محاسبه درصد به چه صورت است ؟ (چندین مثال متنوع)

آموزش نحوه محاسبه درصد همراه با مثال

محاسبه درصد در خیلی موارد مورد نیاز است. شما برای محاسبه سود فروش، درصد پول، درصد تست، درصد تخفیف و بسیاری موارد دیگر نیاز دارید تا روش محاسبه درصد را بدانید. در این نوشته به زبان ساده خواهیم گفت که درصد را چگونه حساب کنیم.

محاسبه درصدها یک فرایند ریاضی آسان است. گاهی اوقات، هنگامی که نیاز به یافتن نسبت یا بخش یک مقدار به عنوان بخشی از مقدار دیگر وجود دارد، باید آن را به صورت درصد بیان کنید. در این مقاله، درصد ها، نحوه محاسبه آنها را همراه با مثال استفاده از آنها به شما نشان می دهیم. با ما همراه باشید تا پاسخ پرسش ساده محاسبه درصد به چه صورت است ؟ را با چندین مثال متنوع بیاموزید.

نحوه محاسبه درصد در 3 مرحله آسان (با مثال)

از نظر ریاضی، درصدها نسبتهایی هستند که بصورت کسرهای ضرب در 100 بیان می شوند. آنها معمولاً “٪” یا “درصد” نشان داده می شوند. این اعداد ممکن است بیشتر به صورت کسرهای ساده یا کسرهای اعشاری نشان داده شوند. مانند عدد 65/100 یا 65 درصد است.

اصطلاح درصد از دو کلمه “per” و “cent” تشکیل شده است. Cent یک کلمه با ریشه لاتین و فرانسوی است که به معنی “صد” و “per ” به معنی “در” است. به عنوان مثال، 90 درصد به معنی 90 از 100 است در حالی که 50 درصد به معنی 50 از 100 یا نیمی از یک کل است.

نحوه محاسبه درصد به چه صورت است؟

بسیاری از ماشین حساب های آنلاین برای یافتن درصد وجود دارد، اما درصد ها را می توان با دنبال کردن این مراحل به صورت دستی محاسبه کرد:

  • فرمت اولیه عددی که به درصد تبدیل می شود را تعیین کنید
  • یک فرآیند ریاضی روی عددی که به درصد تبدیل می شود انجام دهید
  • نتیجه فرایند ریاضی را در 100 ضرب کنید

1. قالب اولیه عددی که به درصد تبدیل می شود را تعیین کنید

عددی که به درصد تبدیل می شود می تواند به صورت اعشاری یا کسری باشد. یک مثال خوب از یک عدد اعشاری 0.57 است، که ممکن است نسبت محاسبه شده مقادیری باشد که مقایسه می کنید، در حالی که یک مثال از کسر 3/20 است. قالب اولیه فرایند ریاضی بعدی را که بر روی عدد انجام می شود تعیین می کند.

2. یک فرایند ریاضی را روی عددی که به درصد تبدیل می شود انجام دهید

اگر عددی که به درصد تبدیل می شود یک عدد اعشاری مانند 0.57 باشد، ممکن است قبل از رفتن به مرحله بعدی نیازی به انجام کاری با آن نداشته باشید. با این حال، اگر کسری مانند 3/20 باشد، ابتدا باید عدد (3 در این مورد) را بر مخرج (در این مورد 20) تقسیم کنید تا یک عدد اعشاری به دست آید.

3. نتیجه فرایند ریاضی را در 100 ضرب کنید

اگر از شما خواسته می شود یک عدد اعشاری مانند 0.57 را به درصد تبدیل کنید، باید آن را به سادگی در 100 ضرب کنید. یعنی 0.57 در 100 = 57. بنابراین ، 0.57 به عنوان درصد = 57٪ یا 57 درصد. مثال دیگر تبدیل اعشار به درصد 0.03 100 100 = 3 or یا 3 درصد است.
با این حال ، اگر از شما خواسته می شود 3/20 را به درصد تبدیل کنید، باید 3 را بر 20 = 0.15 تقسیم کنید. سپس 0.15 را در 100 = 15٪ یا 15 درصد ضرب کنید.

مثال دیگر این است که اگر قرار است 5/10 را به درصد تبدیل کنید، باید 5 را بر 10 = 0.5 تقسیم کنید. سپس 0.5 را در 100 ضرب کنید. بنابراین، 0.5 100 100 = 50 or یا 50 درصد.

نحوه محاسبه درصد با کار معکوس

گاهی اوقات، لازم است به صورت عقب گرد، درصد را محاسبه کنید. این درصد نیز معکوس نامیده می شود و زمانی استفاده می شود که درصد و عدد نهایی داده شود و عدد اصلی محاسبه شود.

به عنوان مثال ، اگر 40درصد از یک عدد 500 باشد، عدد اصلی چقدر است؟ روشهای زیر برای محاسبه درصد با روش معکوس به شرح زیر است:

  • درصد عدد اصلی یا واقعی را بیابید
  • عدد نهایی را در 100 ضرب کنید
  • حاصل ضرب را بر درصد تقسیم کنید

1. درصد عدد اصلی یا واقعی را بیابید

درصد عدد اصلی که در مسئله ریاضی آورده شده است 40 است.

2. عدد نهایی را در 100 ضرب کنید

شما باید عدد نهایی را که در مسئله ریاضی آمده است در 100 ضرب کنید. این بدان معناست که ، 500 در 100 برابر است با 50000.

3. حاصل ضرب را بر درصد تقسیم کنید

گام بعدی و نهایی این است که حاصل ضرب انجام شده در مرحله دو را بر عدد درصدی که در سوال داده شده است تقسیم کنید. این بدان معناست که 50000/40 = 1،250. بنابراین ، عدد اولیه 1250 بود.

محاسبه درصد به چه صورت است ؟

در اینجا چند مثال از درصد و نحوه محاسبه آنها:

عدد اعشاری 3.25 را به درصد تبدیل کنید
برای تبدیل عدد اعشاری ، 3.25 به درصد ، آن را در 100 ضرب کنید. بنابراین

3.25 * 100              100 = 325

عدد اعشاری 0.65 را به درصد تبدیل کنید
برای تبدیل عدد اعشاری 0.65 به درصد ، 0.65 را در 100 ضرب کنید

بنابراین ، 0.65 x 100 = 65٪.

کسر 5/6 را به درصد تبدیل کنید
برای تبدیل کسر 5/6 به درصد ، ابتدا باید 5/6 را با تقسیم عدد 5 بر مخرج 6 به اعشار تبدیل کنید. این بدان معناست که:

5/6 = 0.833 به دو رقم اعشار. سپس ، 0.83 را در 100 = 83٪ ضرب کنید.

کسر 60/100 را به درصد تبدیل کنید
برای تبدیل کسر 60/100 به درصد ، ابتدا باید 60/100 را با تقسیم عدد 60 بر مخرج 100 به اعشار تبدیل کنید. این بدان معناست که:

60/100 = 0.6. سپس 0.6 را در 100 = 60٪ ضرب کنید.

قیمت لپ تاپ با 30 درصد کاهش به 120 دلار رسید. قیمت اولیه چند بود؟
برای تعیین قیمت اصلی ، درصد قیمت اصلی را با تفریق 30 from از 100 تعیین کنید. سپس ، قیمت نهایی را در 100 ضرب کنید. یعنی 120 100 100 = 12 ، 000. در نهایت ، نتیجه را بر درصد محاسبه شده تقسیم کنید مرحله 1 بالا این بدان معناست که:

12000/70 = 171.43 دلار. بنابراین قیمت اصلی 171.43 دلار به دو رقم اعشار است.

اگر 20 درصد تخفیف از قیمت مشخص شده 30.00 دلار است، قیمت فروش را بیابید
درصد را به رقم اعشاری = 20/100 = .20 تبدیل کنید و اعشار را در قیمت اصلی ضرب کنید تا
مبلغ تخفیف = .20 X $ 30 = 6 $ دریافت کنید.

قیمت فروش = قیمت کامل – تخفیف = 30.00 دلار – 6.00 دلار = 24.00 دلار. بنابراین ، قیمت فروش 24.00 دلار است

دو سال پیش، بلیط مسابقه فوتبال 20 دلار بود. امسال قیمت آن 60 درصد افزایش یافته است. قیمت بلیط امسال چقدر است؟
درصد را 60 درصد افزایش دهید ، آن را بر 100 تقسیم کنید تا شکل اعشاری مشخص شود و آن را در قیمت اصلی ضرب کنید

= 60٪ از 20.00 $ = 12.00 $. بنابراین ، قیمت بلیط امسال = قیمت اولیه + افزایش هزینه بلیط = 20.00 دلار + 12.00 دلار = 32.00 دلار

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.