۵۵ متن انگلیسی انگیزشی در مورد هدف با ترجمه (جملات بزرگان در مورد هدف به انگلیسی)

متن انگیزشی در مورد رسیدن به هدف انگلیسی

یکی از راه هایی که شما را برای دنبال کردن اهدافتان ترغیب می کند و یا شما را وادار می کند برای زندگیتان هدف تعیین کنید خواندن جملات بزرگان درباره هدف و به خصوص خواندن متن انگیزشی درباره هدف می باشد. در ادامه چندین متن انگلیسی انگیزشی در مورد هدف از بزرگان تقدیمتان می شود.

بسیاری از مردم این موضوع را نمی‌دانند اما یافتن هدف در زندگی، یک تعقیب مادام‌العمر است. درست است، تعداد کمی از افراد خوش‌شانس وجود دارند که هدف خود را از ابتدا کشف می‌کنند. این برندگان لاتاری زندگی معمولاً در زندگی بدون زحمت پیش می‌روند. با این وجود، احتمال این که شما در بین این تعداد محدود از افراد خوش‌شانس باشید، بسیار کم است. 

این احتمال وجود دارد که شما هم شبیه به هم باشید. شما مجبور هستید بارها و بارها به منظور یافتن هدفی که برای آن به دنیا آمده‌اید، دست و پنجه نرم کنید. جستجوی شما غالباً شامل آزمون و خطا است. اگر شما هم این چنین هستید، دیگری نیازی به ناراحتی و ترشرویی نیست؛ به دو دلیل:

بعضی از مردم تمام زندگی خود را بدون دانستن این که هدفشان در زندگی چیست، سپری می‌کنند. آنها هرگز هدف خود در زندگی را نمی‌دانند زیرا هرگز جستجو نمی‌کنند. از آنجایی که آن‌ها هرگز به دنبال یافتن هدف خود در زندگی نیستند، بیشتر روزهای زندگی خود را عادی، بدون فکر و با تجربه احساس شدید پوچی سپری می‌کنند. اما شما این چنین نیستید. 

شما احتمالاً مثل اکثر مردم هستید. شما هدف خود را پیدا کرده‌اید؛ حداقل فکر می‌کنید که این کار را کرده‌اید … و چند سال بعد متوجه می‌شوید که شاید هدف شما واقعاً هدفتان نبوده است. و این هیچ اشکالی ندارد زیرا هدف زندگی، تک فرصتی نیست. خواندن راهکار های برنامه ریزی برای رسیدن به هدف در زندگی نیز به شما کمک می کند.

حقیقت در مورد یافتن هدف در زندگی

واقعیت این است که هدف زندگی، چندلایه‌ای است. زمانی که برای اولین بار شروع به جستجوی هدف می‌کنید، اولین مورد که همان اولین لایه‌ی خارجی است را در نظر می‌گیرید و سعی می‌کنید آن را گسترش دهید. و سپس به سطح بعدی از هدف خود می‌روید. و برای مدتی، هدفمند زندگی می‌کنید، هدفی که از آنچه چند سال پیش فکر می‌کردید، کاملاً تفاوت دارد. با این وجود، شما سعی می‌کنید هدف کنونی خود را تنها برای کشف هدف بعدی خود گسترش دهید. 

اکنون، واقعیت تمام این ماجرا این است: شما این کار را برای کل زندگی خود انجام می‌دهید. اما خبر خوب این است که با هر گونه رشد هدف قدیمی و کشف هدف جدید، سازگاری بیشتری با هدف واقعی زندگی خود پیدا می‌کنید. بنابراین، اگر شما نیز گاهی‌اوقات به هدف خود شک می‌کنید، بدانید که کاملاً طبیعی است. 

حتی طبیعی است که برای مدتی کاملاً بی‌هدف باشید؛ به شرط این که دست از جستجو برندارید. اگر هرگز دست از جستجو برندارید، در نهایت به یافتن هدف واقعی هدف خود در زندگی نزدیک‌تر خواهید شد. 

با توجه به آنچه که گفته شد، 55 متن انگلیسی انگیزشی در مورد هدف در زندگی در این مقاله جمع‌آوری شده است. خواندن جمله های انگلیسی در مورد هدف که جملات بزرگان در مورد هدف به انگلیسی هستند به شما در مسیر جستجو، کشف و داشتن زندگی هدفمند کمک بسیار زیادی می‌کنند.  

55 متن انگلیسی کوتاه در مورد داشتن هدف در زندگی

“He who has a why to live can bear almost any how.” – Nietzsche

کسی که دلیلی برای زندگی دارد، می‌تواند تقریباً هر چیزی را تحمل کند – نیچه

هدف داشتن در زندگی

“To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment.” – James Allen

برای شروع فکر کردن هدفمند، وارد گروه افرادی قوی شوید که تنها شکست را یه عنوان یکی از مسیرهای دستیابی می‌شناسند – جیمز آلن

متن انگیزشی در مورد رسیدن به هدف به انگلیسی

“The person without a purpose is like a ship without a rudder.” – Thomas Carlyle

انسان بدون هدف مانند کشتی بدون سکان است – توماس کارلایل

سخن بزرگان درباره هدف داشتن در زندگی

“Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose.” – Viktor Frankl

زندگی هرگز بر اساس شرایط غیر قابل تحمل نمی‌شود بلکه این فقدان معنا و هدف است که زندگی را غیر قابل تحمل می‌کند – ویکتور فرانکل

جمله قشنگ از چرچیل در مورد هدف به انگلیسی

“It’s not enough to have lived. We should be determined to live for something.” – Winston S. Churchill

تنها زندگی کردن کافی نیست. ما باید مصمم باشیم تا برای چیزی زندگی کنیم – وینستون چرچیل

جمله انگیزشی برای یافتن هدف

“Remember that wherever your heart is, there you will find your treasure.” – Paulo Coelho

به یاد داشته باشید که قلبتان هر کجا که باشد، آنجاست که گنج خود را خواهید یافت – پائولو کولینی

متن انگلیسی انگیزشی در مورد هدف

“The two most important days in life are the day you born and the day you discover the reason why.” – Mark Twain

دو روز از مهم‌ترین روزهای زندگی عبارتند از روزی که به دنیا می‌آیید و روزی که دلیل به دنیا آمدن خود را کشف می‌کنید – مارک تواین

هدف داشتن در زندگی

“Great minds have purposes, others have wishes.” – Washington Irving

ذهن‌های بزرگ، هدف دارند در حالی که باقی دارای آرزو هستند -واشنگتون اروینگ

متن انگلیسی در مورد هدف با ترجمه

“The mystery of human existence lies not in just staying alive, but in finding something to live for.” – Fyodor Dostoyevsky

راز وجود انسان نه تنها در زنده ماندن بلکه در یافتن هدفی برای زنده ماندن نهفته است -فئودور داستایوسکی

متن کوتاه انگیزشی درباره هدف به زبان انگلیسی

“The purpose of life is a life of purpose.” – Robert Byrne

هدف زندگی، یک زندگی هدفمند است -رابرت بیرن

متن انگیزشی در مورد رسیدن به هدف – جملات بزرگان در مورد هدف به انگلیسی

“The path to our destination is not always a straight one. We go down the wrong road, we get lost, we turn back. Maybe it doesn’t matter which road we embark on. Maybe what matters is that we embark.” – Barbara Hall

مسیر رسیدن به مقصد همیشه هموار نیست. گاهی مسیر اشتباه را می‌رویم، گم می‌شویم و دوباره برمی‌گردیم. شاید این که کدام مسیر را انتخاب کنیم، اهمیتی نداشته باشد. شاید آنچه اهمیت دارد، حرکت کردن است – باربارا هال

متن در مورد هدف به انگلیسی

“When you stay on purpose and refuse to be discouraged by fear, you align with the infinite self, in which all possibilities exist.” Wayne Dyer

زمانی که هدف خود را در زندگی را حفظ می‌کنید و از دلسرد شدن به خاطر ترس امتناع می‌نمایید، شما با بی‌نهایت خود همسو می‌شوید که در آن، تمام احتمالات وجود دارند – وین دایر

متن انگلیسی در مورد اهداف

“When you were born, you cried and the world rejoiced; live your life so that when you die, the world cries and you rejoice.” – Indian Proverb

زمانی که به دنیا آمدید، گریه کردید و دنیا شادی کرد.به گونه‌ای زندگی کنید که وقتی از این دنیا رفتید، دنیا برایتان گریه کند و شما شاد شوید – ضرب‌المثل هندی

متن انگیزشی در مورد هدف انگلیسی

“Definiteness of purpose is the starting point of all achievement.” – W. Clement Stone

مشخص بودن هدف، نقطه‌ی شروع تمام دستاوردهاست – وی کلمنت استون

“You can have anything you want if you want it badly enough. You can be anything you want to be, do anything you set out to accomplish if you hold to that desire with singleness of purpose.” – Abraham Lincoln

شما می‌توانید هر چه را که می‌خواهید، داشته باشید اگر به شدت آن را بخواهید. شما می‌توانید هر چه که می‌خواهید باشید و هر کاری که می‌خواهید انجام دهید اگر تک هدف خود در زندگی را حفظ کنید – آبراهام لینکولن

“We are products of our past, but we don’t have to be prisoners of it.” – Rick Warren

ما محصول گذشته‌ی خود هستیم. اما لزومی ندارد زندانی آن باشیم – ریک وارن

“You must first be who you really are, then do what you need to do, in order to have what you want.” – Margaret Young

شما باید اول کسی که واقعاً هستید، باشید و سپس، هر کاری که لازم است برای تبدیل شدن به شخصی که می‌خواهید باشید، انجام دهید – مارگارت یانگ

True happiness… is not attained through self-gratification, but through fidelity to a worthy purpose.” – Helen Keller

خوشبختی واقعی از طریق ارضای نفس حاصل نمی‌شود بلکه این وفاداری به یک هدف ارزشمند است که خوشبختی واقعی را به وجود می‌آورد – هلن کلر

“There is no greater agony than bearing an untold story inside you.”  –  Maya Angelou

هیچ درد و رنجی بزرگ‌تر از تحمل کردن یک داستان گفته نشده در خود نیست – مایا آنجلو

“More men fail through lack of purpose than lack of talent.” – Billy Sunday

اکثر انسان‌ها به خاطر فقدان هدف شکست می‌خورند تا فقدان استعداد – بلی ساندی

جملات انگیزشی متن در مورد جنگیدن برای هدف

“I am here for a purpose and that purpose is to grow into a mountain, not to shrink to a grain of sand. Henceforth will I apply ALL my efforts to become the highest mountain of all and I will strain my potential until it cries for mercy.” – Og Mandino

من به خاطر هدفی اینجا هستم و آن هدف، تبدیل شدن به کوه است نه یک دانه‌ی شن. از این پس، تمام تلاش خود را برای تبدیل شدن به بلندترین کوه خواهم کرد – اوگ ماندینو

“Above all be of single aim; have a legitimate and useful purpose, and devote yourself unreservedly to it.” – James Allen

بیش از داشتن یک هدف واحد، هدفی سودمند و درست داشته باشید و خود را وقف آن کنید – جیمز آلن

“The soul which has no fixed purpose in life is lost; to be everywhere, is to be nowhere.” – Michel de Montaigne

کسی که هدف ثابتی در زندگی نداشته باشد، گم شده است. همه جا بودن یعنی هیچ کجا نبودن – مایکل دمونتاگن

“People take different roads seeking fulfillment and happiness. Just because they’re not on your road doesn’t mean they’ve gotten lost.” – Dalai Lama

مردم از مسیرهای متفاوتی به دنبال رضایت و خوشبختی می‌گردند. تنها به خاطر این که در مسیر شما نیستند، بدان معنا نیست که گم شده‌اند – دالای لاما

داشتن هدف در زندگی

“You’ve got to have a purpose no matter what you do in life.” – Arnold Schwarzenegger

شما باید در زندگی هدف داشته باشید، مهم نیست چه کاری در زندگی می‌کنید – آرنولد شوارتزنگر

جملات زیبا در مورد هدف به انگلیسی

“The great thing in this world is not so much where we are, but in what direction we are going.” – Oliver Wendell Holmes Jr.

بهترین چیز در این جهان، این نیست که در کجا قرار داریم بلکه این است که در چه جهتی حرکت می‌کنیم – الیور وندل هلمز جونیور

جمله کوتاه انگلیسی در مورد هدف

 “Life is a promise; fulfill it.” – Mother Teresa

زندگی یک وعده است، آن را برآورده کنید – مادر ترزا

جملات زیبا در مورد هدف به انگلیسی

Never work just for money or for power. They won’t save your soul or help you sleep at night.” –  Marian Wright Edelman

هرگز تنها برای پول یا قدرت کار نکنید. آن‌ها روح شما را نجات نخواهند داد یا کمک نمی‌کنند تا شب‌ها راحت‌تر بخوابید – ماریان رایت ادلمن

نیمه‌ی راه!

شما اکنون به نیمه‌ی راه رسیده‌اید! به خواندن بهترین نقل‌قول‌ها در مورد یافتن هدف در زندگی ادامه دهید. هر یک از نقل‌قول‌های سودمند در مورد هدف، به شما کمک می‌کنند تا خود و دلیل زنده بودن خود را بهتر بشناسید. بنابراین، به خواندن، حرکت کردن و رشد نمودن ادامه دهید. 

“Everyone has a purpose in life…a unique gift or special talent to give to others.  And when we blend this unique talent with service to others, we experience the exctasy and exultation of our own spirit, which is the ultimate goal of goals.”  – Deepak Chopra

هر کسی در زندگی هدف دارد. یک هدیه‌ی منحصر به فرد یا استعداد خاصی برای بخشیدن به دیگران. و وقتی که ما این استعداد منحصر به فرد را در خدمت دیگران قرار دهیم، وجد و تعالی روح خود را تجربه خواهیم کرد که به عنوان نهایت هدف‌ها شناخته می‌شود – دیپاک چوپرا

جمله در مورد هدف به انگلیسی

“The purpose of life is to know God.”  –  Wayne Dyer

هدف زندگی، آشنا شدن با خداست – وین دایر

جمله در مورد هدف به انگلیسی

“The greatest thing in this world is not so much where we stand as in what direction we are moving.”  –  Johann Wolfgang Von Goethe

بهترین چیز در زندگی، این نیست که کجا ایستاده‌ایم بلکه جهتی است که به سمت آن در حال حرکت هستیم – یوهان ولفگانگ ون گوته

جملات بزرگان در مورد هدف به انگلیسی

“True happiness… is not attained through self-gratification, but through fidelity to a worthy purpose.”  –  Helen Keller

خوشبختی واقعی از طریق ارضای نفس حاصل نمی‌شود بلکه این وفاداری به یک هدف ارزشمند است که خوشبختی واقعی را به وجود می‌آورد – هلن کلر

“Nothing is more likely to help a person overcome or endure troubles than the consciousness of having a task in life.”  –  Victor Frankl

هیچ چیز نمی‌تواند به انسان در غلبه یا تحمل مشکلات مانند آگاهی از داشتن وظیفه در زندگی کمک کند – ویکتور فرانکل

“Your purpose in life is to find your purpose and give your whole heart and soul to it”  –  Buddha

هدفتان در زندگی، یافتن هدف و وقف قلب و روحتان به آن است – بودا

جمله قشنگ در مورد هدف به انگلیسی

“As you open yourself to living at your edge, your deepest purpose will slowly begin to make itself known.” – David Deida

همانطور که خود را برای زندگی پرمخاطره آماده می‌کنید، بزرگ‌ترین هدفتان به آرامی شروع به پدیدار شدن می‌کند – دیوید دیدا

متن انگیزشی انگلیسی در مورد هدف و موفقیت

“The secret of success is the consistency of purpose!” – Napoleon Hill

راز موفقیت، تداوم هدف است – ناپلئون هیل

“There is something that you can do better than anyone else in the whole world―and for every unique talent and unique expression of that talent, there are also unique needs.” – Deepak Chopra

چیزی وجود دارد که شما می‌توانید بهتر انسان‌های دیگر این جهان انجام دهید. و برای هر استعداد منحصر به فرد و بیان منحصر به فرد از آن استعداد، نیازهای منحصر به فردی نیز وجود دارند -دیپاک چوپرا

“Have a higher purpose than money.” – Grant Cardone

هدفی بزرگ‌تر از پول داشته باشید – گرانت کاردون

“Good luck is another name for tenacity of purpose.” – Ralph Waldo Emerson

خوش‌شانسی، نام دیگری از سرسختی هدف است – رالف والدو امرسون

متن درباره هدف زندگی به انگلیسی

“The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well.” – Ralph Waldo Emerson

هدف زندگی، خوشحال بودن نیست بلکه هدف، مفید، با افتخار و دلسوز بودن است؛ انجام دادن کاری است که تفاوتی بین زندگی کردن و زندگی خوب کردن ایجاد نماید – رالف والدو امرسون

“Passion and purpose scale – always have, always will.” – Elon Musk

اشتیاق و هدف – همیشه داشته باش، همیشه اراده کن – الون ماسک

“Live the Life of Your Dreams: Be brave enough to live the life of your dreams according to your vision and purpose instead of the expectations and opinions of others.” – Roy T. Bennett

مانند رویاهایت زندگی کن. آنقدر شجاع باش تا بر اساس بصیرت و هدفت زندگی کنی نه انتظارات و نظرات دیگران – روی تی بنت

“Your purpose becomes your inner motivator, turning on the ignition switch in your brain to transcend the noise in your life and focus on what matters most.” – Victor Strecher

هدف به انگیزه‌ی درونی تبدیل می‌شود، سوئیچ جرقه‌زنی را در مغز شما فعال می‌کند تا فراتر از صدای زندگی شما برود و بر بر آنچه اهمیت دارد، تمرکز کند – ویکتور استرچر

متن انگلیسی در مورد هدف و موفقیت

“Even if he fails again and again to accomplish his purpose, the strength of character gained will be the measure of his true success.” – James Allen

حتی اگر او بارها و بارها در مسیر دستیابی به اهدافش شکست بخورد، قدرت شخصیتی که به دست آورده است، به عنوان معیار موفقیت واقعیش سنجیده می‌شود – جیمز آلن

متن جالب درباره هدف

“I want to live my life in such a way that when I get out of bed in the morning, the devil says, “aw shit, he’s up!” – Steve Maraboli

من می‌خواهم طوری زندگی کنم که وقتی هر صبح از خواب بیدار می‌شوم، شیطان با خود بگوید: لعنتی باز بیدار شد! استیو مارابولی

“Make your work to be in keeping with your purpose” – Leonardo da Vinci

کاری که انجام می‌دهید را با هدفتان همسو کنید – لئوناردو داوینچی

“The crowning fortune of a man is to be born to some pursuit which finds him employment and happiness, whether it be to make baskets, or broadswords, or canals, or statues, or songs.” – Ralph Waldo Emerson

بخت خوب یک نفر، به دنیا آمدن به منظور دنبال کردن کارهایی است که برایش خوشبختی به همراه دارند؛ خواه این که آن ساختن سبد، قداره، کانال، تندیس یا آهنگ باشد – رالف والدو امرسون

Believe in your heart that you’re meant to live a life full of passion, purpose, magic and miracles.” – Roy T. Bennett

به خود باور داشته باشید که برای داشتن زندگی سرشار از اشتیاق، هدف، جادو و معجزه به دنیا آمده‌اید – روی تی بنت

متن انگیزشی در مورد داشتن هدف در زندگی

“The greatest tragedy is not death, but life without purpose.” – Rick Warren

بزرگ‌ترین تراژدی، مرگ نیست بلکه زندگی بدون هدف است – ریک وارن

“When a person can’t find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure.” – Victor Frankl

زمانی که یک انسان نمی‌تواند احساس عمیق معنا و هدف را پیدا کند، حواس خود را با لذت پرت می‌کند – ویکتور فرانکل

متن انگلیسی طولانی درباره هدف

“Purpose is not a noun, it is a verb. It is about how we work. We experience purpose when we do something that’s greater than ourselves. We experience purpose when we push ourselves and grow. We experience purpose as part of a community.” – Aaron Hurst

هدف، اسم نیست بلکه فعل است. آن به معنی نحوه‌ی عملکرد ماست. ما زمانی هدف را تجربه می‌کنیم که کاری بزرگ‌تر از خودمان انجام می‌دهیم. ما زمانی هدف را تجربه می‌کنیم که خود را تحت فشار قرار می‌دهیم و رشد می‌کنیم. ما هدف را به عنوان بخشی از جامعه تجربه می‌کنیم – آرون هارست

The purpose of life, after all, is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience.”  – Eleanor Roosevelt

در مجموع، هدف زندگی، زندگی کردن، تجربه کسب کردن، دستیابی مشتاقانه و بدون ترس به تجربه‌ی جدیدتر و غنی‌تر است – النور روزولت

“Follow your dreams, they know the way.” – Kobe Yamada

رویاهایت را دنبال کن، آن‌ها مسیر را به خوبی می‌شناسند – کوب یامادا

“To the person who does not know where he wants to go there is no favorable wind.” – Seneca

برای کسی که مقصد خود را نمی‌داند، هیچ باد مطبوعی وجود ندارد – سنکا

سخن نهایی

امیدوارم که این نقل‌قول‌ها در مورد یافتن هدف در زندگی برایتان مفید بوده باشند. اگر هنوز در مسیر یافتن هدف در زندگی هستید، دلسرد و ناامید نشوید. به جستجوی خود ادامه دهید و قطعاً هدف خود را خواهید یافت. تنها کافی است برای یافتن هدف صبور باشید، به مسیر اعتماد کنید و مهم‌تر از همه، به سمت جلو حرکت کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.