اسم دختر باکلاس کردی با معنی

اسم های دخترانه باکلاس کوردی

در این پست مجموعه ای از اسم های دخترانه با کلاس کردی را جمع آوری کرده ایم. در جستجوی بهترین اسم های دخترانه کردی زیبا و باکلاس و زیبا هستید؟ با وجود تعداد زیادی نام دختر، انتخاب نام مناسب برای دختر بچه بسیار دشوار است.

نام های دخترانه کردی برای نسل ها وجود داشته است و هرگز محبوبیت خود را از دست نداده اند.
بنابراین ، برای کمک به شما در جستجوی نام دختر بچه کردی درجه یک ، ما این لیست اسامی دخترانه کردی زیبا را جمع آوری کرده ایم!

اسم دختر باکلاس کردی براساس حروف الفبا

اسم دختر کردی با الف:

 • اَسرین، معنی: اشک، سرشک.
 • ارینا، معنی: آرینا، آریایی نژاد، از نسل آریایی
 • اوینار، معنی: عشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین
 • ایوان، معنی: ایوان، تراس
 • آروا، معنی: نام فرشته ای در آیین زرتشت
 • آرینا، معنی: آریایی نژاد، از نسل آریایی
 • آسکی، معنی: آهو،کنایه از زیبایی و دلفریبی
 • آسو، معنی: شفق، افق طلایی، هنگام طلوع خورشید
 • آگرین، معنی: آتشین، به رنگ آتش
 • آلند، معنی: اولین پرتو خورشید
 • آوات، معنی: آرزو، خواسته
 • آوین، معنی: عشق
 • آوینا، معنی: عشق
 • آیرین، معنی: ایل زیبا

اسم دختر کردی با ب:

 • باروشه، معنی: بادبزن
 • بالین، معنی: کمکی دیوار و ستون، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون
 • بانواز، معنی: باخبر ساختن مردم با صدای بلند
 • باوان، معنی: خانه ی پدری؛ جگر گوشه و عزیز
 • بریا، معنی: واژه ایکاش
 • بریار، معنی: قرار، عهد
 • بلواژ، معنی: آبگینه
 • بیریوان، معنی: شیردوش
 • بیژه، معنی: ویژه، خالص
 • بیکژ، معنی: هموار، صاف

اسم دخترانه کردی با پ:

 • پرژین، معنی: پرچین، حصار، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات.
 • پژال، معنی: جوانه نازک، شاخه های ریز درختان، جوانه نازک

اسم دخترانه کردی خاص با ت:

 • ترلان، معنی: زیبا؛ نام نوعی اسب است.
 • تَوار، معنی: پرنده؛ نوعی ریسمان؛ نام کوهی در شمال ایران

اسم دختر کردی با چ:

 • چنور، معنی: گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق کردستان می روید.
 • چوک، معنی: چشمه
 • چیمن، معنی: سرسبز و باطراوات

اسم دختر کردی با د:

 • دانژه، معنی: غنچه گل نیمه باز
 • دایان، معنی: سرافرازی و سربلندی
 • دلنیا، معنی: آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ اطمینان، تضمین.
 • دلینا، معنی: مطمئن
 • دلوان، معنی: دختر مهربان، بانوی با محبت
 • دیلان، معنی: رقص گروهی، نوعی آهنگ؛ نام منطقهای در کردستان.

اسم دختر کردی با ر:

 • راژان، معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره؛ روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه
 • روجا، معنی: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن
 • روجیار، معنی: روزگار؛ آفتاب، روژیار.
 • روژا، معنی: روزها، آفتاب
 • روژان، معنی: روزها
 • روژبین، معنی:  بیننده ی روز؛ راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی.
 • روژدا، معنی: عمر و زندگی مادر؛ فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر
 • روژیا، معنی: روز و روشنایی
 • روژیار، معنی: روزگار
 • روژین، معنی: منسوب به روز تابناک و درخشنده؛ زیبا
 • روژینا، معنی: منسوب به روز
 • روناک، معنی: روشن، تابناک
 • رویسا،معنی: چشمه آب روشن

اسم دختر کردی با ز:

 • زریان، معنی: باد جنوب، باد دبور، باد سرد.
 • زیوین، معنی: نقره ای، نقره گون

نام دختر کردی با ژ:

 • ژالانه،معنی: گیاهی زیبا و خودرو
 • ژاوه، معنی: نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی
 • ژوان، معنی: زمان، میعاد، ملاقات
 • ژیکان، معنی: قطره ی باران (به مجاز) زلال و شفاف، زیبا و آرامش بخش
 • ژینا، معنی: منسوب به زندگی، (به مجاز) زندگی، حیات
 • ژینو، معنی: دارای زندگی؛ (به مجاز) زنده، زندگی، دارای حیات
 • ژیوار، معنی: معنی: نام کوهی در اورامان

نام دخترانه کردی با س:

 • سَروه، معنی: نسیم، باد ملایم، باد خنک، ایاز.
 • سارال، معنی: نام روستایی در نزدیکی سنندج
 • ساریسا، معنی: کوشا
 • سایان، معنی: منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی
 • سایدا، معنی: سایه مادر
 • سروین، معنی: روسری و چارقد
 • سولین، معنی: غنچه گل

اسم دختر کردی با ش:

 • شانا،معنی: باد ملایم
 • شوانه، معنی: گله بان، چوپان

اسم دختر کردی با ف:

 • فرمیسک، معنی: اشک چشم

اسم دختر کردی با ک:

 • کازیوه، معنی: سپیدی صبح که همه افق را فرا گیرد
 • کانیاو، معنی: آب چشمه؛ زمینی که با آب چشمه آبیاری شود؛ گیاهی که با آب چشمه سیراب شود.
 • کژال، معنی: غزال، دختری با چشمان زیبا
 • کوچیار، معنی: یار کوتاه قد (نگارش کردی: کۆیار)
 • کیژان، معنی: دختران

اسم دخترانه کرد با گ:

 • گلاره، معنی: مردمک چشم، به معنی هر دو چشم هم بکار می رود.
 • گلاریس، معنی: زلف تابیده، مویی که به زیبایی بافته شده است.
 • گلاویژ، معنی: ستاره سهیل، به کسر گاف
 • گلباش، معنی: از نامهای رایج میان زنان کرد
 • گولی، معنی: یک گل

اسم دختر کردی با ل:

 • لار، معنی: طناز
 • لاوین، معنی: نوازشگر، درخت بید مجنون، منطقه ای در کردستان

 اسم دختر کردی با حرف ن

 • ناریا،معنی: قاصدک
 • نازار، معنی: دوست داشتنی
 • نشمیل، معنی: زیبا
 • نیان، معنی: رفیق، شریک زندگی
 • نیشا، معنی: نشانه
 • نینا، معنی: اینها

اسم دختر کردی با و:

 • وانیار، معنی: با سواد
 • وچان، معنی: زمان استراحت کوتاه
 • وردی، معنی: کوچک، ریز‏نقش
 • وریشه، معنی: درخشش، برق
 • وش، معنی: خواستن
 • وشان، معنی: افشان، کاشتن، تکان شدید
 • وشن، معنی: خوب است
 • ولان، معنی: مکانی که گل زرد بسیار داشته باشد
 • وناز، معنی: با وقار، متین
 • وندا، معنی: زن و دختر باسواد
 • ونوش، معنی: گل بنفشه
 • وهار،معنی: فصل بهار
 • ویان،معنی: دلربا، علاقه، محبت، عشق
 • وینا،معنی: بینا، شناخت، شناسایی

اسم دختر کردی با ه:

 • هانا، معنی: زنهار، دادخواهی؛ امید؛ بینایی؛ خواهش
 • هستنوه، معنی: قیام توده مردم
 • هفدن، معنی: وزن شعر
 • هفیان، معنی: آرام گرفتن
 • هگبه، معنی: ره آورد، هدیه سفر، خورجین
 • هلاله، معنی: گلی زرد رنگ خوشبو، آلاله، جارزدن، با خبر ساختن
 • هلپرین، معنی: رقصیدن
 • هموند، معنی: اعضاء
 • هنار، معنی: انار
 • هناو، معنی: زهره، شجاعت
 • هورا، معنی: هورا به معنی غوغا است؛ مستی آور،
 • هوران، معنی: آفتاب
 • هورشید، معنی: خورشید
 • هوری، معنی: نور خورشید
 • هوزان، معنی: یاد گرفتن
 • هوژان، معنی: یاد گرفتن
 • هوژین، معنی: آموختن
 • هوما، معنی: مرغ سعادت، فرخنده
 • هومان، معنی: خودمان
 • هونراوه، معنی: کنایه از کلام منظوم
 • هونیا، معنی: شعر
 • هیدی، معنی: آرام، آهسته، بردبار
 • هیدیکا، معنی: آرام، به آهستگی، یواش
 • هیران، معنی: قرار
 • هیرو، معنی: منسوب به آتش؛ آتشی و سرخ گون؛ زیبارو.
 • هیزان، معنی: نیرومند، توانا
 • هیژان، معنی: ارزیدن، جنبیدن
 • هیلان، معنی: آشیانه، مکان آرامش
 • هیمو، معنی: پاک دامن
 • هینا، معنی: ماهر
 • هینان، معنی: آوردن
 • هیوان، معنی: ایوان، تراس

اسم دختر کردی با ی:

 • یکمال، معنی: ثروت تقسیم نشده، دوست جان‏جانی (بسیار صمیمی)
 • یکیتی، معنی: اتحاد، همبستگی
دمنوش گیاهی سریع‌ترین راه برای لاغری شکم و پهلو تا عید

‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.