القاب حضرت سکینه برای اسم دختر (زیباترین القاب برای دختر)

در این مقاله می توانید القاب حضرت سکینه را برای نامگذاری اسم دختر خود انتخاب کنید. بهترین و زیباترین القاب حضرت سکینه برای اسم را در سایت بخوانید.

حضرت سکینه دختر امام حسین (ع) و مادرش رباب می باشد. نام حضرت سکینه را در روایات آمنه و امنیه ذکر کرده اند. حضرت سکینه خواهر امام سجاد و حضرت علی اکبر بودند و با پسر امام حسن یعنی با پسر خود ازدواج کردند. در ادامه مطلب القاب حضرت سکینه برای اسم دختر را می توانید بخوانید.

القاب زیبای حضرت سکینه برای اسم دختر

 1. امینه (امانت دار)
 2. انسیه (همنشین و همدم)
 3. منیژه (سفید رو و پاکدامن)
 4. حلما (صبور و بردبار)
 5. کوثر (نیکوکار)
 6. لیا (خجسته)
 7. ثنا (ستایش)
 8. محدثه (روایتگر)
 9. طهورا (دخترپاک)
 10. مبینا (روشن و آشکار)
 11. مائده (نام سوره ای در قرآن)
 12. مهدیه (نجات بخش)
 13. یسرا (آسان و فراخی)
 14. نجمه (نام ستاره)
 15. حسیبه (دختر با اصل و نصب)
 16. نرجس (نام گیاهی خوشبو)
 17. عارفه (دانا)
 18. حدیثه (داستان و حکایت)
 19. مرضیه (پسندیده و خشنود)
 20. رضوانه (بهشت)
 21. مطهره (پاک و مقدس)
 22. مینو (روان)
 23. زینا (زیبا)
 24. طیبه (پاک و منزه)
 25. حمیده (ستوده)
 26. مهیلا (حرکت آهسته)
 27. بشرا (بشارت)
 28. زینت (آرایش)
 29. راکعه (دختر رکوع کننده)
 30. آمنه (امانتدار)

القاب حضرت سکینه برای اسم دختر

 1. سرور (رانده شده از آتش)
 2. اطهر (پاکیزه تر)
 3. مهاد (بستر،گهواره)
 4. لقا (دیدار)
 5. طاهره (زن پاکدامن)
 6. صفیه (خالص و یگانه)
 7. بعثت (بر انگیختن)
 8. اکرام (بزرگداشت)
 9. فرح (شادمانی)
 10. رازیل ( فرشته اسرار)
 11. هاجر (فضیلت و برتری)
 12. حکیمه (دانشمند)
 13. صالحه (شایسته)
 14. اسوه (پیشوا و رهبر)
 15. شوکت (جاه و مقام)
 16. ساهره (چشمه روان)
 17. لینا (مهربان)
 18. شاکره (شکر کننده)
 19. عرفانه (مهربان)
 20. متینه (با وقار و مهربان)
 21. عزت (سرافرازی)

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.