متن انگلیسی درباره صبر و بردباری با ترجمه فارسی

در این مطلب متن انگلیسی درباره صبر و بردباری با ترجمه فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم.

در این مطلب می توانید زیباترین متن انگلیسی درباره صبر و بردباری با ترجمه فارسی از بزرگان دنیا را ماشاهده می نمایید و در می یابید که با چه کلمات زیبایی، صبوری و نتیجه آن را بیان می نمایند.

یه ضرب المثل چینی هست که میگه، ضرب المثل ترکی، یک لحظه صبر ممکن است فاجعه بزرگی را دفع کند. یک لحظه بی صبری ممکن است یک زندگی کل را خراب کند. صبر، استقامت و بردباری ترکیبی بی نظیر برای موفقیت است. دو آزمایش سخت در جاده معنوی صبر در انتظار لحظه مناسب و شهامت برای ناامید نشدن از آنچه با آن روبرو می شویم هستند. فراموش نکنید که صبر کلید بهشت است. در این مطلب می توانید زیباترین متن انگلیسی درباره صبر و بردباری با ترجمه فارسی از بزرگان جهان را بیابید و از آن برای استوری اینستا و یا بیو واتساپ و کپشن پست های انگیزشی در صفحات مجازی خود استفاده نمایید.

مطالب پیشنهادی: متن انگلیسی من برای خودم زندگی می کنم

متن انگلیسی در مورد صبر و شکیبایی با ترجمه فارسی

.Be patient and tough; someday this pain will be useful to you
Ovid

صبور و سرسخت باشید روزی این درد برای شما مفید خواهد بود.
اووید

*متن انگلیسی در مورد صبر و شکیبایی با معنی فارسی*

.Patience and fortitude conquer all things
Ralph Waldo Emerson

صبر و تحمل همه چیز را تسخیر می کند. رالف والدو امرسون

**********************

.With love and patience, nothing is impossible
Daisaku Ikeda

با عشق و صبر ، هیچ چیز غیرممکن نیست.
دایساکو ایکدا

*متن کوتاه انگلیسی درباره صبر و استقامت*

.A man who is a master of patience is master of everything else
George Savile

مردی که استاد صبر است، بر هر چیز دیگری مسلط است.
جورج ساویل

**********************

.We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world
Helen Keller

اگر در دنیا فقط شادی وجود داشت، هرگز نمی توانستیم شجاع و صبور باشیم.
هلن کلر

*متن انگلیسی در مورد صبر و بردباری با ترجمه فارسی*

…Maybe that’s why life is so precious
.No rewind or fast forward
.just patience and faith
Cristina Marrero

شاید به همین دلیل زندگی بسیار ارزشمند است.
بدون عقب ماندن و یا سریع جلو رفتن …
فقط با صبر و ایمان.
کریستینا ماررو

**********************

مطالب مرتبط: متن سنگین تنهایی انگلیسی

.Patience is bitter, but its fruit is sweet
Jean-Jacques

صبر تلخ است اما میوه آن شیرین است.
ژان ژاک

*متن انگلیسی درباره صبوری با ترجمه فارسی*

.All human wisdom is summed up in two words – wait and hope
Alexandre Dumas

تمام خرد انسان در دو کلمه خلاصه می شود – صبر کنید و امیدوار باشید.
الكساندر دوما

**********************

It is easier to find men who will volunteer to die, than to find those who are willing to endure pain with patience
Julius Caesar

یافتن مردانی که داوطلب مرگ هستند آسانتر از یافتن افرادی است که مایلند با صبر و تحمل درد را تحمل کنند.
سزار ژولیوس

*جمله انگلیسی درباره صبر با ترجمه فارسی*

.Rivers know this: there is no hurry. We shall get there some day
A.A. Milne (Winnie the Pooh)

رودخانه ها این را می دانند: عجله ای نیست. ما باید روزی به آنجا برسیم.
A.A. میلن (وینی پیف)

**********************

مطالب پیشنهادی: متن غمگین انگلیسی شکست عشقی

.Patience is the key to contentment
The Prophet Muhammad

صبر رمز رضایت است. حضرت محمد

*جمله انگلیسی در مورد صبر با ترجمه فارسی*

.Trees that are slow to grow bear the best fruit
Molière

درختانی که رشد آنها کند است بهترین میوه را می دهند. مولیر

**********************

.One moment of patience may ward off great disaster
.One moment of impatience may ruin a whole life
Chinese proverb

یک لحظه صبر ممکن است فاجعه بزرگی را دفع کند.
یک لحظه بی صبری ممکن است یک زندگی کل را خراب کند.
ضرب المثل چینی

*متن انگلیسی در مورد صبر و بردباری با ترجمه فارسی*

.Never cut a tree down in the wintertime
.Never make a negative decision in the low time
.Never make your most important decisions when you are in your worst moods
.Wait. Be patient
.The storm will pass. The spring will come
“Robert H. Schuller”

در زمستان هرگز درخت را قطع نکنید. هرگز در زمان کم تصمیم منفی نگیرید.
هرگز در بدترین شرایط روحی خود مهمترین تصمیمات خود را نگیرید.
صبر کن. صبور باش.
طوفان خواهد گذشت. بهار خواهد آمد.
رابرت اچ شولر

**********************

مطلب پیشنهادی: جملات انگیزشی ناب به انگلیسی

.Have patience with all things but first of all with yourself
“Francis ”

با همه چیز صبوربانه رفتار کنید، اما اول از همه با خودتان.
فرانسیس

*متن انگلیسی درباره صبر و شکیبایی با ترجمه فارسی*

.No great thing is created suddenly
“Epictetus”

هیچ چیز بزرگی به طور ناگهانی ایجاد نمی شود.
اپیکتتوس

**********************

.To lose patience is to lose the battle
“Mahatma Gandhi”

از دست دادن صبر ، شکست در جنگ است.
مهاتما گاندی

*جمله در مورد صبر به انگلیسی*

.Never put passion before principle, even if you win, you’ll lose
Mr. Miyagi (Karate Kid)

هرگز اشتیاق را بر اصل مقدم نکنید ، حتی اگر برنده شوید ، بازنده خواهید شد.
آقای میاگی (بچه کاراته)

**********************

.Patience is the companion of wisdom
“Augustine of Hippo”

صبر همدم خرد است.
آگوستین کرگدن

*جمله در مورد صبر و شکیبایی به انگلیسی*

.He that can have patience can have what he will
“Benjamin Franklin”

کسی که می تواند صبر داشته باشد می تواند آنچه را که بخواهد داشته باشد.
بنجامین فرانکلین

**********************

.I am extraordinarily patient, provided I get my own way in the end
“Margaret Thatcher”

من فوق العاده صبورم ، به شرطی که در آخر راه خودم را پیدا کنم.
مارگارت تاچر

*جمله در مورد صبر و پایداری به انگلیسی*

.I have just three things to teach: simplicity, patience, compassion
.These three are your greatest treasures
“Lao Tzu”

من فقط سه چیز برای آموزش دارم: سادگی ، صبر ، دلسوزی.
این سه بزرگترین گنجینه شما هستند.
لائو تزو

**********************

.It does not matter how slowly you go as long as you do not stop
“Confucius”

تا زمانی که متوقف نشوید مهم نیست که چقدر آهسته پیش می روید.
کنفوسیوس

*جمله انگلیسی در مورد صبر و پایداری با معنی فارسی*

.Patience is a key element of success
“Bill Gates”

صبر عنصر اصلی موفقیت است.
بیل گیتس

**********************

.Take up an idea, devote yourself to it, struggle on in patience, and the sun will rise for you
“Swami Vivekananda”

ایده ای را در نظر بگیرید ، خود را وقف آن کنید ، با صبر و شکیبایی تلاش کنید ، و خورشید برای شما طلوع خواهد کرد.
سوامی ویوکاناندا

**********************

Our real blessings often appear to us in the shape of pains, losses and disappointments; but let us have patience and we soon shall see them in their proper figures. Joseph Addison

نعمت های واقعی ما اغلب به شکل درد ، ضرر و ناامیدی برای ما ظاهر می شوند. اما بگذارید صبر داشته باشیم و به زودی آنها را در شکل های مناسب خود خواهیم دید. جوزف آدیسون

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.