عکس برای روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ( باکیفیت و جدید)

عکس هایی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

هر گونه خشونت، مانند خشونت جنسی، روحی و فیزیکی نیز خشونت علیه زنان محسوب می شود. در این مقاله تعدادی عکس برای روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان جمع آوری شده است.

از سال 1999 تصویب گردید تا روزی به نام روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شود، و آن روز 25 نوامبر (4 آذر) می باشد. خشونت علیه زنان صرفا خشونت فیزیک و جسمی(بدنی) نمی باشد، بلکه هر گونه خشونتی اعم از خشونت کلامی، خشونت سیاسی، خشونت رفتاری، خشونت در زندان، خشونت جنسی، بارداری اجباری، تن فروشی اجباری، خشونت علیه کارمندهای زن و ……… می تواند جزء خشونت علیه زنان محسوب شود. از زمان قدیم در بین خانواده ها مرد سالاری را نیز باب کرده اند و رفتار خوبی با زنان خانواده نداشته اند، به همین منظور روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است تا زنانی که در معرض خشونت قرار می گیرند را نجات دهند تا بتوانند در آرامش و بدون هیچ خشونتی به زندگی خود ادامه دهند. در این پست مجموعه عکس برای روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به شما ارائه می شود، با ما همراه باشید.

مجموعه عکس به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس برای روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان2

عکس به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان3

عکس برای روز مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان4

عکس روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان5

یک عکس برای روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان6

عکسی برای روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان7

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان8

عکس به مناسبت روز مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان9

عکس به مناسبت مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان10

عکس هایی برای روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان11

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان12

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان13

تصویر برای روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان14

تصویر به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان15

یک تصویر برای روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان16

تصویری برای روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان17

تصویر روز مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان18

تصویر برای روز مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان19

تصاویر برای روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

عکس مبارزه با خشونت علیه زنان20

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.