متن انگلیسی خفن برای استوری اینستاگرام با ترجمه فارسی

در این پست جملات و متن انگلیسی خفن برای استوری اینستاگرام با ترجمه فارسی را در اختیار شما قرار می دهیم.

گاهی اوقات پیدا کردن کلمات مناسب برای بیان کردن حس واقعی و یا رساند منظور به دیگران دشوار می شود. بخصوص وقتی شما یه بلاگر و یا اینفلوئنسر هستید! جملات شما باید جذاب و در عین حال انگیزشی باشد. اما اصلا جای نگران وجود ندارد ما در اینجا جملات و متن انگلیسی خفن برای استوری اینستاگرام با ترجمه فارسی را با شما به اشتراک می گذاریم. شما می توانید از بین آنها بهترین و نزدیک ترین جمله برای انتخاب کنید. پیشنهاد می شود از متن انگیزشی برای استوری و جملات انگلیسی برای بیو واتساپ نیز بازدید نمایید.

مطالب پیشنهادی : متن درباره سفر برای استوری

متن کوتاه انگلیسی خفن برای استوری اینستاگرام با ترجمه

.Too many people are thinking of security instead of opportunity
.They seem to be more afraid of life than death

بسیاری از مردم به جای فرصت، به امنیت فکر می کنند.
به نظر می رسد آنها از زندگی بیشتر می ترسند تا مرگ.

“There is no such thing as a perfect person, but someone’s heart can have a perfect intention”
“چیزی به نام انسان کامل وجود ندارد، اما قلب یک نفر می تواند یک نیت کامل داشته باشد.”

.Remember that happiness is a way of travel – not a destination
به یاد داشته باشید که شادی یک راه سفر است نه یک مقصد.

Stress less and enjoy the best
کمتر استرس داشته باشید و از بهترین ها لذت ببرید.

.Don’t be afraid of your shadow; it’s really just a constant reminder that there’s light all around you
از سایه خود نترسید؛ این واقعاً فقط یک یادآوری دائمی است که در اطراف شما نور وجود دارد.

.You can regret a lot of things but you’ll never regret being kind
شما می توانید برای خیلی چیزها پشیمان شوید اما هرگز از مهربان بودن پشیمان نخواهید شد.

.Do whatever makes you happiest
هر کاری که خوشحالت میکنه رو انجام بده

“Having the dream is easy, making it come true is hard”
Serena Williams

“داشتن رویا آسان است، تحقق آن دشوار است”

سرنا ویلیامز

مطالب پیشنهادی: متن برای کپشن عکس خودم

Don’t trust everything you see, even salt can look like sugar
به هر چیزی که می بینید اعتماد نکنید، حتی نمک می تواند شبیه شکر باشد.

.A bird cannot fly with broken wings. Your heart cannot love without learning to heal
Kemi Sogunle

«پرنده نمی تواند با بال های شکسته پرواز کند. قلب شما بدون یادگیری درمان نمی تواند عشق بورزد.”

Kemi Sogunle

.You can’t win if you’re losing in your mind
.Change your thoughts and it will change your lif

اگر در ذهن خود بازنده باشید، نمی توانید برنده شوید.
افکارتان را تغییر دهید و این زندگی شما را تغییر خواهد داد.

مطالب پیشنهادی: متن عاشقانه انگلیسی

If you don’t sacrifice for what you want, what you want becomes the sacrifice
اگر برای آنچه می خواهید فداکاری نکنید، آنچه می خواهید قربانی می شود.

.A little progress each day adds up to big results
یک پیشرفت کوچک در هر روز نتایج بزرگی را به همراه دارد.

.Don’t tell people your plans, show them your results
برنامه های خود را به مردم نگویید، نتایج خود را به آنها نشان دهید.

Focus on your goal
don’t look in any direction except ahead

روی هدف خود تمرکز کنید
به هیچ جهتی جز رو به جلو نگاه نکنید.

مطالب پیشنهادی: متن کوتاه انگلیسی درباره طبیعت

.We are all faced with a series of great opportunities brilliantly disguised as impossible situations
همه ما با یک سری فرصت های بزرگ روبرو هستیم که به طرز باورنکردنی در موقعیت های غیرممکن پنهان شده اند.

.If what you are doing is not moving you towards your goals then it’s moving you away from your goals
اگر کاری که انجام می دهید شما را به سمت اهدافتان نمی برد، شما را از اهدافتان دور می کند.

جملات انگلیسی خفن برای استوری با معنی

.Wind in our hair, sun on our faces, love in our hearts
باد در موهای ما، خورشید در چهره ما، عشق در قلب ما.

.I hope you live a life you’re proud of, and if you’re not, I hope you have the courage to start all over again
امیدوارم زندگی‌ای داشته باشید که به آن افتخار کنید، و اگر نیستید، امیدوارم شجاعت داشته باشید که همه چیز را از نو شروع کنید.

مطالب پیشنهادی: متن انگلیسی درباره تنهایی

.Freedom is not just a dream. It’s there, beyond those fences that we build all by ourselves
آزادی فقط یک رویا نیست. آنجاست، فراتر از آن حصارهایی که خودمان می سازیم.

.Well, all I’m saying is that I want to look back and say that I did the best I could while I was stuck in this place
خوب، تمام چیزی که می‌گویم این است که می‌خواهم به گذشته نگاه کنم و بگویم در حالی که در این موقعیت گیر کرده بودم، بهترین کاری را که می‌توانستم انجام دادم.

مطالب پیشنهادی: جملات انگلیسی درباره معجزه خدا

.Courage is not the absence of fear but rather the judgment that something is more important than fear
شجاعت فقدان ترس نیست، بلکه این قضاوت است که چیزی مهمتر از ترس است.

.If you want the best seat in the house you’ll have to move the dog
اگر می خواهید بهترین صندلی در خانه داشته باشید، باید سگ خانگی تان را جابه جا کنید.

.There are 100 billion nerves in the human body, and there are people who have the ability to irritate all of them
100 میلیارد عصب در بدن انسان وجود دارد و افرادی هستند که توانایی تحریک همه آنها را دارند.

مطالب پیشنهادی: جملات انگلیسی درباره شجاعت

.Every year you make a resolution to change yourself. This year, make a resolution to be yourself
هر سال تصمیمی برای تغییر خود می گیرید. امسال تصمیم بگیرید که خودتان باشید.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.