متن انگلیسی برای فوت پدر با ترجمه فارسی

متن انگلیسی برای فوت پدر با ترجمه فارسی

در این مطلب جملات کوتاه و متن انگلیسی برای فوت پدر با ترجمه فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم.

چقدر سخت است خداحافظی با پدر و اینکه هر روز دلتنگش باشی، وقتی یک چراغ خاموش می شود همه جا تاریک می شود اما تاریکی واقعی زمانی است که تو بدانی آن چراغ هیچ وقت روشن نمی شود! یک نفس عمیق بکشید و به خود بگویید که زمان حلال تمام مشکلات است و در نهایت همه چیز آسان خواهد شد اما این را هرگز فراموش نکنید که یاد و خاطر تمام پدر های از دست رفته همیشه در قلب خانواده ای که ساخته برای همیشه زنده خواهد ماند. در این مطلب متن انگلیسی برای فوت پدر با ترجمه فارسی را برای شما عزیزان آماده کردیم که از آن می توانید برای استوری در روز پدر و یا تولد پدر فوت شده استفاده کنید. می توانید از مطالب مرتبط نظیر متن تشکر از پدر، متن معذرت خواهی از پدر و متن دلتنگی برای در فوت شده نیز بازدید نمایید.

متن انگلیسی درباره پدر فوت شده با ترجمه فارسی

.Everything I do in my life I do to make my mum and dad proud
.I want to carry on in my dad’s footsteps and make sure that his legacy lives on forever
Bindi Irwin

من هر کاری را که در زندگی انجام می دهم انجام می دهم تا مادرم و پدرم افتخار کنند.
من می خواهم راه پدرم را ادامه دهم و مطمئن شوم که میراث او برای همیشه زنده خواهد ماند.
بیندی ایروین

«متن انگلیسی در مورد فوت پدر با ترجمه فارسی»

“.It doesn’t matter who my father was; it matters who I remember he was”
Anne Sexton

“مهم نیست که پدرم کی بود. مهم این است که به یاد دارم او کی بود. ”
آن سکستون

«متن انگلیسی درباره پدر فوت شده با ترجمه فارسی»

“.My father didn’t tell me how to live; he lived and let me watch him do it”
Clarence Budington Kelland

“پدرم به من نگفت چگونه زندگی کنم. او زندگی کرد و اجازه داد من او را در حال انجام این کار ببینم. ”
کلارنس بودینگتون کلند

«متن انگلیسی درباره فوت پدر با ترجمه فارسی»

“.When a great man dies, for years the light he leaves behind his, lies on the paths of men”
Henry Wadsworth Longfellow

“وقتی یک مرد بزرگ می میرد ، سالها نوری که از خود به جا می گذارد در مسیر انسان ها نهفته است.”
هنری وادسورث لانگ فلو

«متن انگلیسی در مورد فوت پدر با ترجمه فارسی»

Where you used to be, there is a hole in the world, which I find myself constantly walking around in the daytime and falling in at night. I miss you like hell
Edna St. Vincent Millay

جایی که قبلا بودید ، اکنون حفره ای است در جهان، که من خود را مدام در طول روز در حال قدم زدن و شب هنگام افتادن در آن می بینم. دلم برای تو تنگ شده است.
ادنا سنت وینسنت میلای

«جمله انگلیسی برای پدر فوت شده با ترجمه فارسی»

“.The pain passes, but the beauty remains”
Pierre Auguste Renoir

“درد می گذرد، اما زیبایی باقی می ماند.”
پیر آگوست رنوار

«متن برای فوت پدر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی»

“.There is no expiration date on the love between a father and his child”
Jennifer Williamson

“هیچ تاریخ انقضا برای عشق بین پدر و فرزندش وجود ندارد.”
جنیفر ویلیامسون

«متن در مورد فوت پدر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی»

.Death is a challenge. It tells us not to waste time
.It tells us to tell each other right now that we love each other
Leo Buscaglia

مرگ یک چالش است. این به ما می گوید زمان را از دست ندهید …
به ما می گوید همین الان به یکدیگر بگویید که ما یکدیگر را دوست داریم.
لئو بوسکالیا

«متن برای فوت پدر به زبان انگلیسی با معنی فارسی»

A father is neither an anchor to hold us back, nor a sail to take us there, but a guiding light whose love shows us the way

پدر نه لنگر است که مانع ما می شود و نه بادبانی است که ما را به آنجا ببرد، بلکه چراغ راهنمایی است که عشق او راه را به ما نشان می دهد.

«متن انگلیسی برای فوت پدر با ترجمه فارسی»

“.Death ends a life, not a relationship”
Robert Benchley

“مرگ به زندگی پایان می دهد ، نه به یک رابطه.”
رابرت بنچلی

«جمله انگلیسی برای فوت پدر با معنی فارسی»

Only people who are capable of loving strongly can also suffer great sorrow, but this same necessity of loving serves to counteract their grief and heals them
Leo Tolstoy

“فقط افرادی که می توانند شدید محبت کنند، می توانند از اندوه بزرگی رنج ببرند، اما همین ضرورت عشق ورزیدن برای مقابله با غم و درمان آنها مفید است.”
لئو تولستوی

«متن انگلیسی برای فوت پدر با معنی فارسی»

Perhaps they are not stars in the sky, but rather openings where our loved ones shine down to let us know they are happy
Eskimo Proverb

شاید آنها ستاره هایی در آسمان نیستند، بلکه دریچه هایی هستند که در آن عزیزان ما می درخشند تا به ما بفهمانند که خوشحال هستند.
ضرب المثل اسکیمویی

«متن در مورد فوت پدر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی»

My hope is that you will find comfort in such a difficult time and help you to reflect on a dear father who will be greatly missed
.Take care. Of yourself and your loved ones

امیدوارم در چنین شرایط سختی به آرامش برسید و به شما کمک کند تا در مورد پدر عزیزی که بسیار دلتنگ او خواهید بود فکر کنید. مراقب باش. از خود و عزیزانتان.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.