شعرهای کودکانه انگلیسی شاد با معنی

شعرهای انگلیسی کودکانه با ترجمه فارسی

والدین عزیزی که می خواهند کودکانشان زبان انگلیسی را یاد بگیرند، می توانند شعرهای ساده انگلیسی برای کودکان را به آن ها آموزش دهند. در این مقاله شعرهای کودکانه انگلیسی شاد با معنی آورده شده است.

زبان انگلیسی از زبان های بین االمللی می باشد و هر پدر و مادری دوست دارد، فرزندش زبان انگلیسی را یاد بگیرد. زبان انگلیسی باعث رشد ذهنی و تقویت حافظه کودکان می شود، اگر کودک شما زبان انگلیسی را به سختی یاد می گیرد، بهتر است از شعرهای انگلیسی کودکانه شروع کرده و به صورت شعر، زبان انگلیسی را به کودک خود آموزش دهید، زیرا کودکان به شعر علاقه ی بیشتری نشان داده و زودتر یاد می گیرند. بنابراین در این پست تعدادی از شعرهای کودکانه انگلیسی شاد با معنی به شما ارائه می شود، با ما همراه باشید.

شعرهای شاد انگلیسی برای کودکان با ترجمه

شعر انگلیسی شاد برای کودکان با ترجمه فارسی

,Twinkle, twinkle, little star
,How I wonder what you are.Up above the world so high
.Like a diamond in the skY
,Twinkle, twinkle, little staR
,How I wonder what you are.When the blazing sun is gone
,When he nothing shines upon
,Then you show your little light
.Twinkle, twinkle, all the night
,Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are!Then the traveler in the dark
,Thanks you for your tiny spark
,He could not see which way to go
.If you did not twinkle so
,Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are

چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
متعجبم که تو چی هستی!
در بلندترین نقطه جهان
مثل یک نگین الماس در آسمان
متعجبم که تو چی هستی!
وقتی که خورشید آتشین میره
وقتی هیچ روشنی و درخشندگی نداره
اونوقته که تو نور کم خودتو نشون می دی
و در طول شب چشمک ,چشمک میزنی
چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
متعجبم که تو چی هستی !
وقتی که مسافران شب در تاریکی
از نور کم تو سپاسگزاری می کنند
اگر چشمک زدن تو نبود
نمی دونستند از کدام راه برونند
چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
متعجبم که تو چی هستی!

شعر زیبا و شاد کودکانه انگلیسی با معنی فارسی

Rain Rain go away

Come again another day

Daddy wants to play

Rain Rain go away

Rain Rain go away

Come again another day

Mommy wants to play

Rain Rain go away

Rain Rain go away,
Come again another day

Sister wants to play
Rain Rain go away

Rain Rain go away,
Come again another day
Brother wants to play
Rain Rain go away

Rain Rain go away
Come again another day
Baby wants to play
Rain Rain go away

Rain Rain go away
Come again another day
All the family wants to play
Rain Rain go away

باران باران دور شوید

یه روز دیگه بیا

بابا میخواد بازی کنه

باران باران دور شوید

باران باران دور شوید

یه روز دیگه بیا

مامان میخواد بازی کنه

باران باران دور شوید

باران باران دور شوید،
یه روز دیگه بیا

خواهر می خواهد بازی کند
باران باران دور شوید

باران باران دور شوید،
یه روز دیگه بیا
داداش میخواد بازی کنه
باران باران دور شوید

باران باران دور شوید
یه روز دیگه بیا
عزیزم میخواد بازی کنه
باران باران دور شوید

باران باران دور شوید
یه روز دیگه بیا
همه خانواده می خواهند بازی کنند
باران باران دور شوید

شعر شاد کودکانه انگلیسی با معنی

 

In the playground

We have lots of fun

We play, we talk

We jump, we run

At our school. At our school. At our school

On the sports field

We do PE

We play sports together

You and me

At our school…

In the art room

We paint and draw

We put our pictures

On the walls

At our school…

In the computer room

We look and hear

We put the headphones

On our ears

At our school…

تو زمین بازی

ما کلی خوش میگذرونیم

بازی میکنیم، حرف میزنیم

می پریم، می دویم

تو مدرسه مون. تو مدرسه مون. تو مدرسه مون

تو زمین ورزش

ما ورزش میکنیم

ما با هم ورزش میکنیم

من و تو

تو مدرسه مون…

تو کلاس هنر

ما رنگ می زنیم و نقاشی میکنیم

ما تصویر ها رو

به دیوار میزنیم

تو مدرسه مون…

تو کلاس کامپیوتر

ما نگاه میکنیم و گوش میدیم

ما هدفون رو

رو گوشمون میذارم.

تو مدرسه مون

شعر کودکانه ی شاد انگلیسی با ترجمه

What’s the weather like today

Is it cold or is it sunny

Can we go outside to play

When it’s windy, When it’s windy

We go outside, we fly our kite

The kite goes high up in the sky

And we play until it’s night

When it’s snowing, when it’s snowing

We make a snowman in the snow

We wear our coats and play together

Until it’s time to go

When it’s sunny, when it’s sunny

We wear our hats and go outside

We play together at the park

We have a fun time one the slide

What’s the weather,  what’s the weather…

هوا امروز چطوره؟

سرده یا آفتابیه؟

میتونیم بریم بیرون بازی کنیم؟

وقتی باد میزنه وقتی باد میزنه

میریم بیرون بادبادک و پرواز میدیم

بادبادک میره بالای بالا تو آسمون

و تا وقتی شب بشه بازی میکنیم

وقتی برفیه، وقتی برفیه

نو برف آدم برفی می سازیم

کاپشن می پوشیم و با هم بازی میکنیم

تا وقت رفتن برسه

وقتی آفتابیه، وقتی آفتابیه

کلاه میزاریم میریم بیرون

تو پارک با هم بازی میکنیم

رو سرسره کلی خوش میگذره

هوا چطوره ، هوا چطوره

شعری شاد برای کودکان به زبان انگلیسی با معنی فارسی

Hello, mom

The party was fun

Everyone was happy

Each and everyone

But after the party

Balloons were on the door

Food was on the table

And cards were on the floor

The house was so untidy

So here is your surprise…

Open the door

And open your eyes

The food is in the fridge

The rubbish is in the bin

Now the house is tidy

So come on in

Thank you

سلام مامان

مهمونی خیلی خوش گذشت

همه خوشحال بودن

همه همه

اما بعد از مهمونی

بادکنک ها رو در بودن

غذا ها رو میز مونده بودن

کارتها رو زمین پخش بودن

خونه خیلی بهم ریخته بود

پس ما سورپرایزت کردیم

در خونه رو باز کن

چشماتو هم باز کن

غذا تو یخچاله

آشغال ها تو سطل زباله

حالا خونه مرتبه

پس بالا بیا تو

ممنون

شعرهای کوتاه و شاد انگلیسی برای کودکان با معنی

the wedding doll

The Wedding Doll is very grand
She has her own white wedding stand

And stands very straight in the dining hall
In her dress and her veil and her gloves and all

But though she’s been standing there summer and fall
The bridegroom seems never to turn up at all

And sometimes I wonder – What sort of life
Always the wedding but never the wife

عروسک عروس

عروسک عروس خیلی بزرگ و باوقاره
پایه سفید عروسی برای خودش داره

و داخل سالن ناهارخوری محکم ایستاده
توی لباس عروس و تور و دستکش هاش و همه چیز

اما با اینکه تابستان و پاییز ایستاده
داماد انگار هیچوقت نمیاد

من بعضی وقت ها تعجب می کنم، این چه زندگیه؟
همیشه عروسی اما هیچوقت همسر کسی نشی!

if i were god

If I were God I wouldn’t let it rain
The snow would fall in summer when it’s hot

If I were God there’d be
No school ever

Chocolate forever
and teeth that never rot

If I were God – but I’m not

اگر من خدا بودم

اگه من خدا بودم نمی گذاشتم باران بیاید
بلکه در تابستان و هوای گرم برف می باریدم

اگه من خدا بودم اینطوری می شد که
مدرسه هیچ وقت نباشه

شکلات برای همیشه باشه
و دندان ها هیچ وقت خراب نمی شدن

اگه من خدا بودم، اما نیستم!

a tiny plant

In the heart of a seed
A tiny plant lay fast asleep
“Wake,” said the sunshine
“And creep to the light”
“Wake,” said the voice
Of the raindrops bright
The little plant heard
And it rose to see
What the wonderful
Outside world might be

یک گیاه کوچک

در قلب یک دانه
یک گیاه کوچک سریع خوابیده بود
آفتاب گفت:”بلند شو”
“و به سوی نور برو”
صدایی از قطرات روشن باران گفت:
“بیدار شو”
گیاه کوچک شنید
و بلند شد تا ببیند
“دنیای بیرون چقدر شگفت انگیز می تواند باشد.”

honey bees

Five busy honey bees were resting in the sun
“The first one said, “Let us have some fun

“The second one said, “Where shall it be
“The third one said, “In the honey tree

“The fourth one said, “Let’s make some honey sweet
“The fifth one said, “With pollen on our feet

The five little busy bees sang their buzzing tune
As they worked in the beehive all that afternoon

Bzzzzzz! Bzzzzzz! Bzzzzzz! Bzzzzzz! Bzzzzzz

زنبورهای عسل

پنج تا زنبور عسل زیر نور خورشید استراحت می کردند که
اولی گفت:”بیایید یخورده سرگرم بشیم.”

دومی گفت:”کجا باید باشه؟”
سومی گفت:”داخل درخت عسل!”

چهارمی گفت:”بیایید یخورده عسل شیرین درست کنیم.”
پنجمی گفت:”با گرده های روی پاهامون.”

پنج زنبور کوچولو شروع کردند به آواز خوندن
در حالی که همه بعدازظهر رو داخل کندوی عسل کار می کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.