مرور رده

متن

استوری برای شهادت حضرت زینب

حضرت زینب با فداکاری های بسیارش در مقابل سپاه یزید ایستاد و به ما یاد داد با دستان خالی نیز می توان حق را گرفت و ظلم هیچ زمانی پایدار نیست. برای خواندن استوری های شهادت حضرت زینب این مقاله را بخوانید.

نامه برای روز پدر از طرف دختر

روز پدر یکی از مناسبت های مهم برای ایرانیان است زیرا هم ولادت امام علی می باشد و هم روز پدر، بهترین زیباترین نامه هایی که برای روز پدر می توانید به پدر خود بنویسید را در این قسمت بخوانید.