوان با ترجمه فارسی که تمام ویژگی ها، طبیعت و محصول این روستا را توصیف می کند را با شما زبان آموزان عزیز به اشتراک می گذاریم.

روستای صخره ای کندوان در شمال غربی ایران (حدود یک ساعت خارج از تبریز) با قدمت بیش از هفت هزار سال؛ نسخه بکرتر کاپادوکیه استانبول ترکیه است. کندوان بی‌نظیر، داستان مردمانی را روایت می‌کند که هزاران سال پیش از تهاجم مغولان به دامنه‌های کوه‌های سهند فرار کرده‌اند. فراریان با کنده کاری دست خانه هایی را در کنار کوه ها ایجاد کردند و مستقر شدند که تنها دهکده غاری است که سکنه دارد. ما در این مطلب متن انگلیسی درباره روستا کندوان با ترجمه فارسی را برای راهنمایی زبان آموزان در توصیف یک روستا به اشتراک می گذاریم.

مطالب پیشنهادی: متن انگلیسی درباره روستای ماسوله

متن انگلیسی برای توصیف روستا کندوان با ترجمه فارسی

You must have heard about a village in the heart of rocks and stone houses like a beehive! Kandovan village of East Azerbaijan is one of the three rock villages in the world and is originally one of the villages of Sahand district. The biggest known attraction of this village is its creation by the activities of volcanic mountains in the region

حتما در مورد روستایی در دل صخره ها و خانه های سنگی مثل کندوی عسل شنیده اید! روستای کندوان آذربایجان شرقی یکی از سه روستای صخره ای جهان و در اصل یکی از روستاهای دهستان سهند است. بزرگترین جاذبه شناخته شده این روستا ایجاد آن در اثر فعالیت کوه های آتشفشانی در منطقه است.

روستای کندوان آذربایجان شرقی

Up close of some of the Kandovan cave homes
In order to truly understand how it feels to dwell in a cave village, several of the cave homes are available for visitors to rent. The two meter thick walls keep cool air flowing in the summer and trap warm air in during the winter, making a stay in a Kandovan cave home perfect for any time of year

برای درک واقعی احساس زندگی در یک روستای غارنشین، چندین خانه غارنشین برای اجاره بازدیدکنندگان در دسترس است. ضخامت دیوارهای دو متری در تابستان هوای خنک را به جریان و در زمستان هوای گرم را به دام می‌اندازد و اقامت در خانه های غاری؛ کندوان را برای هر زمان از سال عالی می‌کند.

By Visiting the Tourism Information Office in Tabriz, visitors will be able to find directions and taxis to the Kandovan

با مراجعه به اداره اطلاعات گردشگری تبریز، بازدیدکنندگان می توانند مسیرها و تاکسی های کندوان را پیدا کنند.

مطالب پیشنهادی: متن انگلیسی درباره روستای ابیانه

This village is considered for its special architecture and was registered in the list of national monuments; A special indigenous architectural method in which no materials such as plaster, sand, brick are used and the only thing I like is the engraving on the rocks. This way of architecture and the flow of life is an exception in this world, because no one lives in the two rocky villages in Turkey and the United States. In the hive houses of this village, there are ordinary parts such as kitchen, room, living room and they have water and gas in the form of piping and wiring. Most of these houses are not equipped with heating and cooling systems, because due to their diameter of 2 meters, they will be naturally warm in winter and cool in summer

این روستا به دلیل معماری خاص خود مورد توجه بوده و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. یک روش خاص معماری بومی که در آن از مصالحی مانند گچ، ماسه، آجر استفاده نمی شود و تنها چیزی که دوست دارم حکاکی روی سنگ هاست. این شیوه معماری و جریان زندگی در این دنیا بسیار خاص است، زیرا هیچکس در دو روستای صخره ای ترکیه و آمریکا زندگی نمی کند. در خانه های کندوی این روستا قسمت های معمولی مانند آشپزخانه، اتاق، اتاق نشیمن وجود دارد و دارای آب و گاز به صورت لوله کشی و سیم کشی برق می باشد. اکثر این خانه ها مجهز به سیستم گرمایش و سرمایش نیستند، زیرا به دلیل قطر 2 متری آنها در زمستان به طور طبیعی گرم و در تابستان خنک خواهند بود.

مطالب پیشنهادی: متن انگلیسی درباره روستا

The ancient and impressive atmosphere of Kandovan village is the existence of 117 families inside the hive-shaped houses who live their lives through animal husbandry, agriculture and handicrafts. As we described their houses as beehives, honey is one of the most important and best products of this village. The height of the beautiful beehive-shaped houses in the village of Kandovan in East Azerbaijan has reached about 40 meters and the wall thickness is decreasing from the bottom to the top. The lower floors are often used as stables due to the problem of skylights, and the upper floors are used as residential areas

حال و هوای قدیمی و منظزه های چشمگیر روستای کندوان بخاطر وجود 117 خانوار در داخل خانه های کندویی شکل است که با دامداری، کشاورزی و صنایع دستی زندگی خود را می گذرانند. همانطور که خانه های آنها را کندوی عسل توصیف کردیم، عسل یکی از مهم ترین و بهترین محصولات این روستا است. ارتفاع خانه های کندوی شکل زیبای روستای کندوان آذربایجان شرقی به حدود 40 متر رسیده و ضخامت دیواره از پایین به بالا در حال کاهش است. طبقات پایین به دلیل مشکل نورگیر اغلب به عنوان اصطبل استفاده می شود و طبقات بالا به عنوان مناطق مسکونی استفاده می شود.

نمایی از روستای کندوان

You should know that the borders are not connected from inside due to the rocky structure, and therefore, to access the upper floors, the stairs are made of rocks and add to the beauty of the village. . In the upper floors, due to the less thickness of the walls, it is easier to create windows and skylights, and most of them are made of wood and checkered. Kandovan village has facilities and sections such as mosque, school and are located next to the passages and due to the slope of the land, living quarters and warehouses

باید بدانید که حاشیه ها به دلیل ساختار صخره ای از داخل به هم متصل نیستند و به همین دلیل برای دسترسی به طبقات بالا پله ها را سنگی می کنند و به زیبایی روستا می افزایند. در طبقات فوقانی به دلیل ضخامت کمتر دیوارها، ایجاد پنجره و نورگیر آسانتر است و بیشتر آنها چوبی و شطرنجی هستند. روستای کندوان دارای امکاناتی مانند مسجد، مدرسه است و در کنار معابر و به دلیل شیب زمین، محل زندگی و انبارها قرار گرفته است.

Some archaeologists attribute the village to pre-Islamic times, and others believe that due to the Mongol invasion, people who originally lived in a village called Cunning, in the seventh century AH to save lives They migrated to this village and dug these borders to provide shelter

برخی از باستان شناسان این روستا را به دوران پیش از اسلام نسبت می دهند و برخی دیگر معتقدند که در اثر حمله مغول، مردمی که در ابتدا در روستایی به نام حیله زندگی می کردند، در قرن هفتم هجری قمری برای نجات جان مردم به این روستا مهاجرت کردند و این مرزها را حفر کردند تا جانپناه تامین کنند.

you should know that the village attracts many nomads due to its very pleasant and suitable climate and having green pastures

این روستا به دلیل داشتن آب و هوای بسیار مطبوع و مناسب و داشتن مراتع سرسبز عشایر زیادی را به خود جذب می کند.

مطالب پیشنهادی: زیباترین روستا های جهان

There are currently only three rock villages in the world; Cappadocia Turkey , Dakota USA and Kandovan Iran as mentioned. Historical work Turkey It is 15 to 20 times larger than Kandovan village, in many ways similar to this village

در حال حاضر تنها سه دهکده صخره ای در جهان وجود دارد. کاپادوکیه ترکیه، داکوتای آمریکا و کندوان ایران همانطور که ذکر شد. اثر تاریخی ترکیه 15 تا 20 برابر بزرگتر از روستای کندوان است که از بسیاری جهات شبیه به این روستا است.

As mentioned, honey is the most important souvenir of this village. After that, dried fruits such as apricots and cherries are items that can be found here in different seasons such as summer due to the climate of Kandovan village

همانطور که گفته شد عسل مهمترین سوغات این روستا است. پس از آن میوه های خشکی مانند زردآلو و گیلاس اقلامی هستند که به دلیل آب و هوای روستای کندوان در فصول مختلف از جمله تابستان در اینجا یافت می شوند.

Considering the position of Kandovan as one of the three rock villages in the world, Laleh stone has been established for the comfort and well-being of tourists, whose number exceeds 300 thousand people annually. Kandovan village has attracted the attention of many domestic and foreign tourists and therefore, is one of the tourism destinations of Azerbaijan province

با توجه به موقعیت کندوان به عنوان یکی از سه روستای صخره‌ای جهان، اقامت گاه هایی برای آسایش و رفاه گردشگران تأسیس شده است که تعداد آن سالانه بیش از 300 هزار نفر است. روستای کندوان مورد توجه بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته و به همین دلیل یکی از مقاصد گردشگری استان آذربایجان است.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.