تعبیر خواب شستن سر (شستن سر دیگران، همسر، کودک، مرده و….)

شستن سر در خواب چه تعبیری دارد؟

عالم خواب و رویا نامحدود است و ممکن است شما هر خوابی را ببینید، مانند خواب دیدن شستن موی سر. در این مقاله تعبیر خواب شستن سر گردآوری شده است.

خواب هایی که افراد می بینند، ممکن است بر اساس دغدغه فکری و یا چیزی که کل روز ذهن آن ها را مشغول کرده است، باشد. هر خوابی که فرد میبیند تعبیر ویژه ای دارد. برای مثال دیدن شست و شوی موی سر در خواب تعابیر گوناگونی دارد که در مطالب زیر به آن ها اشاره می کنیم. در این پست تعبیر خواب شستن سر به شما ارائه می شود. با ما همراه باشید تا معنی و مفهوم شستن سر خودمان و تعبیر خواب شستن سر دیگران را بدانید.

تعبیر خواب شستن سر خود

اگر فردی در خواب ببیند سر خود را می شوید، یعنی از استرس و اضطراب و موارد غیر ضروری رهای می یابد. همچنین شک اطرافیان را نسبت به خود از بین می برد.

اگر شخصی در خواب ببیند بعد از شستن سر، موی او به رنگ سبز درآمد یعنی به خوشبختی و سعادت می رسد و شانس به او روی می آورد.

اگر در خواب دیدید سر خود را با آب گرم شستید، به این معنا است که از شر افکار بد خلاص می شوید.

شستن سر نشاندهنده ناخودآگاه رویای تمیز است. اگر شخصی در خواب در حال شستن موی سر خود باشد، نه تنها در امور بهداشتی و ظاهری تمیز است، بلکه بلند پرواز و متعهد به اصول اخلاقی می باشد.

اگر فردی در خواب در حال شستن سر خود باشد، یعنی یک آدم بلند پرواز می باشد و در خانواده او مشکلاتی به وجود می آید که به کمک او نیاز دارند، اگر مراقب باشید و هوشمندانه عمل کنید همه چیز به خوبی به پایان می رسد.

اگر در خواب ببینید سر خود را در آب تمیز می شویید، این بدان معنی است که آینده ای روشن در انتظار شما است و بسیاری از رویداد های دلپذیر در انتظار شما می باشد.

تعبیر خواب شستن سر با آب حوض

تعبیر شستن سر با آب جویبار یا آب حوض و یا دریا، رهایی از غم و اندوه می‌ باشد، اگر این خواب را شخص محبوس و زندانی ببیند، یـعـنـی از زندادن آزاد و رها می شود، یا اگر بدهکاری این خواب را ببیند، بدهی او پرداخت می‌ شود یا اگر شخصی بیمار خواب را دیده باشد، بیماری او درمان پیدا می کند.

تعبیر خواب شستن سر از حضرت یوسف (ع)

اگر در خواب دیدید که به حمام می روید و با شامپوسر خود را می شویید، یعنی رنج و سختی برای شما به وجود می آید.

معبر فرانسوی درباره مفهوم شستن سر در خواب می گوید:

اگر در خواب ببینید در حال شستن موهای خودتان هستید، به این معنی ست که در زندگی به رفاه و خوشبختی کامل می رسید که لازمه ی آن قرار گرفتن در کنار یک حامی مانند معشوق است.

تعبیر خواب شستن سر دیگری

اگر فردی در خواب ببیند در حال شستن سر شخصی دیگر است، یعنی با فردی آشنا می شود که منافق است و می خواهد با استفاده از شما به اهداف خود برسد.

ابن سیرین:

اگر در خواب ببینید در حال شستن سر دیگری هستید، یعنی او را از انجام گناه و کار اشتباه دور می کنید.

تعبیر خواب شستن سر مرده

تعبیر خواب شستن موی سر مرده، نشانه خیر و سلامتی و رهایی از بیماری است.

علی مدنی:

اگر در خواب ببینید در حال شستن سر فردی هستید که مرده است و برای شما آشنا می باشد، یعنی نتایج ناچیز در کار است و ممکن است در موقعیت اجتماعی شما حواث عجیب و غیر قابل باوری رخ دهد و اما چنان چه غریبه بود به علامت رشد و پیشرفت در زمینه کاری می باشد.

تعبیر خواب شستن سر خواهر

اگر فردی در خواب ببینید سر خواهر خود را می شوید، یعنی در آینده ای نزدیک به او کمک خواهد کرد.

تعبیر خواب شستن سر با شامپو

اگر در خواب موی خود را با شامپو شستید، تعبیرش این است که برای کسی که دوست دارید باید ریسک کنید. سعی کنید خطرات و پیامدهای کارتان را بسنجید.

تعبیر خواب شستن موی رنگ شده سر

اگر فردی در خواب در حال شستن موی رنگ شده باشد، یعنی آن فرد  آماده تغییرات مهم در زندگی می باشد.

تعبیر خواب شستن سر کودک

تعبیر خواب شستن موی کودک نشانه علاقه شما به بچه دار شدن است.

تعبیر خواب شستن موی سر بلند

تعبیر شستن موی بلند سر نشانه این است که از دوست یا آشنای نزدیک هدیه ای خواهید گرفت.

تعبیر خواب شستن سر همسر

معبر فرانسوی:

اگر در خواب ببینید موهای شوهرتان را می شویید، یعنی شما با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید کرد و به آرزو های بلند خود دست پیدا می کنید.

تعبیر خواب شستن سر زن

اگر در خواب یک زن موهای خود را بشوید، به این معنا می باشد که او در زندگی خصوصی خود تغییر می کند. آن زن می تواند قلب خانواده را حفظ کند، خانواده او را دوست دارند، دوستان او به او احترام می گذارند، و رقبا به او حسادت می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.