متن انگلیسی در مورد روستا و زندگی روستایی با ترجمه فارسی

در این مطلب 3 متن انگلیسی درباره روستا (توصیف روستا، زندگی روستایی و ..) را به همراه ترجمه فارسی آن با شما به اشتراک می گذاریم.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 27 دقیقه

هدف ما از جمع آوری و انتشار این مطلب کمک به زبان آموزش هایی است که به دنبال متن انگلیسی در مورد روستا با ترجمه فارسی برای لکچر هستند. شما می توانید با خواندن این مطلب برای توصیف روستایتان ایده بگیرید و با نحوه نگارش آن آشنا شوید و یک متن بی عیب و نقص و متفاوت از همکلاسی هایتان ارائه دهید. در صورت تمایل از مطلبی که در مورد زیباترین روستاهای جهان منتشر کردیم بازدید کنید.

مطالب پیشنهادی: متن انگلیسی درباره روستای ماسوله

متن انگلیسی در مورد روستای من با ترجمه فارسی

My Village Essay- My village is a place that I like to visit in my holidays or whenever I feel tired and want to relax. A village is a place that is far away from the pollution and noise of the city. Also, you feel a connection with the soil in a village

Moreover, there are trees, a variety of crops, diversity of flowers, and rivers, etc. Besides all this, you feel the cold breeze at night and a warm but pleasant breeze in the day

Around more than 70% of India’s population resides in villages. Likewise, villages are the main source of food and agricultural produce that we consume. After independence, the villages have grown much in both populations as well as education

Village peoples are more dedicated to their work then the people of the city also they have more strength and capacity then urban area people

Moreover, the entire village lives in peace and harmony and there is no conflict of any kind. Villagers come forward in each other sorrows and happiness and they are of helpful nature

Most importantly, you can see stars at night which you no longer see in the city

Description of My Village

My village exists in a low lying area that has a warm summer and a chilly winter. Mostly I visit my village in summers because of the holidays. Although the village is far cooler than the city during the summer. Also, you do not need air conditioners in a village because of the breeze. In a village you see greenery and almost every household has a minimum of one tree in their courtyards

Moreover, summer is a season of harvest so I have rarely seen any crops. Besides, earlier there was to be more kutcha house (houses made of mud and bricks) but now the scenario has changed and the number of pakka house (made up of concrete and other material) has increased. Also, the people of the village are friendlier than the people of the cities

In addition, the thing that I like the most about my village is the fresh and revitalizing air. The air gives a feeling of refreshment even if I have slept for 4-5 hours. Most importantly, at night I see and count stars which I can’t do in the city

Importance of Village

Villages existed in India from ancient times and they have been dependent on each other for the demand and supply of goods. Likewise, they contribute a lot to the growth and development of the country. India is a country who depends on agriculture more than its secondary and tertiary sector

Also, India is the second most populated nation of the world and to feed this big population they need food which comes from the villages. This describes why they are important to us and everybody

In conclusion, we can say that villages are the backbone of the economy. Also, my village is a part of all the villages in India where people still live in peace and harmony. Besides, the people of the villages are friendly and lives a happy and prosperous life as compared to the people of urban areas

ترجمه فارسی :

روستا جایی است که دوست دارم در روزهای تعطیل و هر وقت که خسته هستم به آنجا بروم و استراحت کنم. روستا جایی است بسیار دور از آلودگی و سر و صدای شهر، جایی که می توانید در آن با زمین ارتباط دوستانه ای بر قرار کنید.

علاوه بر این در روستا انواع متفاوتی از درخت، غلات، گونه های مختلف گیاهان و رودخانه ها وجود دارند. در کنار تمام این زیبایی ها می توانید از نسیم خنک شب و نسیم گرم روز هم لذت ببرید.

بیش از 70 درصد جمعیت هند در روستاها ساکن هستند. جالب است بدانید که منبع اصلی تامین غذا و تولیدات کشاورزی که ما مصرف می کنیم از روستاست. پس از استقلال، روستاها هم از لحاظ جمعیتی و هم از لحاظ تحصیلی توسعه پیدا کردند.

مردم روستا خیلی بیشتر از مردم شهر درگیر مشغله های روزانه و کارشان هستند. قدرت و ظرفیت مردم روستا هم خیلی بیشتر از مردمان شهری است.

علاوه بر این تمام مردم روستا در صلح و آرامش در کنار هم زندگی می کنند؛ بدون هیچ دردسر و هرج و مرجی! طبیعت این انسان ها بشر دوستانه بوده و در هر غم و شادی در کنار هم هستند و به هم کمک می کنند. مهمتر از همه این است که می توانید در شب های روستا ستاره هایی را ببینید که در شب های شهر دیگر قابل دیدن نیستند.

توصیف روستای من

روستای من در منطقه ای پست قرار دارد، تابستانی گرم و زمستانی خنک دارد. بیشتر اوقات در روزهای تعطیل تابستان از روستا دیدن می کنم. البته روستا در روزهای تابستان خیلی خنک تر از شهر است. علاوه بر این به خاطر نسیم خنکی که وجود دارد در روستا نیازی به کولر نخواهید داشت. در روستا به هر سمت که نگاه کنید پوشش گیاهی سبز می بینید و هر کسی حداقل در خانه خودش یک درخت دارد.

گفتنی است که تابستان فصل درو غلات است و به همین دلیل من هرگز غلات را ندیده ام. در گذشته بیشتر خانه های روستا کاه گلی بودند. یعنی از ترکیب کاه و گل درست می شدند. اما این روزها سناریو تغییر کرده و خانه های روستا هم از مواد محکم تری مانند آجر و سیمان درست می شوند. مردم روستا هم رفتار بسیار دوستانه تری نسبت به مردم شهر دارند.

بیشترین چیزی که در مورد روستای خودم دوست دارم هوای تازه و تمیزش است. حتی با 4 تا 5 ساعت خوابیدن هم کسل نمی شوید چرا که هوا به شما حس تازگی خواهد داد. در شب هم می توانم ستاره ها را ببینم و بشمارم؛ کاری که در شهر نمی توان انجام داد.

اهمیت روستاها

روستاها از زمان های قدیم در هند وجود داشته و برای تامین نیازهای خود به همدیگر وابسته بوده اند. علاوه بر این روستاها موجب پیشرفت و توسعه کشور می شوند. هند کشوری است که بیش از هر چیز دیگری بر درآمد زایی از طریق کشاورزی اش وابسته است.

جالب است بدانید که هند دومین کشور پر جمعیت جهان است. برای تغذیه این خیل عظیم جمعیت نیاز به غذایی هست که از دل روستاها تامین می شود. همین مورد خیلی خوب توضیح می دهد که چرا روستاها برای همه تا اینقدر مهم و ضروری هستند.

در نتیجه می توان گفت که روستاها مانند ستون فقرات کشور هستند. روستای من جایی است که مردم هنوز در آن به صلح و صفا کنار هم زندگی می کنند. علاوه بر این، مردم روستای من زندگی شادی داشته و نسبت به مردم شهر مفیدتر زندگی می کنند.

مطالب پیشنهادی: متن انگلیسی درباره روستای ابیانه

متن انگلیسی برای توصیف یک روستای کوچک برای لکچر

A majority of the Indian population are farmers who are settled in villages. They toil to make both ends meet and produce crops for the entire nation. India has about 500000 villages, which are scattered throughout the country

A village is a settlement that has fewer than 5000 living units. A village is called the rural part of the country. It is called rural because it does not have modern facilities like cities. The main occupation of the villagers is farming. They are the primary source of the nation’s agricultural production

Description of Villages

Villages have either tiny hamlets of thatched huts or large settlements of tiled roofs, stones, and brick homes. An impression has been created by artists and filmmakers that an Indian village is a simple cluster of mud-plastered walls, shaded by trees, overlooking the large expanses of green fields with a few people moving slowly and of course, bullock carts. They portray a village woman with a pot on her head and walking gracefully, her skirt swaying gently. The reality is that a village is the hub of nonstop activity, with their stronger work ethics

Agriculture is tough and requires hard work. The villagers work very hard and are always trying to find innovative methods of growing wheat, rice, and lentils.

Importance of Village

The village is important because it is the primary sector of agricultural production for our country. The village is the backbone of India’s economy. It also plays a major role in maintaining the ecological balance of the environment. Villages are mostly covered with trees and plants. They are covered with green grasslands. One can see acres of green fields as far as the eyes could see. They provide shelter to many animals

Life in Village

The village life is full of contentment and happiness, as people are not in a hurry like in city life

Village people live a very simple life. Villages are mostly situated far from the hustle and bustle of urban civilization. The beauty of nature can be experienced in a village as it is surrounded by trees, flowers, mountains, streams, and farmlands. There is no pollution in the village and one can feel the freshness in the breeze. The demands of the villagers are not too high but they are still deprived of basic facilities. Clean drinking water, electricity, health center, schools, proper sanitation are a few facilities that are lacking in the villages. Their poverty is always visible in the atmosphere. The Panchayati Raj system still prevails in the village and they monitor all activities. The villagers are usually very superstitious

My village is a small village with a population of only two hundred people. My village’s name is Bolpur. It is 150kms away from the main city of Kolkata. I visit my village once a year during my Dussehra vacation. I go there with my parents during this time to our ancestral house where Durga Puja takes place every year

My Village

As the car turns to take the muddy road, I can feel the freshness in the air. The road that leads to the village has big trees on either side and they are so full of life as if they are dancing with joy to welcome us to their village. I have never seen such a breathtaking scene. There is a temple at the entrance of the village where often prayers, rituals, and other worshipping activities are taking place..

There is a big pond near the temple and is surrounded by mango trees, champak trees, and a big peepal tree. The smell of the flowers and mango buds attracts everyone’s attention. My ancestral home is behind the peepal tree

There is a primary school in my village where the village kids study with a lot of enthusiasm. I love watching them, while the classes are going on, but right now for the Durga Utsav, the school is closed. There is a small dispensary with a doctor and a nurse. They can take care of basic illnesses like fever and stomach pain. For complicated ailments and medicines, the people have to go to the neighboring town

There is a small grocery shop where the basic necessities for sustenance are available. Besides the grocery shop, there is a tea stall with some snacks available. The tea stall is the prime meeting point for all the villagers during the evening time, even in other hours of the day the stall is never empty. It is always full of people sipping tea and chatting, breaking the world’s news to each other. There is a post office in my village

My favorite spot is a small rivulet. I love going there and spending time because beyond the rivulet lay are acres of grasslands and hills. For an artist, it will be a perfect picture to paint. All, young and old swim and bathe in the rivulet. The main occupation of the villagers is farming. Whenever I come to my village, I feel immense pleasure because of its peaceful and serene environment. I get to enjoy some fresh and organic vegetables and fruits here. The people in my village are very helpful and they live in harmony with no grudges. They live like one big family who always takes care of each other. We can hardly find this act of compassion back in the city

My village is a small abode for happy people. Here they live in harmony and peace. The village people are very hardworking and thus they must have a good source of upliftment. Like the village’s schools and clinics should be maintained and increased in number. The farmers should be facilitated by helping them to leverage their sales, make them notified about the modern techniques used in farming, and give them compensation and knowledge of the true market price of their crops. Thus, I would request governmental authorities to come forward and uplift the medical, educational, and farming facilities in the village

ترجمه فارسی :

اکثریت مردم هند کشاورز هستند و در روستاها اقامت دارند. کار آنها طوریست که نیازهای تغذیه ای خودشان را تامین می کند و هم کل ملت هند را! هند در حدود 500000 روستا دارد که در تمام کشور پخش هستند.

روستا مکانی است که کمتر از 5000 خانوار داشته باشد. روستاها در مناطق سنتی تر کشور قرار دارند. سنتی هستند چون مانند شهر ها امکانات رفاهی مدرن ندارند. شغل اصلی روستاییان کشاورزی است. روستایی ها منبع اصلی تامین نیازهای کشور به تولیدات کشاورزی هستند.

روستایی ها یا در کلبه های کوچک زندگی می کنند یا در ساختمان های آجری و سیمانی با سقف های سفالی! آرتیست ها و تولید کنندگان فیلم روستاهای هندی را اینگونه توصیف میکنند:

تجمعی از دیوارهای کاه گلی که سایه درختان رویش افتاده و ویویی بی نظیر به دشت ها و مناظر سرسبز دارد. مردمی که در این منطقه رفت و آمد می کنند هم بسیار کم هستند. این هنرمندان زنان روستایی را با ظرفی بالای سرشان به تصویر می شکند که با دقت و آرامش راه می رود و دامنش بلندی هم پشت سرش کشیده می شود. اما حقیقت این است که روستا کانونی از فعالیت های جان فرسا و تمام نشدنی است که نیاز به توان و قدرت بدنی فراوانی دارد.

کشاورزی سخت است و نیاز به تلاش و پشتکار دارد. روستاییان همیشه سخت کار می کنند و به دنبال روش های خلاقانه ای هستند تا گندم و برنج و حبوبات شان بهتر پروررش پیدا کند.

اهمیت روستا

روستا در کشور ما اهمیت بالایی دارد چون منبع اصلی تامین نیازهای ما به تولیدات کشاورزی است. روستا مانند ستون فقراتی برای اقتصاد کشور ما، هند است. علاوه بر این نقش مهمی در بالانس محیط زیست بازی می کند. روستاها پوشیده از درختان و گیاهان هستند. می توانید به منظره یک روستا خیره شوید و تا جایی که چشم تان کار می کند رنگ سبز ببینید. روستاها پناهگاه گونه های متفاوتی از حیوانات هستند.

زندگی در روستا

زندگی روستایی پر از شادی و احساس رضایت است. بنابراین مردم روستا مانند مردم شهر زندگی پر از تنش و شلوغی و عجله ندارند.
مردم روستایی زندگی بسیار ساده ای دارند. روستاها معمولا از هرج و مرج تمدن شهری دورند. زیبایی طبیعت را می توان در روستاها تجربه کرد چرا که به هر طرف نگاه کنید گل، درخت، جویبار، کوهستان و زمین های کشاورزی را می بینید. آلودگی در روستا وجود نداشته و می توان از هوای تازه لذت برد. خواسته های روستاییان خیلی زیاد نیست اما آنها از ابتدایی ترین حقوق شان محروم هستند؛ مانند آب آشامیدنی تمیز، برق، مراکز بهداشتی درمانی، مدارس و سیستم تخلیه فاضلاب! فقر این مردم همیشه در فضای روستا قابل دیدن است. مردم روستا معمولا خیلی خرافاتی هستند.

روستای من

روستای من، جایی بسیار کوچک است که نزدیک به 2000 نفر جمعیت دارد. نام روستای من بولپور است و از کلان شهر کلکته 150 کیلومتر فاصله دارد. من سالی یکبار و در طول تعطیلاتم از روستا دیدن می کنم. در طول تعطیلات با پدر و مادرم به روستا می روم.

وقتی ماشین ما وارد جاده خاکی می شود می توانم هوای تازه را به خوبی حس کنم. در هر دو طرف جاده ای که به روستا ختم می شود درختان بلند و تنومندی هست که شاخه ها و برگ های زیادی دارند. این برگ ها در نسیم روستا می رقصند، گویی که می خواهند ورود ما را به اینجا تبریک بگویند. من تا به حال چنین صحنه زیبا و نفس گیری ندیده بودم. در ابتدای ورودی روستا معبدی هست که مراسم های مذهبی و دعا و عبادت ها را آنجا انجام می دهند. برکه ای بزرگ در کنار معبد هست که با درختان انبه، بابارتو و انجیر معابد پوشانده شده است. عطر شکوفه های انبه و گل ها نظر هر کسی را به خودش جلب می کند. خانه آبا و اجدادی من پشت درخت های انجیر معابد است.

مدرسه ابتدایی در روستای من هست که بچه های کوچک روستا در آن درست می خوانند. من عاشق تماشا کردن بچه ها در مدرسه هستم. اما در حال حاضر به خاطر تعطیلات مدارس بسته هستند. مرکز بهداشتی کوچکی با یک دکتر و یک پرستار هم وجود دارد. آنها بیماری های ساده ای مانند تب و شکم درد را در این مرکز درمان می کنند. مردم برای درمان مشکلات و بیماری های پیچیده تر معمولا به نزدیک ترین شهر همسایه می روند. خواروبار فروشی کوچکی در روستا هست که نیازهای اولیه مردم برای زنده ماندن را تامین می کند. البته چای خانه ای هم هست که اسنک های کوچک می فروشد. این چای خانه محل اصلی جمع شدن روستاییان در شب هاست. البته چای خانه روستای من هیچ وقت خالی نمی شود. همیشه پر از مردمی است که چای می نوشند و با هم گپ می زنند و خبرهای روز دنیا را به گوش هم می رسانند. در روستای من مرکز پستی هم هست.

مکان مورد علاقه من در روستا جویباری کوچک است. من دوست دارم به آنجا بروم و وقتم را در کنار جویبار بگذرانم چرا که در اطراف آن تا کیلومترها دشت های سرسبز و تپه های زیبا هست. این منظره برای یک هنرمند بهترین چیز برای کشیدن است. همه از پیر تا جوان در این جویبار شنا می کنند. شغل اصلی روستاییان کشاورزی است. هر بار که به روستا می آیم حس عمیقی از شادی و آرامش مرا در بر می گیرد. می توانم از آرامش روستا لذت ببرم و از سبزیجات و میوه های محلی و تازه بخورم. مردم روستای من با هم بسیار خوب بوده و بدون هیچ تنشی در کنار هم زندگی می کنند. آنها مانند اعضای یک خانواده بزرگ هستند و از یکدیگر مراقبت می کنند. به سختی می توان این مدل دلسوزی و مهربانی را در جایی مانند شهر پیدا کرد.

روستای من مکانی کوچک برای آدم های شاد است. مردم اینجا در شادی و هماهنگی با هم زندگی می کنند. کار مردم روستا خیلی سخت است و به همین دلیل باید چیزی برای شاد کردن و خستگی در کردنشان باشد. برای مثال تعداد مدارس و مراکز درمانی روستا باید افزایش پیدا کند. باید به کشاورزان در بالا رفتن دستمزدشان کمک کرد، در مورد بروزترین تکنیک های کشاورزی آگاه شان کرد و در مورد خسارت و ارزش اصلی کالایشان در بازار روز به آنها اطلاعات داد. بر همین اساس من از مقامات دولتی درخواست می کنم امکانات درمانی، آموزشی، و کشاورزی را در این روستا بهبود ببخشند.

مطالب پیشنهادی: زیباترین روستاهای دنیا

متن انگلیسی درباره روستا زندگی روستایی با ترجمه فارسی

A village is a small settlement usually found in a rural setting. It is generally larger than a “hamlet” but smaller than a “town”. Some geographers specifically define a village as having between 500 and 2,500 inhabitants. In . most parts of the world, villages are settlements of people clustered around a central point

A central point is most often a church, marketplace, or public space. This type of village organization is called a nucleated settlement

Some villages are linear settlements. They are not clustered around a central public space, but around a line. This line can be natural, such as a river bank or seashore

(Fishing villages are often linear settlements) Linear settlements can also develop around a transportation route, such as a railroad line. Planned villages are communities that do not develop around a central point. They are outlined by city planners, often to avoid land-use conflicts that are common in nucleated settlements

Planned villages are sometimes called “new towns”.Tapiola, Finland, for instance, was planned as an “ecological village” or “garden city” in the 1950s. The nonprofit organizations that planned Tapiola were guided by the principles of providing local jobs, including all income levels, and establishing life in harmony with nature and the natural world. Villages often function as units of local government. In China and Japan, a village is an official administrative unit. An administrative unit is a single component of government, with its own leadership (similar to city councils) and services, such as mail delivery

Villages in the Past In the past, rural villagers usually engaged in a primary activity such as farming or fishing. In the United Kingdom, a “pit village” is a settlement whose primary activity is mining. In many underdeveloped nations, these primary activities are still the focus of rural village life. Primary activities provide basic goods and services for inhabitants and for people in surrounding areas. In this way, some villages function as trading centers. Villages surrounding the city of Damascus, Syria, for example, have been trading hubs for thousands of years. Many villages were surrounded by thick walls or gates. A tulou, for example, is a traditional building among the Hakka people of Southern China. These walled, circular buildings are constructed around a large, open, central courtyard. The tulou itself houses most villagers—up to 800

The Industrial Revolution of the late 18th and early 19th centuries forever changed village life. The Industrial Revolution, defined as transition from animal-based labor to machines that manufacture goods, vastly increased productivity. As this happened, countless small villages grew into cities and towns. In this process, called urbanization, nucleated settlements built up around around factories, not churches or community centers. This trend began on the island of Great Britain and eventually spread around the world. Hampstead was a English village that expanded rapidly after rail lines opened in the 1860s, for example. Today, Hampstead is a major neighborhood of London. Village Life Today Agricultural villages remain the predominant form of rural settlement throughout most of the world. (In much of North America and Australia, however, the most common form of rural settlement is the isolated farmstead.) Most villages in developed countries are no longer oriented toward primary activities.

Cultural changes, globalization, and other factors have encouraged residents to seek other occupations, or, in some cases, to migrate. Perhaps the most radical change in village life came to Russia during the Soviet period. In the 1920s, Russia was an agricultural nation, with more than 75 million people living in villages. Russia quickly became an industrial nation, with the government supporting a manufacturing-based economy that was mostly located in cities

By the end of the Soviet Union in 1989, fewer than 40 million Russians lived in villages. Some urban residents moved to villages and commute to jobs in larger cities and towns. This phenomenon is referred to as “urban flight” or “suburban colonization.” Villages or suburbs not only grow larger, but gain political power. Conflict between village or suburban residents and inner-city residents over resources and priorities often define political debates in urban areas such as Delhi, India, or Mexico City, Mexico.

.The word “village” is sometimes used to refer to certain neighborhoods within a larger urban area Greenwich Village in New York City, for instance, has enjoyed a reputation as an artistic enclave for more than a century. Today, “the Village” is an upper middle-class residential area

روستا مکان کوچکی است که معمولا در مراکر سنتی کشور قرار دارد. روستا از دهکده بزرگ تر و از شهر کوچک تر است. برخی جغرافیدانان روستا را به عنوان جایی توصیف می کنند که بین 500 تا 2500 خانوار داشته باشد. در بیشتر جاهای دنیا روستاها حول مرکزی مهم ساخته شده اند. این مرکز مهم می تواند کلیسا باشد، مرکزی عمومی و یا حتی مرکزی برای خرید!

اما برخی روستاها اقامت خطی دارند. یعنی خانه ها حول یک مرکز ساخته نشده اند بلکه دور تا دور یک خط قرار دارند. این خط می تواند بخشی از طبیعت یک روستا باشد مانند یک رودخانه یا ساحل دریا. روستاهای ماهیگیری معمولا حالت خطی دارند. روستاهایی با ظاهر خطی می توانند اطراف سیستم حمل و نقل خطی مانند ریل راه آهن هم توسعه پیدا کنند.

روستاهایی که معمولا با برنامه ریزی احداث می شوند حالت هسته ای ندارند. نقش و طرح این روستا را مردم شهر برنامه ریزی کرده و تمام تمرکز شان هم بر این است که زمین های کشاورزی به عنوان ملک مسکونی استفاده نشوند؛ پدیده ای که در روستاهای هسته ای زیاد اتفاق می افتد!

روستاهایی که با برنامه ریزی ساخته می شوند، شهر های جدید نام دارند. برای مثال تاپویلا در فنلاند در سال 1950 به عنوان روستایی محیط زیستی یا باغچه شهر شناخته می شد. سازمان های خیرخواهانه ای که این روستا را بنا نهادند تمرکز اصلی شان را کار آفرینی محلی در روستا با انواع متفاوتی از درآمد قرار داده و می خواستند بالانس زندگی انسان با طبیعت را در آن بالا ببرند.

روستاها معمولا بخش هایی دولتی در قالب کوچک تر هستند. در کشور هایی مانند ژاپن و چین هر روستا یک واحد اجرایی دولتی محسوب می شود. یک واحد اجرایی دولتی بخشی در دولت بوده و درست مانند شهر نماینده و شورا دارد.

روستاها در گذشته

در گذشته مردم روستا کارهای ابتدایی مانند ماهیگیری و کشاورزی انجام می دادند. برای مثال در بریتانیا روستاهایی هست به نام پیت. در این روستاها شغل اصلی مردم حفر معادن بوده است. البته هنوز هم در بسیاری از نقاط توسعه نیافته دنیا مردم در روستا کارهای ابتدایی انجام می دهند. این کارهایی ابتدایی منبع اصلی تامین نیاز های مردم در همان روستا و شهر های اطراف است. به این ترتیب برخی روستاها نقش مراکز تجاری دارند.
دور تا دور بسیاری از روستاها با دروازه و دیوارهای بلند پوشانده شده است. تولو یکی از سازه های سنتی است که مردم هاکا در چین دور تا رو روستاها می کشیدند. این سازه های گرد و بلند درست مانند دیواری بودند که اطراف یک محیط مرکزی و بزرگ را می پوشاندند. تولو به تنهایی می توانست خانه بیش از 800 نفر باشد.

انقلاب صنعتی اواخر قرن 18 و نوزده زندگی روستایی ها را برای همیشه زیر و رو کرد. این انقلاب صنعتی انتقال کار سخت و طاقت فرسا از دوش انسان ها، به دوش ماشین هایی بود که وظیفه تولید را بر عهده گرفته و چندین برابرش کردند. همزمان با این اتفاق تعداد بی شماری روستا توسعه پیدا کرده و به شهر ها تبدیل شدند. این پروسه که به نام «شهری سازی» شناخته می شود تغییری بود که در آن اقامتگاه های هسته ای در اطراف کارخانه ها ساخته می شدند نه فضای باز یا کلیساها!

این ترند از جزیره های اطراف بریتانیا شروع شده و بعد ها به سراسر دنیا شیوع پیدا کرد. برای مثال “همستید” نام روستایی است که در سال 1860 و پس از احداث خط آهن به سرعت گسترش پیدا کرد. امروزه همستید یکی از بزرگترین مناطق اطراف شهر لندن است.

زندگی روستایی امروز

روستاهای کشاورزی امروزه به همان شکل ابتدایی خود باقی مانده اند. البته بیشتر روستاهای کشورهای توسعه یافته، دیگر به کارهای ابتدایی مانند کشاورزی و ماهی گیری مشغول نیستند. تغییرات فرهنگی، جهانی سازی و فاکتورهای دیگر ساکنین روستا را به سمت شغل های دیگری سوق داده است. خیلی اوقات هم روستاییان مهاجرت می کنند. رادیکال ترین تغییرات روستایی را روسی ها در زمان اتحاد جماهیر شوروی تجربه کردند. در دهه 1920 روسیه ملتی استوار بر پایه کشاورزی بود و بیش از 75 میلیون نفر از جمعیت این کشور در روستاها زندگی می کردند. این کشور خیلی سریع به محیطی صنعتی تبدیل شده و دولت از اقتصاد ماشینی که در شهر ها وجود داشت حمایت کرد.

در اواخر دوران اتحاد جماهیر شوروی در سال 1989 کمتر از 40 میلیون نفر در روستاها زندگی می کردند. این چهل میلیون نفر هم از شهری هایی بودند که زندگی شهری را رها کرده و به کارهای دسته پایین در روستاها بسنده کردند. این پدیده را با نام «جنگ با شهری سازی» یا «کلونی سازی شهری» می شناسند. در این پدیده روستاها نه تنها بزرگتر می شوند بلکه قدرت سیاسی بیشتری هم پیدا می کنند. چالش هایی که میان ساکنین این مناطق بر سر منابع و اولیوت ها وجود دارد از مهم ترین گفت و گوهای سیاسی میان سران این بخش هاست. شهر هایی مانند دهلی در هند و مکزیکو سیتی در مکزیک در این دسته هستند.

کلمه روستا گاهی به محله ای از یک مرکز بزرگ شهری هم گفته می شود. برای مثال روستای گرین ویچ در نیویورک جایی است که برای داشتن جاذبه های هنری شهرت جهانی دارد. امروزه روستا جایی برای اقامت قشر متوسط رو به بالای جامعه است.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.