آمادگی جسمانی چیست ؟

0
1873
آمادگی جسمانی

تعریف آمادگی جسمانی (آمادگی جسمانی چیست)

آمادگی جسمانی ، سلامت و تندرستی عمومی است و میتوان اینگونه تعریف کرد ، توانایی انجام گونه‌ های مختلف از ورزشها، مشاغل و فعالیت‌های روزانه می‌باشد. آمادگی جسمانی از طریق تغذیه مناسب، تمرینات درست جسمانی و با شدت متوسط و استراحت کافی به دست می آید .

میتوانید بخوانید : فواید آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی به انگلیسی Physical fitness می باشد .

 

رشته ورزشی آمادگی جسمانی

هر رشته ورزشي چهار بخش عمده دارد كه عبارتند از تكنيك، تاكتيك، آمادگي‌جسماني و آمادگي رواني.

يكي از مهمترين بخش‌هاي تمريني در هر رشته ورزشي، آمادگي‌جسماني است كه ركن و اساس دستيابي به اجراها ومهارت‌هاي ورزشي است و هدف از آن توسعه و افزايش قابليت‌هاي عملي ورزشكاران مي‌باشد. آمادگي‌جسماني اولين مرحله پيشرفت ورزشكار بوده و موفقيت‌هاي بعدي ورزشكار، براساس آمادگي‌جسماني عمومي بدست مي‌آيند. هرچه زمان بيشتري به آمادگي‌جسماني عمومي در برنامه تمرينات اختصاص يابد اجراها و مهارت‌هاي ورزشي بهتر خواهد بود. آمادگي‌جسماني يعني قابليت انجام فعاليت‌هاي بدني بدون ايجاد خستگي و حفظ اين قابليت در بعد عمومي و همگاني آن براي هر انساني مهم مي‌باشد؛ چراكه به فرد كمك مي‌كند تا در فعاليت‌هاي روزمره خود توان لازم را داشته باشد. هدف از آمادگي‌جسماني بدون توجه به ويژگي‌هاي رشته ورزشي موردنظر، بهبود توانايي و ظرفيت كاري ورزشكاران مي‌باشد. فاكتورهاي آمادگي‌جسماني شامل استقامت، قدرت، انعطاف‌پذيري، تركيب بدني، سرعت، چابكي، هماهنگي، توان، تعادل، دقت و تمركز مي‌باشد كه در آمادگي‌جسماني عمومي بيشتر به فاكتورهاي استقامت، قدرت، انعطاف‌پذيري و تركيب بدني توجه مي‌شود. از بعد همگاني نيز فردي كه داراي آمادگي‌جسماني بالاتري است در مقابل بيماري‌ها، اتفاقات غيرمنتظره، زمان‌هايي كه نياز به واكنش سريع دارد و … آماده‌‌تر مي‌باشد. آمادگي‌جسماني ويژه باتوجه به آمادگي‌جسماني عمومي و با هدف پيشرفت جسماني ورزشكاران و ويژگي‌هاي رشته ورزشي موردنظر شكل مي‌گيرد. در صورت گسترش آمادگي‌جسماني ويژه، سازگاري‌هاي زيادي در قابليت ورزشكار بوجود مي‌آيد كه امكان كار بيشتر در تمرين و مسابقه را فراهم مي‌آورد. ورزشكاري كه آمادگي‌جسماني عمومي خوبي را پشت سر بگذارد باكسب بهتر آمادگي‌جسماني ويژه به راحتي مي‌تواند به عملكردهاي سطح بالايي دست يابد. در مرحله آمادگي‌جسماني ويژه، بايد در كنار توسعه عوامل جسماني با گسترش مهارت‌هاي تكنيكي، تاكتيكي و رواني رشته موردنظر توجه شود. عمده مخاطبين آمادگي‌جسماني مردم عادي مي‌باشند كه به هر نوعي اقدام به اجراي حركات ورزشي روزانه مي‌نمايند. تمرينات صبحگاهي، دويدن‌ها، نرمش‌ها و … همگي زير مجموعه اين رشته ورزشي محسوب مي‌شوند و اثر مستقيم آن تأمين سلامت ورزشكار، كسب شادابي و نشاط و تندرستي است. آمادگي‌جسماني واژه‌اي است با مفاهيم گسترده عملياتي هر رشته ورزشي علاوه بر فاكتورهاي اختصاصي حركتي خود در صورت اجرا به يكي از فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط بوده و باعث تقويت آن مي‌شود. لذا تمرينات كليه رشته‌هاي ورزشي، اجراي برنامه‌هاي تمريني ورزشي روزانه (گرم‌كردن، دويدن، تمرينات انعطاف پذيري، تمرينات قدرتي، تمرينات استقامت قلبي – تنفسي، سردكردن و …) مي‌توانند زيرمجموعه اين رشته ورزشي قرارگيرند؛ به عبارت ديگر مي‌توان گفت آمادگي‌جسماني موجب افزايش قابليت‌هاي حركتي افراد شده و در ساير رشته‌هاي ورزشي در صورت نبود آمادگي‌جسماني اجراي مهارت‌هاي حركتي غيرممكن است. اين رشته در بخش عمومي و همگاني در باشگاه‌ها و سالن‌هاي ورزشي با روش‌هاي تمريني اجرا مي‌گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید