القاب مادر امام زمان برای اسم دختر (زیباترین القاب)

در این مقاله می توایند زیباترین القاب مادر امام زمن (عج) را برای اسم دختر بخوانید و از بین اسم های خاص و زیبا یک اسم مناسب برای فرزند دخترتان انتخاب کنید.

امام زمان دوازدهمین امام ما شیعیان می باشد که از نظر ها پنهان می باشد و آرزوی همه مسلمین جهان ظهور ایشان است. مادر بزرگوار امام زمان دارای القاب و اسم های زیبایی بودند. در ادامه مطلب می توانید القاب مادر امام زمان (عج) را برای انتخاب اسم دختر بخوانید.

القاب زیبا مادر امام زمان برای اسم دختر

 1. سوسن (نام گلی سفید و زیبا)
 2. نرجس (نام گل نرگس)
 3. ریحانه (عطراگین و خوشبو)
 4. مریم (نام گلی خوشبو)
 5. ملیکه (صاحب و مالک)
 6. سلما (صلح و آشتی)
 7. آلاء (نعمت ها)
 8. ملیکا (گروهی از گیاهان از گندمیان، فرشته)
 9. مهدا (پاسی از شب)
 10. سدنا (سجده کننده بر خدا)
 11. ثنا (ستایش)
 12. رمیصا (نام ستاره ای پر نور)
 13. فادیا (نجات بخش)
 14. حنانه (بخشنده)
 15. یسرا (آسان،سهولت)
 16. مهدیا (بانوی هدایت)
 17. یوکابد (خداوند مجد و بزرگ)
 18. مرسا (استوار)
 19. ایلاف (عهده بستن)
 20. عارفه (دانا)
 21. سوده (زن بزرگوار)
 22. صاحبه (دارنده،مالک)
 23. عداله (دادگر)
 24. سنا (روشنایی)
 25. تسنیم (نام چشمه ای در بهشت)
 26. جمانه (یک دانه مروارید)
 27. مینو (روان)
 28. حلیمه (صبور، بردبار)
 29. رضوان (خشنودی)
 30. احلام (بردباری)

القاب مادر امام زمان برای اسم دختر

 1. حسانه (بانوی زیبارو)
 2. رویدا (کسی که به آهستگی راه می رود)
 3. راتا (نام فرشته خداوند)
 4. هانیل (نام فرشته خداوند)
 5. نور (روشنایی)
 6. شکورا (شکر کننده)
 7. عفیفه (پارسا و پرهیزکار)
 8. صایما (زن روزه دار)
 9. فضه (نقره و سیم ارزشمند)
 10. رابعه (نام عربی)
 11. لقا (دیدار)
 12. رازیل (فرشته اسرار)
 13. نژلا (حوری زیبا چشم)
 14. حکیمه (دانشمند و فیلسوف)
 15. جاهده (زن کوشا)
 16. علیمه (دانا و آگاه)
 17. لینا (مهربان تر)
 18. زبیده (گل همیشه بهار)
 19. صلا (نماز)
 20. صاینا (پرهیزکار)
 21. مجیرا (پناه دهنده)
 22. زاهده (زن زاهد)
 23. جوفیل (نام یکی از فرشتگان خدا)
 24. یوریل (نام یکی از فرشتگان خدا)

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.