آیا دلفین ها میخوابند ؟ دلفین‌ها چگونه میخوابند؟

خوابیدن دلفین ها با ما انسان‌ها تفاوت بسیاری دارد. انسان‌ها دارای دوره های طولانی مدت خواب هستند و ما در هنگام خواب از اطراف خود آگاه نیستیم.انسان‌ها در خواب بصورت غیرارادی تنفس میکنند و وقتی به خواب میرویم به صورت خودکار و ناخودآگاه به تنفس ادامه میدهیم.

دلفین ها نمی‌توانند اینگونه بخوابند؛آن‌ها باید هوشیار باشند،حتی وقتی خواب هستند.به این خاطر که تنفس آن‌ها به صورت خودکار انجام نمی‌شود اگر دلفین ها مانند ما به خوابی عمیق و ناخودآگاه بروند،تنفس آنها قطع میشود و آنها خفه یا غرق میشوند.

برای درک بهتر؛دلفین‌ها فقط به یکی از دونیمه مغز خود اجازه میدهند بخواب برود؛نیمه دیگر هوشیار میماند تا تنفس ادامه پیدا کند و مراقب خطرات احتمالی باشد.دلفین‌ها فقط یک چشمشان را هنگام خواب می‌بندند؛وقتی چشم چپ بسته باشد نیم کره سمت راست مغز خواب است و بالعکس.این شیوه به خواب رفتن با نام (unihemispheric) شناخته میشود که در آن فقط یک نیم کره مغز به خواب میرود.نیم کره‌های مغز دلفین‌ها به صورت متناوب به خواب میرود و آنها میتوانند بدون از دست دادن هوشیاری استراحت کنند.

دلفین ها هنگام استراحت اغلب به صورت بی‌حرکت روی سطح آب قرار میگیرند و بصورت منظم تنفس میکنند و شاید آرام و پیوسته نزدیک سطح آب به شنا کردن بپردازند.بعضی اوقات درآب های کم‌عمق،دلفین ها در کف دریا میخوابند وبه صورت منظم برای نفس کشیدن به سطح آب می‌آیند.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.