متن انگلیسی در مورد روزهای سخت زندگی با ترجمه فارسی

در این مطلب متن انگلیسی در مورد روزهای سخت زندگی با ترجمه فارسی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.

اگر در زندگی خود دوران سختی را سپری می کنید ، خواندن برخی از کلمات الهام بخش می تواند به شما کمک کند به یاد داشته باشید که هر دو “بهترین و بدترین زمان” به زودی سپری می شوند. در این مطلب می توانید جملات انگلیسی در مورد روزهای سخت زندگی با ترجمه فارسی (از بزرگان دنیا) را مطالعه کنید.

زندگی همیشه آسان نیست، و در شرایطی قرار میگیریم که باید به اعماق خود بنگریم و با ایمان از ناملایمتی های روزگار عبور کنیم. ما در این مطلب نقل قول های انگیزشی و متن انگلیسی در مورد روزهای سخت زندگی با ترجمه فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم تا روز های سخت را به بهترین شکل مدیریت کنید.

زندگی سخت و غیرقابل پیش بینی است. مهم نیست که شما چقدر روی برنامه خود فکر کرده اید، مهم این است که زمانیکه شما در شرایط سخت قرار میگیرید چه می کنید؟ می توانید به عقب برگردید و دوباره شروع کنید و یا می توانید در آنجا بمانید و بقیه زندگی خود را با کینه و حسرت  ادامه دهید!! ما مجموعه ای از نقل قول های انگیزشی را در این مطلب جمع آوری نمودیم تا شما را به سمت اهداف و آرزوهایتان سوق دهیم، حتماً آن را نیز بخوانید. می توانید از جملات انگلسی در مورد صبر و روز های سخت زندگی برای استوری اینستا و یا بیو واتساپ خود استفاده نمایید.

مطالب پیشنهادی: متن انگلیسی من برای خودم زندگی می کنم

جملات انگلیسی در مورد روزهای سخت زندگی با ترجمه فارسی

.Tough times never last, but tough people do
“Robert H. Schuller”

 اوقات سخت هرگز دوام نمی آورند ، اما افراد سخت دوام می آورند.
رابرت اچ شولر

«متن انگلیسی در مورد روزهای سخت زندگی»

.A problem is a chance for you to do your best
“Duke Ellington”

6. “یک مشکل فرصتی است که شما می توانید تمام تلاش خود را انجام دهید.”
دوک الینگتون

**********************

.Problems are not stop signs, they are guidelines
“Robert Schuller”

“مشکلات علائم توقف نیستند، بلکه راهنماهایی هستند.”
رابرت شولر

«متن انگلیسی درباره روزهای سخت زندگی»

Life is at its best when everything has fallen out of place, and you decide that you’re going to fight to get them right, not when everything is going your way and everyone is praising you
” Thisuri Wanniarachchi”

بهترین حالت زندگی زمانی است که همه چیز از جای خود خارج شده باشد ، و شما تصمیم می گیرید که برای درست کردن آنها مبارزه کنید، نه زمانی که همه چیز به دلخواه شما پیش می رود و همه از شما تعریف می کنند.
“تستوری واننایراچی”

**********************

.When you come to the end of your rope, tie a knot and hang on
“Franklin D. Roosevelt”

وقتی به انتهای طناب خود رسیدید ، گره بزنید و آویزان شوید.
فرانکلین D. روزولت

«متن درباره روزهای سخت زندگی به انگلیسی»

.To be tested is good. The challenged life may be the best therapist
“Gail Sheehy”

آزمایش شدن خوب است. زندگی به چالش کشیده شده ممکن است بهترین درمانگر باشد.
گیل شیحی

**********************

 .Seeds of faith are always within us; sometimes it takes a crisis to nourish and encourage their growth
Susan Taylor

بذرهای ایمان همیشه در درون ما هستند. بعضی اوقات برای تغذیه و تشویق رشد آنها به یک بحران نیاز است.
سوزان تیلور

«متن در مورد روزهای سخت زندگی به انگلیسی»

.Hard times don’t create heroes. It is during the hard times when the ‘hero’ within us is revealed
“Bob Riley”

دوران سخت قهرمانان را خلق نمی کند. در دوران سخت است که “قهرمان” درون ما آشکار می شود.
باب رایلی

**********************

مطالب پیشنهادی: متن سنگین تنهایی انگلیسی

.I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship
“Louisa May Alcott”

من از طوفان نمی ترسم ، زیرا یاد می گیرم که چگونه کشتی خود را حرکت کنم.
لوئیزا می آلکوت

«متن کوتاه انگلیسی در مورد روزهای سخت زندگی»

.I have no regrets in my life
.I think that everything happens to you for a reason
.The hard times that you go through build character, making you a much stronger person
“Rita Mero”

من هیچ پشیمانی در زندگی ام نیست.
فکر می کنم همه چیز به یک دلیل برای شما اتفاق می افتد.
اوقات سختی که سپری می کنید، شما را تبدیل به شخص بسیار قویتری می کند.
“ریتا مرو”

**********************

.Hard times always lead to something great.
“Betsey Johnson”

اوقات سخت همیشه به چیزی بزرگ منجر می شود.
بتسی جانسون

«متن کوتاه انگلیسی درباره روزهای سخت زندگی»

.Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts
“Winston Churchill”

موفقیت همیشگی نیست ، شکست کشنده نیست: این شجاعت برای ادامه کار است که اهمیت دارد.
“وینستون چرچیل”

مطالب پیشنهادی: متن آموزنده انگلیسی با ترجمه فارسی

**********************

.You’re going to go through tough times  that’s life
.But I say, ‘Nothing happens to you, it happens for you
. See the positive in negative events
“Joel Osteen”

1. “شما روزهای سختی را پشت سر خواهید گذاشت، این زندگی است.
اما من می گویم ، “هیچ اتفاقی برای شما نمی افتد ، برای شما اتفاق می افتد.”
موارد مثبت را در رویدادهای منفی مشاهده کنید.
جوئل استین

«جمله انگلیسی درباره روزهای سخت زندگی از بزرگان»

.Sometimes adversity is what you need to face in order to become successful
“Zig Ziglar”

گاهی اوقات سختی چیزی است که برای موفقیت باید با آن روبرو شوید.
زیگ زیگلار

**********************

.If you are being positive and strong in difficult times half of your problems will be solved automatically
“Anurag Prakash”

اگر در مواقع دشوار مثبت و قوی باشید ، نیمی از مشکلات خود به خود حل می شوند.
آنوراگ پراکاش

«جمله درباره روزهای سخت به انگلیسی با معنی فارسی»

.Enthusiasm is common. Endurance is rare
“Angela Duckworth”

شوق رایج است. استقامت نادر است.
آنجلا داکورث

**********************

.Hard times sustain and strengthen others, inspiring them to strive toward personal growth
“Senora Roy”

روزهای سخت دیگران را حفظ و تقویت می کند، و آنها را به تلاش برای رشد شخصی ترغیب می کند.
سنورا روی

«جمله در مورد روزهای سخت به انگلیسی با معنی فارسی»

.Going through challenging things can teach you a lot
.and they also make you appreciate the times that aren’t so challenging
“Carrie Fisher”

پشت سر گذاشتن چیزهای چالش برانگیز می تواند چیزهای زیادی به شما یاد دهد
و همچنین باعث می شود که از زمانهایی که چندان چالش برانگیز نیستند قدردانی کنید.
کری فیشر

**********************

If you’re feeling low, don’t despair.
.The sun has a sinking spell every night, but it comes back up every morning
.The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain
“Dolly Parton”

اگر احساس کمبودی دارید ، ناامید نشوید.
خورشید هر شب طلسم فرو رفتن دارد ، اما هر روز صبح باز می گردد.
راهی که من آن را می بینم ، اگر رنگین کمان را می خواهید ، باید باران را تحمل کنید.
دالی پرتون

«متن انگلیسی در مورد روزهای سخت زندگی با ترجمه فارسی»

.In the midst of winter, I finally learned that there was in me an invincible summer
“Albert Camus”

در اواسط زمستان ، سرانجام فهمیدم که تابستانی شکست ناپذیر در من وجود دارد.
آلبر کامو

**********************

.Never let your head hang down
.Never give up and sit down and grieve
.Find another way
.And don’t pray when it rains if you don’t pray when the sun shines
“Leroy Satchel Paige”

هرگز اجازه ندهید سرتان آویزان شود. هرگز تسلیم نشوید و بنشینید و غصه بخورید.
راهی دیگر پیدا کنید.
و اگر هنگام تابش خورشید نماز نمی خوانید ، هنگام باران دعا نکنید.
Leroy Satchel Paige

**********************

.The bravest sight in the world is to see a great man struggling against adversity
“Seneca”

92. “شجاع ترین منظره در جهان دیدن یک مرد بزرگ است که در حال مبارزه با ناملایمات است.”
سنکا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.