متن آهنگ های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی + دانلود

در این مطلب متن آهنگ های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی به همراه فایل دانلود آن را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم. خواندن متن آهنگ های عاشقانه انگلیسی به همراه ترجمه و شنیدن همزمان آن تاثیر بسیاری در یادگیری زبان انگلیسی دارد بخصوص برای افرادی که به روش خودآموز معتقدند.

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با معنی

متن آهنگ های عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

متن عاشقانه انگلیسی که در این مطلب برای شما گردآوری کردیم از آهنگ های معروف خوانندگان بزرگ همچون adel، تیلور سوئیف و …. می باشد که همه ما با ترانه های عاشقانه آنها خاطره داریم.

متن آهنگ انگلیسی عاشقانه Send my love to your new love از Adele با ترجمه فارسی

This was all you, none of it me
همش تویی، من نیستم

You put your hands all over my body and told me, umm
دستات رو دور بدنم حلقه کردی و گفتی،

You told me you were ready
گفتی که آماده‌ای

For the big one, for the big jump
برای [اتفاقی] بزرگ، برای پرشی بلند

I’d be your last love everlasting you and me
می‌خواهم آخرین عشقت باشم، برای همیشه تو و من

That was what you told me
این همان چیزی بود که به من گفتی

I’m giving you up
بیخیال میشم

I’ve forgiven it all
همه چیز رو می‌بخشم

You set me free
تو منو آزاد کردی

Send my love to your new lover
عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better
باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts
می‌دونیم که باید همه روحمون رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more
هر دو می دانیم که دیگر بچه نیستیم

Send my love to your new lover
عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better
باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts
می‌دونیم که باید همه روحمون رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more
هر دو می‌دونیم که دیگه بچه نیستیم

متن آهنگ انگلیسی عاشقانه Send my love to your new love با معنی

I was too strong you were trembling
خیلی مستحکم بودم، تو متزلزل بودی

You couldn’t handle the hot heat rising (rising), umm
نمی‌تونستی با تنش که داشت بیشتر می‌شد کنار بیای

Baby, I’m so rising
عزیزم، من هنوزم دارم رشد می‌کنم

I was running, you were walking
وقتی من می‌دویدم تو راه می‌رفتی

You couldn’t keep up, you were falling down (down), umm
نتونسی ادامه بدی، داشتی به پایین سقوط می‌کردی

There’s only one way down
فقط یه راه به طرف پایین هست

I’m giving you up
بی‌خیالت می‌شم

I’ve forgiven it all
همه چیز رو می‌بخشم

You set me free, oh
تو منو آزاد کردی

Send my love to your new lover
عشق من رو برای معشوقه جدیدت بفرست

Treat her better
باهاش بهتر رفتار کن

We gotta let go of all of our ghosts
می‌دونیم که باید همه روحمون رو رها کنیم

We’ve both know we ain’t kids no more
هر دو می‌دونیم که دیگه بچه نیستیم

Send my love to your new lover
عشقم را برای معشوق جدیدت بفرست

Treat her better
باهاش بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts
می‌دونیم که باید همه روحمون رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more
هر دو می‌دونیم که دیگه بچه نیستیم

If you’re ready, if you’re ready
اگه آماده‌ای، اگه آماده‌ای

If you’re ready, I am ready
اگه آماده‌ای، من آماده‌ام

If you’re ready, if you’re ready
اگه آماده‌ای، من آماده‌ام

We both know we ain’t kids no more
هر دو می‌دونیم که دیگه بچه نیستیم

No, we ain’t kids no more
نه دیگه بچه نیستیم

دانلود آهنگ عاشقانه Send my love to your new love

متن کوتاه انگلیسی درباره باران با ترجمه فارسی

متن آهنگ انگلیسی عاشقانه love story از Taylor swift با معنی

We were both young when I first saw you
هر دو جوان بودیم وقتی برای اولین بار هم‌دیگر را دیدیم

I close my eyes, and the flashback starts
چشمام رو می بندم به عقب برمی‌گردم

I’m standing there
اونجا ایستاده بودم

On a balcony in summer air
توی بالکن در حالی که باد تابستونی می‌وزید

See the lights, see the party, the ball gowns
See you make your way through the crowd

تو رو دیدم که از بین جمعیت داری می‌یای

And say, “Hello”
و گفتی سلام

Little did I know
یه کمی فهمیده بودم

That you were Romeo, you were throwing pebbles
که تو رومئویی، تو بودی که سنگ پرتاب می‌کردی

And my daddy said, “Stay away from Juliet”
اما پدرم می‌گفت که ازش دوری کن ژولیت

And I was crying on the staircase
و روی پله‌ها نشسته بودم و گریه می‌کردم

Begging you, “Please don’t go,” and I said
التماست می‌کردم که نرو و گفتم

Romeo, take me somewhere we can be alone
رمئو منو ببر جایی که بتونیم تنها باشیم

I’ll be waiting, all there’s left to do is run
من منتظرت خواهم موند، تنها راهی که برامون می‌مونه فراره

You’ll be the prince and I’ll be the princess
تو پادشاه خواهی شد و منم پرنسس

It’s a love story baby just say “Yes”
این یه داستان عاشقانه است فقط بگو باشه

So I sneak out to the garden to see you
پنهانی به باغ می‌رم تا تو رو ببینم

We keep quiet, ’cause we’re dead if they knew
هر دو ساکتیم چون اگه اونا بفهمن می کشنمون

So close your eyes
چشمات رو ببند

متن آهنگ انگلیسی عاشقانه love story با معنی

Escape this town for a little while
بیا برا چند لحظه هم که شده از این شهر فرار کنیم

‘Cause you were Romeo, I was a scarlet letter
چون که تو رمئو  هستی و من اسکارلت لتر (حرف A که به رنگ سرخ روی سینه زناکاران نصب می‌شده)

And my daddy said, “Stay away from Juliet”
و پدرم گفت که از او دوری کن ژولیت

But you were everything to me
اما تو همه چیز من بودی

I was begging you please don’t go and I said
من بهت التماس می‌کردم نرو و گفتم

Romeo, take me somewhere we can be alone
رمئو منو ببر جایی که بتونیم تنها باشیم

I’ll be waiting, all there’s left to do is run
من منتظرت خواهم موند، تنها راهی که برامون می‌مونه فراره

You’ll be the prince and I’ll be the princess
تو پادشاه خواهی شد و منم پرنسس

It’s a love story baby just say “Yes”
این یه داستان عاشقانه است فقط بگو باشه

Romeo, save me, they’re trying to tell me how to feel
رمئو، منو نجات بده، اونا دارن تلاش می‌کنند بهم بگن چطوری حس کنم

This love is difficult, but it’s real
این عشق سخته اما واقعیه

Don’t be afraid, we’ll make it out of this mess
نترس، ازپسش خواهیم اومد

It’s a love story baby just say “Yes”
این یه داستان عاشقانه است فقط بگو باشه

Oh, oh

I got tired of waiting
من از انتظار خستم

Wondering if you were ever coming around
باورم نمی‌شه که این اطراف بیای

My faith in you was fading
اعتمادم داشت بهت کم می‌شد

When I met you on the outskirts of town, and I said
وقتی تو رو اطراف شهر دیدم و گفتم

Romeo save me I’ve been feeling so alone
رمئو منو نجات بده من خیلی تنهام

I keep waiting for you but you never come
من منتظرت موندم ولی تو نیومدی

Is this in my head? I don’t know what to think
این چیزیه که توی ذهنمه؟ نمی‌دونم به چی فکرکنم

He knelt to the ground and pulled out a ring
او روی زمین زانو زد و حلقه را در آورد

And said “Marry me, Juliet
و گفت با من ازدواج کن ژولیت

You’ll never have to be alone
تو هرگز تنها نخواهی موند

I love you and that’s all I really know
من تو را دوست دارم و این همان چیزی است که من واقعاً می دانم

I talked to your dad, go pick out a white dress
من با پدرت حرف زدم برو و یک لباس سفید بیار

It’s a love story baby just say ‘Yes'”
این یک داستان عاشقانه است فقط بگو باشه

دانلود آهنگ عاشقانه love story 

دانلود 15 تا از بهترین آهنگ های خارجی 2019

متن آهنگ انگلیسی عاشقانه Courage از Celine Dion با ترجمه

I still come home from a long day
هنوزم بعد روزای سخت و طولانی برمی گردم خونه

So much to talk about, so much to say
با کلی حرف برای گفتن ، با کلی موضوع که بخوایم راجبش بحث کنیم

I love to think that we’re still making plans
دوست دارم این شکلی فکر کنم که انگاری هنوزم داریم برای آینده نقشه می کشیم

In conversations that’ll never end
تو مکالمه هایی خیالی که باهات دارم و دوست ندارم تموم شن

In conversations that’ll never end
تو مکالمه هایی خیالی که باهات دارم و دوست ندارم تموم شن

Courage, don’t you dare fail me now
دل شیر پیدا کردم ، الان به سرت نزنه که بخوای منو پس بزنی

I need you to keep away the doubts
ازت میخوام که شک و شبهه ها رو بریزی دور

I’m staring in the face of something new
خیره میشم تو چشمای یه آدم جدید

You’re all I got to hold on to
تو تنها چیزی هستی که می تونم وابستش باشم

So, courage, don’t you dare fail me now
دل شیر پیدا کردم ، الان به سرت نزنه که بخوای منو پس بزنی

Not one to hide from the truth, I know
از اون آدما نیستم که از حقیقت فرار کنم

It’s outta my hands but, I won’t let you go
هر چند از توان من خارجه ولی تلاشمو خواهم کرد تا نری

There’s no replacing the way you touched me
هیچ جایگزینی برای جوری که لمسم میکردی وجود نداره

I still feel the rush
اون هیجان هنوز برام قابل لمسه

Sometimes it drowns me ’til I can’t breathe
بعضی اوقات تا جایی که نفسم بند بیاد خفم میکنه

Thinking it’s only in our memories
فکر میکنم همش فقط تو حافطه مون دفن شده

But, then I talk to you like I did then
ولی بعدش درست مثل سابق باهات حرف میزنم

Courage, don’t you dare fail me now
دل شیر پیدا کردم ، الان به سرت نزنه که بخوای منو پس بزنی

I need you to keep away the doubts
ازت میخوام که شک و شبهه ها رو بریزی دور

I’m staring in the face of something new
خیره میشم تو چشمای یه آدم جدید

متن آهنگ انگلیسی عاشقانه Courage با معنی

You’re all I got to hold on to
تو تنها چیزی هستی که می تونم وابستش باشم

So, courage, don’t you dare fail me now
دل شیر پیدا کردم ، الان به سرت نزنه که بخوای منو پس بزنی

Cause it’s not easy when you’re not with me
چون وقتی باهم نیستی زندگی سخت میگذره

The world of madness goes faster now
این روزا دنیای دیوونگی هام سریعتر از همیشه داره پیش میره

And it’s a train wreck, but I won’t crash, yet
خیلی داغون شدم و بهم ریختم ولی زمین گیر نمیشم تا زمانی که

Long as your echo never fades out
صدات توی ذهنم از بین نره

Courage, don’t you dare fail me now
دل شیر پیدا کردم ، الان به سرت نزنه که بخوای منو پس بزنی

I need you to keep away the doubts
ازت میخوام که شک و شبهه ها رو بریزی دور

I’m staring in the face of something new
خیره میشم تو چشمای یه آدم جدید

You’re all I got to hold on to
تو تنها چیزی هستی که می تونم وابستش باشم

So, courage, don’t you dare fail me now
دل شیر پیدا کردم ، الان به سرت نزنه که بخوای منو پس بزنی

دانلود آهنگ انگلیسی عاشقانه Courage

متن آهنگ عاشقانه انگلیسی for the rest of my life با ترجمه فارسی

I praise Allah for sending me you my love
من سپاسگزار خدام که تو رو برای من فرستاد عشق من

You found me home and sail with me
تو خونه ی من رو ساختی و با من روی هوا حرکت کردی

And I`m here with you
و من اینجا با تو هستم

Now let me let you know
حالا به من اجازه بده که بزارم بدونی

You`ve opened my heart
تو قلب من رو باز کردی

I was always thinking that love was wrong
من همیشه فکر میکردم که عشق اشتباهه

But everything was changed when you came along
ولی همه چیز تغییر کرد وقتی که تو اومدی

And theres a couple words I want to say
و دوتا کلمه هست که من میخوام بگم

For the rest of my life
برای بقیه ی زندگیم

I`ll be with you
من میخوام با تو باشم

I`ll stay by your side honest and true
من میخوام در کناره تو صادق و خالصانه بایستم

Till the end of my time
تا پایان عمرم

متن آهنگ انگلیسی عاشقانه for the rest of my life با معنی

I`ll be loving you. loving you
من میخوام عاشقت. باشم عاشق تو

For the rest of my life
برای بقیه زندگیم

Thru days and night
از اغاز تا انتهای روزها و شبها

I`ll thank Allah for open my eyes
من میخوام از خدا(الله) تشکر کنم برای اینکه چشمان من رو باز کرد

Now and forever I…I`ll be there for you
حالا و برای همیشه من…من میخوام در اینجا برای تو باشم

I know that deep in my heart
من میدونم که در اعماق قلبم

I feel so blessed when I think of you
من احساس خوشبختی زیادی میکنم وقتی در فکر توام

And I ask Allah to bless all we do
و من از خدا میخوام همه ی کارهایی که ما انجام دادیم رو ببخشه

You`re my wife and my friend and my strength
تو زن من و دوست من و نقطه قوت من هستی

And I pray we`re together eternally
و من دعا میکنم که ما تا ابد با همیم

Now I find myself so strong
حالا من خودم رو خیلی قوی میدونم

Everything changed when you came along
همه چیز تغییر کرد وقتی که تو اومدی

And there’s a couple word I want to say
و دوتا کلمه هست که من میخوام بگم

For the rest of my life
برای بقیه ی زندگیم

I`ll be with you
من میخوام با تو باشم

I`ll stay by your side honest and true
من میخوام در کناره تو صادق و خالصانه بایستم

Till the end of my time
تا پایان عمرم

I`ll be loving you.loving you
من میخوام عاشقت. باشم عاشق تو

For the rest of my life
برای بقیه زندگیم

Thru days and night
از اغاز تا انتهای روزها و شبها

I`ll thank Allah for open my eyes
من میخوام از خدا تشکر کنم برای اینکه چشمان من رو باز کرد

Now and forever I…I`ll be there for you
حالا و برای همیشه من…من میخوام در اینجا برای تو باشم

I know that deep in my heart now that you`re here
من میدونم این در اعماق قلبمه حالا که تو اینجا هستی

In front of me I strongly feel love
در مقابل من من شدیدا احساس عاشق بودن میکنم

And I have no doubt
و من شکی ندارم

And I`m singing loud that I`ll love you eternally
و من بلند میخونم که من میخوام تا ابد عاشقت باشم

For the rest of my life
برای بقیه ی زندگیم

I`ll be with you
من میخوام با تو باشم

I`ll stay by your side honest and true
من میخوام در کناره تو صادق و خالصانه بایستم

Till the end of my time
تا پایان عمرم

I`ll be loving you. loving you
من میخوام عاشقت. باشم عاشق تو

For the rest of my life
برای بقیه زندگیم

Thru days and night
از اغاز تا انتهای روزها و شبها

I`ll thank Allah for open my eyes
من میخوام از خدا تشکر کنم برای اینکه چشمان من رو باز کرد

Now and forever I…I`ll be there for you
حالا و برای همیشه من…من میخوام در اینجا برای تو باشم

I know that deep in my heart
من میدونم این در اعماق قلبمه

دانلود  آهنگ انگلیسی عاشقانه for the rest of my life

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید