القاب حضرت نرجس خاتون برای انتخاب اسم (لقب های خاص و زیبا)

در این مقاله می توانید زیباترین القاب حضرت نرجس خاتون برای انتخاب اسم را بخوانید. از بین مجموعه اسم های نوشته شده می توانید اسم مناسب را برای فرزند دختر خود انتخاب کنید.

حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان (عج) می باشد. ایشان در نزد شیعیان دارای ارزش والایی می باشند در ادامه می توانید القاب حضرت نرجس خاتون برای انتخاب اسم را بخوانید.

القاب خاص حضرت نرجس خاتون برای اسم

 1. حلما (صبور و بردبار)
 2. سلما (صلح و آشتی)
 3. آلاء (نعمت ها)
 4. ثنا (ستایش، شکر)
 5. آتنا (مظهر اندیشه)
 6. طهورا (دختر پاک و طاهر)
 7. حسنی (نیکو و شایسته)
 8. ابرا (چشم پوشی کردن)
 9. حورا (زن زیبای بهشتی)
 10. تلما (امید و آرزو)
 11. سلوا (مایه تسلی و آرامش)
 12. نورسا (شبیه به نور)
 13. مهلا (آهسته و آرام)
 14. هیام (تشنه عشق)
 15. ضحی (زمانی از صبح که تازه آفتاب درآمده است)
 16. نارین (منسوب به نار)
 17. صبا (باد خنک)
 18. یمنا (مبارک)
 19. اسنا (بلندتر)
 20. ایلاف (خوگرفتن)
 21. الیکا (شکوفه)
 22. نادیا (امید و آرزو)
 23. عادله (دادگر، بانوی با انصاف)
 24. تسنیم (نام چشمه ای در بهشت)
 25. جمانه (یک دانه مروارید)
 26. ناروین (انار کوچک)
 27. هیما (بانوی عاشق)
 28. آنسه (زن نیکو)
 29. صونا (پارسایی و پاکی)
 30. روسانا (دارای چهره زیبا)
 31. صهبا (شراب انگوری و سرخ)
 32. تالیا (تلاوت کننده قرآن)
 33. صابرین (بانوی صبور و شکیبا)
 34. انیسه (همدم و همنشین)
 35. نوریه (روشن و درخشان)
 36. عطیه (آنچه که از طرف خداوند به کسی بخشیده می شود)
 37. رضوان (بهشت)
 38. ملیکا (ملکه و مهربان)
 39. حسانه (بانوی زیبارو)
 40. ایوا (پناه دادن به کسی)
 41. ماهنور (دارای درخشش ماه)
 42. بصیرا (بینا و آگاه)

القاب زیبا حضرت نرجس خاتون برای اسم

 1. شکورا (بسیار شکر کننده)
 2. معینا (یاری رسان، کمک کننده)
 3. ملک (فرشته)
 4. شمیم (بوی خوش)
 5. طیبه (پاک و نیکو)
 6. محسنه (آراسته و زیبا)
 7. احیا (زندگی)
 8. طلوع (برآمدن خورشید)
 9. میسا (زن زیبا)
 10. ملیکه (صاحب و مالک)
 11. صبریه (صبور و بردبار)
 12. راحمه (رحم کننده)
 13. متینه (متین و با وقار)
 14. نسیبه (بانوی اصیل)
 15. زاهده (زن زاهد)
 16. اکرم (گرامی)
 17. رئوفه (مهربان)
 18. علیمه (دانا و آگاه)
 19. بشری (بشارت)
 20. ترنم (آواز، نغمه)
 21. رایحه (عطرخوش)
 22. سبا (ملکه)

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.