مرور رده

سرگرمی

معنی ضرب المثل آشپز که دوتا شد، آش یا شور می شود یا بی نمک + داستان

همه ما این ضرب المثل را زیاد شنیده ایم که آشپز که دوتا شود آش یا شور می شود یا بی نمک ولی آیا تا به حال داستان آن را نیز شنیده اید؟ در ادامه می توانید داستان این ضرب المثل را بخوانید.

دعا برای مشکلات سخت، آداب خواندن دعا برای مشکلات سخت

گرفتار شدن در مشکلات سخت جزوی از زندگی همه افراد می باشد. چیزی مهم است و باید در این شرایط انجام بدهمی این است که از طریق دعا کردن از خداوند بخواهیم تا برای رفع مشکلاتمان راهی جلوی پایمان بگذارد.