متن روز دانش آموز مبارک به انگلیسی با معنی فارسی

متن روز دانش آموز مبارک به انگلیسی با معنی فارسی

در این مطلب به مناسبت روز دانش آموز (13 آبان)، متن روز دانش آموز مبارک به انگلیسی با معنی فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم.

یک سفر هزاران مایلی با یک قدم شروع می شود. اگر رویایی یا هدفی برای رسیدن به آن دارید، باید از همین امروز روی آن کار کنید و تنها در این صورت است که می توانید در سالهای آینده به آن برسید. قدم های کوچک می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. روز دانش آموز (13 آبان) را به تمامی دانش آموزان عزیز تبریک عرض می کنیم و به مناسبت این روز متن تبریک روز دانش آموز به انگلیسی با معنی فارسی را با شما به اشتراک می گذرایم و پیشنهاد می کنیم از مطالب مرتبط همچون عکس تبریک نوشته روز دانش آموز و متن تبریک روز دانش آموز نیز بازدید نمایید.

متن روز دانش آموز مبارک به انگلیسی با معنی فارسی

Those who are always open to learn new things are always progressive in their lives
.Warm wishes on Students Day to all the students

کسانی که همیشه برای یادگیری چیزهای جدید آماده هستند، همیشه در زندگی خود پیشرفت می کنند.
با آرزوی صمیمانه روز دانش آموز برای همه دانش آموزان.

«متن روز دانش آموز مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی»

Being a student is a great thing as there are so many new things to learn about. Happy Students Day to you

دانش آموز بودن یک چیز عالی است زیرا چیزهای جدید زیادی برای یادگیری وجود دارد.
روز دانش آموز بر شما مبارک باد.

«متن تبریک روز دانش آموز انگلیسی با معنی فارسی»

On the occasion of Students Day, we wish that there are no hurdles in your studies and you always progress towards better life
.Happy Students Day

به مناسبت روز دانش آموز، آرزو می کنیم که هیچ مانعی در تحصیل شما وجود نداشته باشد و همیشه به سمت زندگی بهتر پیشرفت کنید.
روز دانش آموز مبارک باد.

«متن انگلیسی برای تبریک روز دانش آموز با معنی فارسی»

There is no shortcut to success and therefore, you must never compromise with your dedication
.Happy Students Day to you

هیچ راه میانبری برای موفقیت وجود ندارد و بنابراین، شما هرگز نباید با فداکاری خود سازش کنید.
روز دانش آموز بر شما مبارک باد.

«جمله انگلیسی برای تبریک روز دانش آموز با معنی فارسی»

On the occasion of Students Day, wishing all the students great success and bright future
Keep working hard towards your goal

به مناسبت روز دانش آموز، برای همه دانش آموزان آرزوی موفقیت های بزرگ و آینده ای روشن دارم. به سختی به هدف خود ادامه دهید.

«متن روز دانش آموز مبارک به انگلیسی»

A very Happy Students Day to all the students
.Always be consistent in what you do and it will bring you good results for sure

روز دانش آموز بر همه دانش آموزان مبارک باد.
همیشه در کاری که انجام می دهید ثابت قدم باشید و مطمئناً نتایج خوبی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

…It is definitely not easy to be a good student
…It demands lots of hard work and dedication
Wishing you a very Happy Students Day

قطعاً دانش آموز خوب بودن آسان نیست…
این کار سخت و فداکاری زیادی می طلبد …
با آرزوی روز دانش آموز مبارک برای شما.

«متن روز دانش آموز مبارک به انگلیسی با معنی فارسی»

…Each day, each effort will bring you closer to your goals
…So keep working hard on daily basis to enjoy success in every exam
.Best wishes on Students Day to you

هر روز ، هر تلاشی شما را به اهداف خود نزدیک می کند….
بنابراین به کار روزانه خود ادامه دهید تا از موفقیت در هر امتحان لذت ببرید …
با آرزوی موفقیت برای روز دانش آموز برای شما.

…Life is a book and being a student is the most beautiful chapter of that book
…Make sure you enjoy this chapter to the fullest
Wishing a very Happy Students Day

زندگی یک کتاب است و دانش آموز بودن زیباترین فصل آن کتاب است …
مطمئن شوید که از این فصل نهایت لذت را برده اید….
با آرزوی روز بسیار مبارک برای دانش آموزان

«متن زیبا برای تبریک روز دانش آموز به انگلیسی»

When a student becomes successful, his success is reflection of the success of his parents and teachers
Happy Students Day to you

وقتی دانش آموزی موفق می شود، موفقیت او بازتاب موفقیت والدین و معلمانش است.
روز دانش آموز بر شما مبارک باد

«جمله انگلیسی زیبا برای تبریک روز دانش آموز»

Every successful person has a different plan, different dream, different strategy
There is just one thing that is common to all i.e. they never give up
If you want something then keep trying for it because you can only fail when you stop trying
Happy World Students Day to you

هر فرد موفق برنامه ای متفاوت، رویایی متفاوت، استراتژی متفاوتی دارد !!!!
فقط یک چیز برای همه مشترک است یعنی آنها هرگز تسلیم نمی شوند.
اگر چیزی را می خواهید، برای آن تلاش کنید، زیرا تنها زمانی می توانید شکست بخورید که تلاش را متوقف کنید.
روز جهانی دانش آموز بر شما مبارک باد.

«جمله انگلیسی برای تبریک روز دانش آموز»

.God has gifted everyone with some talent
.It is our job to find out what are we good at and then follow our passion
.It is our duty to shine out but without dedication and hard work, it is impossible
.So keep working harder
Sending warm wishes to you on World Students Day

خداوند به همه استعدادهایی عطا کرده استو
این وظیفه ماست که دریابیم در چه کاری مهارت داریم و سپس از علاقه خود پیروی کنیم.
وظیفه ما این است که بدرخشیم اما بدون فداکاری و تلاش سخت، غیرممکن است. بنابراین بیشتر کار کنید.
در روز جهانی دانش آموز برای شما آرزوهای گرامی ارسال می شود.

«متن تبریک روز دانش آموز به انگلیسی با معنی فارسی»

Expecting success without working hard for it is like expecting to win a competition without participating in it
Never shy from hard work, never compromise on giving better than the best and only then you will enjoy fruits of success in life
.Happy World Students Day to you dear

انتظار موفقیت بدون تلاش زیاد برای آن مانند انتظار برای برنده شدن در مسابقه بدون شرکت در آن است.
هرگز از کار سخت طفره نروید، هرگز در ارائه بهتر از بهترین ها مصالحه نکنید و تنها در این صورت از ثمرات موفقیت در زندگی لذت خواهید برد.
روز جهانی دانش آموز بر شما عزیزان مبارک باد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.