مرور

آخرین اخبار خودرو

شرایط و مدارک دریافت وام خرید خودرو در سال ۱۴۰۱

مدارک و شرایط دریافت وام خرید خودرو در سال 1401 چیست؟ شایان ذکر است که دریافت تسهیلات خودرو از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و همچنین شرکت های خودروساز و لیزینگ ها قابل دریافت است که مدارک و شرایط ویژه ای برای دریافت دارد.

سامانه فروش یکپارچه خودرو؛ سامانه ای جدید جهت عرضه خودرو

با راه اندازی سامانه فروش یکپارچه خودرو، عرضه خودرو از دست خودروسازان خارج شد و از این پس عرضه تولیدات خودروسازان در سامانه فروش یکپارچه خودرو با نظارت وزارت صمت و شفافیت کامل انجام می شود.