اسم دختر دلنشین

این مطلب شامل گلچینی از اسم دلنشین دختر به زبان ترکی، اسم دختر به زبان فارسی، اسم زیبا و دلنشین دختر به زبان عربی ، اسم دختر به زبان لری و اسم دختر به زبان خارجی می باشد، که در انتخاب اسم دلنشین و زیبا برای دختر می تواند به شما کمک کند و راهنمای خوبی باشد.

با به دنیا آمدن نوزاد دختر حس خوشحالی به همراه  آرامش به خانواده منتقل می شود. برخی از پدر مادرها از مدت ها قبل برای دختر خود اسم خاصی در نظر گرفته اند، برخی نیز انتخاب اسم را به بعد تولد نوزاد موکول می کنند. اسمی مانند رستا میدونید معنیش چی هست ؟

انتخاب اسم برای دختر، خیلی مهم است و می تواند حتی در آینده و میزان موفقیت او تاثیر گذار باشد.

گلچینی ازاسم دلنشین دختر (ترکی – فارسی – عربی – لری – خارجی)

اسم دلنشین دختراسم دلنشین دختر فارسی

اسم دلنشین دختر فارسی با آ: اَنوشا
معنی: بیمرگ و جاویدان

اسم دختر فارسی تک و خاص با آ:  آتریسا
معنی: مانند آتش، دختری با چهره‌ ای زیبا و برافروخته

اسم دلنشین دختر فارسی با آ:  آدرینا
معنی: آتشین، سرخ رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین

اسم دلنشین دختر فارسی با آ: آرمانا
معنی: امیدوار، آرزومند

اسم دختر تک و قشنگ فارسی با آ:  آروشا
معنی: درخشان، نورانی، باهوش، اسم دختر داریوش سوم

اسم دلنشین دختر فارسی با آ:  آناشید
معنی:  دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر

اسم دختر تک فارسی با ب:  باران
معنی: به معنای واژه باران، لطف و رحمت خدا

اسم دلنشین دختر فارسی با ب:  بهار
معنی: فصل اول سال؛ گیاهی زینتی، سبزه و علف

اسم دلنشین دختر فارسی با پ:  پَرنیا
معنی: هم معنی پرنیان

اسم دلنشین دختر فارسی با پ:  پانته‌آ
معنی: زن زیبایی از اهالی شوش که زیباترین زن آسیا به شمار میرفت

اسم دلنشین دختر فارسی با پ: پریچهر
معنی: فرشته رو، زیبا مثل پری؛ زیبارو

اسم دلنشین دختر فارسی با پ:  پریماه
معنی: زیبا مانند ماه و پری

اسم دلنشین دختر فارسی با ت:  تارا
معنی: ستاره، کوکب، مردمک چشم

جدیدترین اسم دختر فارسی با ج :  جانا
معنی: ای جان، ای عزیز

اسم دخترانه شیک فارسی با ر:   رَها
معنی: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی

اسم دلنشین دختر فارسی با د:  دَریا
معنی: شخص بسیار آگاه و دانشمند، حقیقت یا ذات حق

اسم دلنشین دختر فارسی با د:   دلارام
معنی:  موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر

اسم  دخترانه شیک فارسی با د:   دیبا
معنی: نوعی پارچه‌ ابریشمی معمولًا رنگین

اسم دلنشین دختر فارسی با ف:  فرانک
معنی: پروانه، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور

اسم دلنشین دختر فارسی با ک:  کیمیا
معنی: اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون

اسم دختر امروزی فارسی با ن:   نگار
معنی: نقش، تصویر، زیور، زینت، دختر یا زن زیباروی

اسم دلنشین دختر فارسی با ل:   لیانا
معنی: بانوی درخشان و زیباروی

اسم دلنشین دختر فارسی با م:   مَهشید
معنی: پرتو ماه، ماهتاب

اسم دلنشین دختر فارسی با ن:  نیکی
معنی: خوب بودن، خوبی، نیکوکاری، احسان

اسم دخترانه تک و قشنگ فارسی با ه:   هانا
معنی: پناه، نفس، امید، فریاد

اسم دلنشین دختر ترکیاسم  دلنشین دختر ترکی

اسم  دلنشین دختر ترکی:  اِلسانا
معنی: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت،مانند خویشان و نزدیکان

 

اسم  دختر ترکی آذربایحانی:  آلما
معنی: سیب، کنایه از زیبایی

 

اسم  دلنشین دختر ترکی:  آیناز

معنی: ماه قشنگ و زیبا؛ زیبارو

 

اسم  دختر ترکی با آ:  آینا

به معنی آیینه؛  آبگینه، شیشه، شفاف، صورت سفید و زیبا

 

اسم  دلنشین دختر ترکی:   آیلی

معنی:   مهتاب

 

اسم دختر ترکی جدید و شیک:   آیگین

معنی: دارنده و همراه ماه؛ زیباروی

 

اسم  دلنشین دختر ترکی:   آیسو

معنی: ماه و آب؛  زیبارو، با طراوت و درخشنده.

 

اسم دختر ترکی:   آیدا

معنی: گیاهی که کنار آب می‌روید

 

اسم دختر ترکی آذربایجانی:   آنیل

معنی:  به خاطر آورده شدن؛ مشهور، نامی.

 

اسم دختر ترکی جدید:   آنا

زن سالخورده؛ اساسی، پایه

 

اسم  دلنشین دختر ترکی:   اِل‌ آی

معنی:  ماه ایل؛ زیباروی ایل

 

اسم زیبای دختر ترکی: سِویل

معنی: دوست داشته شده

 

اسم دختر ترکی زیبا:  سایا

یکرنگ، بی‌ریا؛ ساینده

 

اسم زیبای دختر ترکی:  شایلی

معنی: بی همتا

 

اسم زیبای دختر ترکی:  مهرآنا

معنی: مهربانی و محبت و دوستی مادر؛  مهربان و با محبت

 

اسم دختر ترکی شیک: نازلی

نازنین، نازنده، دارای ناز، نازدار

 

اسم  ترکی دخترانه:    مارال

گوزن، آهو؛ زیبا و خوش اندام

 

اسم زیبای دختر ترکی:   شانلی

افتخار آمیز؛ مشهور

 

اسم ترکی دخترانه شیک:   تَرلان

به معنی زیبا؛ نام نوعی اسب

 

 

اسم دانشین دختر لریاسم  دلنشین دختر لری

اسم دخترانه لری بختیاری: آسو

معنی:  افق، محل پایین رفتن خورشید

اسم دخترانه لری : آساره

به معنی: ستاره

اسم دختر لری : تیارا
معنی: چشم آرا ، زیبا

اسم دخترانه لری :   تیام
چشمانم ، بسیار عزیز – نام پسرانه و دخترانه

 اسم دخترانه لری جدید : سایدا
سایه مادر، پناه مادر

اسم دخترانه لری بختیاری:  سوتیام
به معنای نور و روشنایی

اسم دخترانه لری :  گوطلا
چیزی با ارزش مانند طلا ، آنچه به زیبایی طلا باشد

اسم دخترانه لری بختیاری:   هاویر 

به معنی در یاد مانده

اسم دخترانه لری :    وشنا

به معنی:  روشنا – نور – روشنایی

اسم دخترانه لری بختیاری:  سیدا

سرپناه مادر، اسم زیبای لری برای دختر

اسم دخترانه لری جدید : تیدا

معنی:  چشم مادر

 

اسم دلنشین دختر عربیاسم دلنشین دختر عربی

اسم دختر عربی قشنگ:  آیه

نشانه، نشان‌، معجزه، دلیل، حجت، برهان؛

 

اسم دختر عربی شیک:  آنیه

جمع اناء، ظرفها، ظروف

 

اسم دختر عربی : آنِسه

زن نیکو؛ دختر خانم؛ زن نیکو زبان

 

اسم دختر عربی با حرف آ :    آلاء

نعمت‌ ها، نیکی‌ ها، نیکویی‌ ها

 

اسم دختر عربی شیک:  آرنیکا

تنباکوی کوهی

 

اسم دختر عربی جدید:    ایلا

به معنی درختان، نام شهری

 

اسم دختر عربی قشنگ:    اِلینا

معنی: نیکویی، نعمت

 

اسم دختر عربی شیک:    اِلهه

پرستش کردن؛ ماه نو؛ آفتاب

 

اسم دختر عربی قشنگ:   اُلگا

نام اولین قدیسه‌ ی روسی

 

اسم دختر عربی جدید:    اَسمر

گندم‌گون؛ سبزه.

 

اسم دختر عربی :     پری‌ سیما

معنی: پری چهر

 

اسم دختر عربی قشنگ:     تینا

معنی:  گل سرخ

 

اسم دختر عربی جدید:   تِلما

معنی: گندمگون

 

اسم دختر عربی شیک:   حنا

گیاهی درختی که گل‌ های سفید و معطر دارد

 

اسم دختر انه عربی :   دنیا

کیهان؛ جهان، گیتی

 

اسم دختر عربی قشنگ:     رویا
معنی: آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می‌ باشد

 

اسم دختر انه عربی :    رَجا

امیدوار بودن، امیدواری، امید

 

اسم دختر عربی شیک:     رانیا

بیننده؛ نام جایی در هندوستان

 

اسم دختر عربی قشنگ:    سُها

نام ستاره‌ ای کم نور

 

اسم دختر انه عربی :    سوفیا

پیروان تصوف؛  عاقل، خردمند پایتخت بلغارستان

 

اسم دختر عربی قشنگ:    سَمر

حکایت، افسانه، داستان، گفتار و سخن

 

اسم دختر عربی شیک:   ساقی

آن که شراب در پیاله می‌ریزد و به دیگری می‌دهد، معشوق

 

اسم  عربی دختر  :   شکیلا

معنی: خوشگل و زیبا

 

اسم دختر عربی :   عسل
معنی: مایعی خوراکی که زنبور عسل می‌سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی

 

اسم دلنشین دختر خارجیاسم  دلنشین دختر خارجی

 

اسم دختر خارجی خاص: رامونا

نگهبان عاقل

اسم دخترانه شیک: رزا

معنی: گل رز

 

اسم دختر خارجی: روبینا

معنی: یاقوت قرمز

 

اسم دختر خارجی:     رونیکا

عامل پیروزی ، پیروز کننده ، دختر خوش یمن

 

اسم دخترانه شیک:    ریجینا

با شکوه، ملکه وار

 

اسم دختر خارجی:     ریما

نام حیوانی است

 

اسم دخترانه شیک:   کاترین

معنی:  پاک، بی آلایش

 

اسم دختر خارجی خاص:    سالویا

نام گلی است

 

اسم خارجی دختر:  کامیلا

محافظ مبعد ، نام دختری جنگجو در افسانه تروا

 

اسم دختر خارجی:    ویکتوریا

پیروز شدن، ظفریافتن

 

اسم دخترانه شیک: کلارا

نام راهبه‌ ای ایتالیایی

 

اسم خارجی دختر:    نادیا nadiya 

امید، آرزو

 

اسم دختر خارجی:   نانسی nansi 

نام شهری در فرانسه

 

اسم خارجی دختر:   گلوریا

مجلل، بزرگ، سرافراز

 

اسم دختر خارجی:  ملینا melina

عسل، رنگ گل بهی، نام نوعی گل

و همچنین میتوانید این مطلب اسم دخترانه کمیاب را مشاهده نمایید.

فروشگاه قطعات آسانسور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید